Profile picture
Celal Eren Çelik @yazparov
, 160 tweets, 15 min read Read on Twitter
DEMİRAĞLARI "GÖMDÜK",ANAYURTTA "SİLBAŞTAN"
1-Evet sevgili dostlar son olarak Ankara'da yaşanan tren kazası sonrasında 9 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi sonrasında gündeme gelen TCDD ve "ihmaller" konusu bizim 2 gündür Youtube canlı yayınımızda da gündemimizde...
2-Ancak bizi yakından takip eden dostlar yaşanan ihmaller nedeni ile adeta bangır bangır geliyorum diyen ve AKP iktidarı döneminde 300'ü aşkın vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açarak artık kazadan çıkıp, +++
3-+++resmen "cinayete" dönen can kayıpları noktasında bizim farklı bir bakış açımız olduğunu da biliyorlar...
4-Bizi Youtube kanalımızdan da takip eden dostlarımız bu "kazaların" hiç de normal olmadığını söylerken asıl amaçlanan şeyin "çok başka" olduğunu söylediğimizi daha 3 gün önceki yayınımızdan hatırlayacaklar...
5-Kezea bizi yakından ve eskiden beri takip eden dostlar bundan aylar önce çok sevgili ağabeyim @H_Yerlikaya35 Haldun Yerlikaya'nın tren kazalarını başka gözle değerlendiren tweetine verdiğimiz desteği de hatırlayacaklardır...
6-Ancak Ankara'da yaşanan "kaza" ve sonrasında yaşanan tesadüfi (!) gelişmeler, bugün sizler için yaklaşık 8 saattir hazırlandığımız bu floodu hazırlayarak sunmamızı zaruri hale getirdi...
7-Sevgili dostlar bu floodu okurken hem yüreğiniz burkulacak bu Cumhuriyet ve kazanımları adına hem şaşıracak hem de sinirleneceksiniz.İlişkiler ağı da sizleri her zamanki gibi oradan oraya savuracak...
8-Konu ne sıradan bir "tren kazası"... Ne de "demiryolları" sıradan bir ulaşım mecrası... Evet sevgili dostlar ne demiştik bu "kazalar" ihmaller ve vurdumduymazlıklar neticesinde "cinayet" halini aldı artık. Ve her cinayet bir "sonuçtur" ve yine her "cinayetin" sebepleri vardır.
9-Demiryollarında yaşananların perde arkasında ise siyasi,ekonomik,askeri,istihbari ve jeopolitik sebepler yatmaktadır... İşte bu floodumuzda perde arkasını sizler için aralayacağız... Siz hazırsanız biz de hazırız....İşte başlıyoruz...Çayı,kahveyi kapan gelsin...
10-2018 yılının Aralık ayında Ankara'da yaşanan cinayeti daha en sağlıklı şekilde anlamak için Türkiye "Demiryollarının" emperyalist küresel güçlerin stratejik planlarında nasıl önemli derecede bir yer işgal ettiğini,+++
11-+++küresel güçlerin demiryolları üzerinden verdiği nüfuz mücadelesini kısacası bu işin tarihsel arka planını bilmemiz lazım öncelikle... O zaman tarih yapraklarımızı biraz geriye doğru sarıyor ve 1856 yılına uzanıyoruz...
12-Osmanlı Devleti'nde demiryolları konusu özellikle devletin "Dağılma Döneminde" büyük önem taşımaktaydı.Ancak yetersiz demiryolu ağını inşa edebilmek bu denli önem taşıyan bir konu olsa da adeta "Bitmiş" durumdaki Osmanlı'nın bunu finanse edecek gücü yoktu...
13-İşte burada biraz duruyoruz ve bir virgül koyarak belki ilk bakışta "Demiryolları ile ne alaka?" diyeceğiniz bir sektöre Bankacılık sektörüne geçiyoruz...Emin olun çok alakası var...
14-Osmanlı Devleti son döneminde bir "Banka kurulması" için çalışma başlattı... Kurulacak banka için 3 teklif geldi. Tekliflerin ilki Rothschild Ailesine aitti...
