Profile picture
MossosXDemocràcia @MossosXdemos
, 10 tweets, 5 min read Read on Twitter
Obrim aquest fil per informar sobre la demagògia del grup anomenat #mosS.O.S i que ahir van sortir a manifestar-se i arrogar-se una representació que no és real,i sindicats que donen suport però és mantenen a l’ombra:👇👇👇
#PROUclaveguera #SindicatsSeriososalConsell
1) recordem: les retallades van ser implementades a tots els funcionaris. A TOTS!! No només als mossos. #STOPdemagògia
2) tots tenim entorn i sabem el malament que ho passen moltes famílies (no funcionaris) per l’afectació de la crisi econòmica.
3) Finances de la Generalitat intervingudes des del 2012. Un departament no pot anar per lliure com demanden. Per què no van el dia 21D al consell de Ministros?
4) Ampliació de plantilla en el nostre cas ha de ser autoritzada per l’estat espanyol. I ja veiem l’estima que té al nostre cos. L’any 2017 va ser un exemple dels problemes per tirar endavant una nova promoció de mossos.
5) el retorn de les pagues extraordinàries es va signar ahir per a tots els funcionaris. PER A TOTS...NO SOM EL MELIC DEL MÓN.
#mosS.O.S però manté la vergonyosa manifestació. També els sindicats representatius i apolítics?
6) retorn del 5% de la retallada de sou. És el decret 8/2010 de reducció del dèficit públic. Decret del Gobierno español. No depen de la Generalitat. Per què no es manifesten a Madrid? Jusapol venen a Barcelona.
7) pèrdua de poder adquisitiu. És evident en tots els sectors. Aquesta part és negocia per a tota la funció pública, no sectorialment. DEIXEM DE MIRAR-NOS EL MELIC, MIREM A LA SOCIETAT.
Aquests que ara diuen que es tanquen al departament...NO ENS REPRESENTEN✊️ Per demagògics! Per falsejar la realitat aprofitant reivindicacions laborals justes però tergiversades per interesos.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to MossosXDemocràcia
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!