Profile picture
Tom van der Meer @TomWGvdMeer
, 12 tweets, 4 min read Read on Twitter
Het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de Staatscommissie Parlementair Stelsel is uit.
Lees deze hier:

staatscommissieparlementairstelsel.nl/binaries/staat…
(met dank aan @DreVeelenturf voor de foto)
Geen zin in een dik rapport? We hebben ook animatiefilms en infographics die de hoofdlijnen van de voorstellen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel samenvatten.

Hoe versterken we de democratie?
Filmpje: staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/vid…

En figuur:
Iets meer informatie over de invulling van het iets gewijzigde kiesstelsel dat de Staatscommissie Parlementair Stelsel voorstelt.
Het behoudt de evenredige vertegenwoordiging onverkort, maar geeft een grotere kans op stemmen op personen.
En een uitwerking van het bindende, correctief referendum waar de Staatscommissie Parlementair Stelsel eensgezind voor pleit.
Een bindend, correctief referendum is nodig als noodrem tegen nieuwe wetten die niet op steun kunnen rekenen van de bevolking.
Een democratie moet in balans zijn met de rechtsstaat. En daar richt de tweede reeks aanbevelingen zich op.

Hier de korte animatiefilm hoe de Staatscommissie Parlementair Stelsel de rechtsstaat wil versterken.

staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/vid…

En een infographic:
Een omvangrijk voorstel binnen het kader van de versterking van de rechtsstaat is het voorstel van een Hooggerechtshof.

Dat hof kan achteraf wetten en verdragen toetsen aan de grondwet, en moet eventuele geschillen tussen bestuurslagen oplossen.
Het derde thema is de versterking van het parlement:

de verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer, de ondersteuning van het parlement, en de rol bij Europeanisering, decentralisatie en privatisering.

Animatie:
staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/vid…

En infographic:
Veel van de in het oog springende voorstellen richten zich op instituties, maar nadrukkelijk met de bedoeling dat ze een aanpassing van de gedragscultuur in politiek Den Haag teweeg zullen brengen.
Deze voorstellen worden nadrukkelijk gedaan binnen de kaders van ons radicaal evenredige kiesstelsel, dat het principe van one man, one vote radicaal centraal plaatst.

Lees daarom niet alleen de voorstellen, maar ook de achterliggende waarden.

staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rap…
Let ook op de maatregelen die de Staatscommissie Parlementair Stelsel afwijst:
- Geen hogere kiesdrempel (ondermijnt vertegenwoordiging, maar helpt de bestuurskracht niet);
- Geen districtenstelsel (dat dwingt tot regionale stem, hoewel meeste kiezers dat niet willen);
>>
>>
- Geen afschaffing Eerste Kamer (vanwege tegenmacht);
- Geen verbod op afsplitsingen (ondanks begrip voor grote irritatie over afsplitsingen bij kiezers, zou een verbod botsen met individueel mandaat én een andere irritatie van kiezers over fractiediscipline - vergroten).
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Tom van der Meer
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!