15-Rothschild Ailesi'nin Avrupa'da hanedanlara önce borç verip sonra kendine esir ettiğini bilen Osmanlı Devleti Rothschild Ailesi'nin teklifini reddetti...
16-Geriye bir Fransız sermaye Grubu ile bir İngiliz sermaye grubunun teklifi kaldı... İki grup arasındaki rekabeti Henry Layord ve Glyn Mills and Co. Bankası kazandı...
17-Böylece Osmanlı Devleti'nin kendi bankasını kurma çalışmalarında temel atılmış oldu.Banka ticari bir banka olacaktı.
18-Teklifi kabul edilen İngiliz şirketi 24 Mayıs 1856 tarihinde İngiliz Kraliçesi Victoria'ndan "izin belgesi" aldı...(Royal Charter)
19-Bu arada hani Rothschildlerin teklifi geri çevrilmişti ya... Kraliçe Victoria'nın Rothschild Ailesi'ne en yakın İngiliz Kraliçelerinden birisi olduğunu hatırlatalım!
20-Bankanın ilk sermayesi ise 500 bin İngiliz lirası oldu (Şimdi hemen "AA İngiliz Lirası mı olurmuş Sterlindir cahile bak falan diye atlayanlar olacaktır,kaynakları vereceğiz açar orada ne yazdığına bakarlar aynen böyle deniliyor evet 500 bin İngiliz Lirası)
21-Bankanın ismi ise OTTOMAN BANK olarak belirlendi...Banka ticari faaliyetlerine 13 Haziran 1856 yılında Galata'daki Genel Müdürlüğü'nde başladı...Ancak Osmanlı Bankası (Ottoman Bank) ile Osmanlı Hükümeti arasında kısa sürede yeni mukavelenameler imzalanmaya başlandı...
22-Her geçen gün ekonomisi kötüye giden Osmanlı,gerek devlet giderlerini,gerekse silahlanma ve savaş finansman yükünü taşıyamaz hale gelmişti.
23-Ve yenilenen her anlaşma İngilizler tarafından yönetilen,sermayesi onlarda olan Ottoman Bank'ın öncülğk ettiği uluslararası sermaye kuruluşlarının lehine oluyordu.
24-Son olarak bankanın istikrazını Rothschilds Ailesi'nin Paris kolu aldı.Böylece ilk başta reddedilse de "dolaylı yoldan" bankayı kontrol eden Rothschild Ailesi bankadaki kontrolü tamamen ele geçirirken banka da "YENİDEN YAPILANDIRILDI"...
25-Banka yeniden yapılanırken adı BANK-IOSMAN-İ ŞAHANE adını aldı.Ancak çok önemli bir konu daha vardı.Banka artık devletim Merkez Bankası işlevini de görecekti!
26-Yani Osmanlı Merkez Bankası (DEVLET-İ ALİYYE BANKASI" Rothschild Ailesi eline geçmişti. Bankanın Merkez Bankası faaliyetleri
27- +++Bu isimle yani DEVLET-İ ALİYYE BANKASI ismi ile yürütülecekti.Bankanın kuruluşuna izin veren padişahlık fermanı 4 Şubat 1863 günü yayınlandı...
28-Bankanın kuruluş sermayesi 67.500.000 Frank olarak belirlendi.Bu sermaye 500'er Franklık 135 bin hisseye bölünürken bu hisselerin 80 bini İngiliz,50 bini Fransız bankerler tarafından hemen peşin bedelle satın alındı.Osmanlı'ya kalan hisse 150 bin hisse de sadece 5 bin hisseydi
29-Yani İngiliz ve Fransız ortaklığı ki- iki ortaklık da aslında Rothschild Ailesi demekti- Osmanlı'ya zor durumundan faydalanarak şirket kuruluşunda hiç bir yönetimsel hak bırakmamışlardı...
30-Fransız ve İngiliz bankerler banka kurulurken bir kez ödeme yapmış ve tüm yetkiyi ellerine geçirmişlerdi.Şirket hemen Fransa ve Londra'da 2 merkez açtı.
31-Tüm yetki bu merkezlerde bulunan 10 yönetim kurulu üyesindeydi.İstanbul'daki genel müdürlük ise sadece "formaliteden" ibaretti" artık...
32-Ama tüm bunlardan daha da önemli bir nokta vardı... OTTOMAN BANK yeni ismi ile yeniden "YAPILANDIRILIRKEN" Osmanlı Devleti'nin banknot para basma yetkisini başka bir bankaya da verilemeyecek yani tekel olacak şekilde yapılan anlaşma ile ele geçiriyordu!
33-Yapılan bu "İmtiyaz" anlaşmasının süresi tam 30 yıldı.Bu süre içerisinde Osmanlı Hükümeti hem kendisi para pasmamayı, hem de başka bir bankaya bu yetkiyi vermemeyi,bu yetkinin "YAPILANDIRILAN" OTOMAN BANK'a ait olduğunu kabul etmişlerdi...
34-KAYNAK:STEFANOS YERASİMOS,AZ GELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE
35-Böylece aslında Osmanlı Merkez Bankası Rothschild Ailesi'nin eline geçmişti. Hani virgül koymuştuk ya bankacılık sektörüne geçerken... Şimdi dönelim biz Demiryollarına ve bu bankacılık sektörü bilgilerini neden verdiğimize... Osmanlı Bankası-Demiryolları ilişkisine...
36-Hem de öyle bir bağ var ki Osmanlı Bankası-Demiryolları arasında günümüze kadar uzanacak ve buı floodun ilerleyen maddelerinde göreceğiniz küresel güç savaşlarının ilk perdesi tam da bu ilişki üzerinden yaşanıyor işte... Nasıl mı? Anlatalım efendim...
37- 1. ve 2.Balkan Savaşları'nda en çarpıcı biçimde görüleceği üzere Osmanlı DCevleti'nde "Demiryolları Ağı" askeri stratejik noktalara ulaşım noktasında çok yetersizdir.Lojistik,silah,mühimmat,+++
38-+++asker sevkıyatı,savaş esnasındaki gıda sevkıyatının sağlanabilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır...
39-Sadece askeri değil, ticari olarak da Osmanlı Devleti'nin hammade pazarlarına ulaşıma erişimi ve merkez ile limanlar arasındaki bağı ve dış dünya ile ticari ağı oluşturacak büyük bir demiryolu alt yapı eksikliği vardır...
40-Bu da Osmanlının son dönemine "Şimendifer Meselesi" olarak girecek demiryolları sorununu gündeme getirmektedir.
41-Osmanlı Devleti'nde "Demiryolu Tarihinin" başlangıcı olarak İngilizlerin tamamladığı,finansmanının %80'inin ise az önce bahsettiği gibi Rothschild Ailesi elinde olan BANK-IOSMAN-İ ŞAHANE tarafından sağlanan İZMİR-KASABA demiryolu hattıdır...
42-Ancak bu hattın tamamlanması ile birlikte demiryolu hattı üzerine kurulan ve o dönemin en önemli iletişim yolu olan, istihbarat alanında da büyük önem arz eden telgraf sistemi de İngilizlerin kontrolüne geçmiştir....
43-Ayrıca en önemli liman kentlerinden ve ticaret merkezlerinden birisi olan olan İzmir'e bağlantı noktasında da İngilizlere tam bağımlılık başlamış oluyordu...
44-Yabancı başka emperyalist ülkeler de "Hasta Adam" olarak gördükleri Osmanlı'ya "Demiryolu döşemenin" siyasal,ekonomik ve istihbari olarak ne kadar önemli olduğunu kavramakta geç kalmadılar...
45-Bu ülkelerin başında Bismark'ın denge stratejisini terk ederek yayılmacı "WELTPOLİTİK" stratejisini dış politikasının eksenine oturan Kaiser II.Wilhelm'in tahtta oturduğu Almanya gelmekteydi...
46-Burada yeniden kısa da olsa dönelim yeniden dönelim "YENİDEN YAPILANDIRMA" adı altında Osmanlı'nın para basma yetkisini eline alan ve kısa süre içerisinde ne hikmetse demiryolu projelerini finanse etmeye merak salan OTTOMAN BANK'a...
47-Hatırlayın,"YENİDEN YAPILANDIRMA" ile aynı zamanda Osmanlı Merkez Bankası şeklinde de faaliyet göstermeye başlayan OTTOMAN BANK için padişah fermanı ne zaman imzalanmıştı? 4 Şubat 1863...
48-Peki o gtarihte sadaret makamında kim bulunmaktaydı? Yusuf Kamil Paşa... Yusuf Kamil Paşa bulunduğu tüm mevkilere Tanzimat döneminin belki de en önemli ismi olan Mustafa Reşid Paşa'nın himayesi ile gelmiş bir zat-ı muhterem...
49-Yani Yusuf Kamil Paşa sadrazam olsa da onu perde arkasında yöneten yönlendiren isim Mustafa Reşid Paşa...
50-Peki kimdir bu Mustafa Reşid Paşa? Kendisinin en önemli özelliği sıkı bir İngiliz taraftarı olması! Ve o dönemde Osmanlı içerisinde İngilizlerin en çok destek verdiği ,önünü açtığı isim tabii Mustafa Reşid Paşa!
51-Mustafa Reşid Paşa'nın 5 mahdumu var... Bunlardan Mehmet Cemil Paşa ise Osmanlı'nın tam 3 kez Fransa'ya Paris'e büyükelçi olarak gönderdiği isim!
52-Mustafa Reşid Paşa'nın bir diğer mahdumu olan Ali Galip Paşa ise sarayın damadı!Buyurun sizeOTTOMAN BANK'ta İngiliz-Fransız ortaklığı yapılırken sadrazam olan Yusuf Kamil Paşa'nın ardındaki güç olan Mustafa Reşid Paşa sayesinde,Osmanlı Sarayı'na girmiş İngiliz-Fransız ittifakı
53-KAYNAK:TÜRK İSLAM ANSİKLOPEDİSİ-KEMAL BAYDİLLİ-MUSTAFA REŞİD PAŞA)
54-Şimdi dönelim Osmanlı'daki "KARLI VE STRATEJİK YATIRIM" alanı olup,emperyalist devletlerin de iştahını kabartan "Demiryolları Hatları", banka ilişkileri ve küresel kapışmalara,hesaplara...
55-Dediğimiz gibi ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından bitirildikten sonra bu alanda "Yabancı emperyalistler" tarafından yapılan yatırımlar hız kesmeyecektir.
56-Ancak Rothschild Ailesi birkez OTTOMAN BANK eli ile Osmanlı Hazinesi'ni ele geçirmiştir. Ve artık çokm daha fazlasını istemektedirler...Ve istediklerini 17 Şubat 1875'te alırlar... Bu tarih itibariyle Osmanlı Hazinesi OTTOMAN BANK yani Rothschild Ailesi olur...
57-Ama bu öyle sıradan bir "yetki genişlemesinin" çok ötesinde bir anlam taşımaktadır.Zira giderek Fransız ve İngiliz sermaye gruplarına borçlanan Osmanlı aynı yıl 1875 Eylül'ünde "İFLASINI" açıklar...
58-ROTHSCHİLD elindeki Osmanlı Bankası ise ne tesadüftür (!) ki bundan sadece 7 ay önce OSMANLI HAZİNEDAR'ı olarak bütçenin yapılması,denetlenmesi ve nereye harcanacağına karar verilmesi yetkilerini almıştır.Yani ROTHSCHİLD kendine olan borçları garantiye almıştır aslında!
59-OTTOMAN BANK'ın ilk önemli icraatı uluslararası bankerler ve emperyalist devletler borçlarını tahsil edebilsin diye 1881 yılında o meşhur DÜYUN-U UMUMİYE'yi hayata geçirmek olmuştur...
60-Bu işi yoluna koyan OTTOMAN BANK'ın bundan sonraki tüm enerjisini ise DEMİRYOLLARINA vermesi ilginç tabii!OTTOMAN BANK stratejik öneme sahip demiryollarını "imtiyazlar" yolu ile ele geçirme operasyonuna başlayacaktır...
61-Bakıyoruz hemen...
1885-Rumeli Demiryolu Bağlantısı
Selanik-İstanbul Demiryolu Bağlantısı
İzmir-Kasaba Demiryolu Hattı uzatılması
Beyrut-Şam-Havran Demiryolu Hattı (1882)
Hepsinin altında "FİNANSMAN" ve "İMTİYAZ" olarak OTTOMAN BANK imzası var...
62-OTTOMAN BANK eli ile kurulan bu demiryolu ağına ilave olarak bu bölgelerde bulunan telgraf başta olmak üzere,iletişim ağları,tren hatları ile ilgili kurulan üst yapı,bölgelerin stratejik noktaları ile ilgili koordinat ve bilgiler İngilizlerin eline geçti...
63-II.Abdülhamit tahta çıktığından beri demiryolları üzerinden gerçekleştirilen "DEMİR ABLUKAYI" ve İngilizlerin asli amacını görüyordu ama çaresizdi... Bu esnada Almanya Abdülhamid'in imdadına yetişti.Almanya her alanda İngiltere'ye rakip oluyordu...
64-II.Abdülhamit stratejik bir kararla İngiltere'nin enn büyük rakibi olan Alman İmparatoru olan Kaiser II.Wilhelm'e yanaştı...Demiryolları ile temeli atılacak yeni bir sayfa açılıyor,yeni bir dönem başlıyordu...
65-Ancak bu Osmanlı-Almanya yakınlaşmasında Almanya'nın da çok farklı planları vardır ve Osmanlı bir emperyalist devletten korunmaya çalışırken bir başka emperyal devletin kendisi üzerinde kurduğu hayallere doğru yol almaktadır...
66-"Demiryolları" demek bu kadar önemli stratejik önem demekken Almanya'nın Osmanlı'daki bu alanı tamamen hem de başlıca rakibi olan İngiltere'ye bırakması düşünülemezdi....Bırakmadılar da zaten...
67-Almanya-Osmanlı yakınlaşması ile Almanya'nın Osmanlı'daki demiryolu macerası da başlamış oluyordu...
68-Bir süre sonra ortaya 2 taraf için de küresel dengeler için de çok önemli olan "BAĞDAT DEMİRYOLU PROJESİ" çıkacaktı ama öncesi var tabii... Anlatalım müsaadenizle...
69-Ama tabii BAĞDAT DEMİRYOLU PROJESİ'nin büyüklüğü ve küresel dengeler içerisindeki yeri hakkında iki kelam edelim fikir vermesi açısından...
70-Bakınız araştırmacı-yazar Deitrich Eichholtz "Die Bagdadbahn-İdee und Vrewirklich" isimli,ZEİTSCHRİFT für GEOPOLİK Dergisi'nde çıkan makalesinde neler yazıyor...
71-Aynen şöyle diyor Eichholtz: "...dönemin koşullarına göre sadece TTRANS-SİBİRYA ve Kuzay Amerika'daki TRANS-KONTİNENTAL hatlar gibi çok az benzer projeler ile karşılaştırılabilir"... İşte BAĞDAT DEMİRYOLU PROJESİ böylesi önemli ve stratejik bir proje...
72-KAYNAK:REMZİ AVCI/SÖMÜRÜNÜN ULAŞIM AYGITLARI:BAĞDAT DEMİRYOLU ÖZELİNDE ALMAN EMPERYALİZMİ
73-4Ekim 1888 tarihinde Osmanlı Hükümeti ile Deutsche Bank Genel Müdürü Georg von Siemens'in öncülüğünde bir sermaye grubu arasında bir anlaşma imza edilir.Bu anlaşma ile 486 km. uzunluğundaki İzmit-Eskişehir-Ankara demiryolu hattı yapım ve İŞLETİM "İMTİYAZI" ALMANLARA verilir.
74-Almanya adına anlaşmayı imzalayan Georg von Siemens ve O'nun Genel Müdürü olduğu Alman Deutsche Bank olmuştur...
75-Bu da yetmez... Osmanlı,İngiliz hakimiyetini kırmak için demir yıollarındaki daha önce İngilizlerce döşenen Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattını da yine padişah fermanı ile 6 MİLYON FRANK karşılığında Alman Deutsche Bank'a verir...
76-Bu arada bu Deutsche Bank'ın Genel Müdürü Georg von Siemens ismini bir tarafa not edin geri döneceğiz kendisine zira...
77-"İMTİYAZ" anlaşmasından hemen sonra Georg von Siemens tarafından 4 Mart 1889 tarihinde Anadolu Demiryolu Şirketi kuruldu... (Societe du Chemin de Per Ottoman d'Anatolie)
78-Almanlar adım adım yürüyorlardı "ASIL OLAN" ve "STRATEJİK" hedeflerine doğru...
79-Bu bağlamda Osmanlı'nın Anadolu'ya oranla görece olarak daha iyi seviyedeki Balkanblar'daki topraklarından geçen neredeyse tüm tren hatlarının hisselerini Alman Deutsche Bank-Wiener Vereinsbank ortaklığı satın aldı...
80-Osmanlı "BATIKTI" ve para edecek neyi varsa satıyordu...
81-Balkan demiryolu hattının da Almanların eline geçmesi ile birlikte Berlin'den Bağdat'a 1888 yılında Osmanlı topraklarında tek bir km.tren hattı olmayan Almanya'nın 1890 yılına gelindiğinde tamı tamına 2000 km.'lik demiryolunu"imtiyaz" anlaşmaları ile ele geçirdiğini görüyoruz
82-Bu arada Osmanlı'daq Alman hayranlığı had safhaya varıyor,İslamın koruyucusunun Almanya olacağı yönünde basında boy boy haberler çıkıyor, hatta sokaklarda Alman İmparatoru Kaiser II.Wilhwelm'in "Gizli müslüman" ve "HACI" olduğu söylentisi almış başını gidiyordu.HACI WİLHELM!
83-Buna başta Enver Paşa olmak üzere askeri kadrolardaki Alman hayranlığını da eklemek şart tabii ki...
84-Almanya 2000 km'lik demiryolu hattının yanı sıra İngilizlerin elde ettiğinin fazlası ilem telgraf hattını,üst yapıyı,ticaret merkezlerine erişimdeki kontrolü ele geçirmiş oluyordu...
85-KAYNAK: ÖZYÜKSEL,HİCAZ DEMİRYOLU,SAYFA:40
86-Evet demiryolları Osmanlı-Almanya ilişkilerinde en stratejik alandı.... Ve öncelikle 31 Aralık 1892 tarihinde Anadolu Demiryolu Hattı Almanlar tarafından tamamlanarak hizmete açıldı... Tabii İŞLETME İMTİYAZI" ALMANYA'da olarak...
87-Ama bu hat Almanya için "ASIL VE STRATEJİK" hedef için ilk adımdı... Ve o "BÜYÜK HEDEFİN" adı "BAĞDAT DEMİRYOLU PROJESİYDİ"...Tüm yatırımlar,Balkanlardaki tren hatlarına dökülen onca para "büyük proje" içindi...
88-Ve bu asıl amaç için Almanya-Osmanlı arasında müzakdereler başladı.24 Aralık 1899 yılında varılan anlaşmayı Almanya adına Deutsche Bank Genel Müdürü Georg von Siemens imzaladı...
89-Anlaşma son şeklini 5 Mart 1903'te alırken Almanya'ya tamı tamına 99 YILLIK BİR KULLANIM VE İŞLETME İMTİYAZI TANINIYORDU!
90-BAĞDAT DEMİRYOLU PROJESİ planlandığı gib tamamlanırsa Berlin ile Basra Körfezi'ni birbirine bağlayacak oradan da Hindistan'a ulaşım sağlanacaktı
91-.Bu hat sayesinde o döneme kadar İngiliz kontrolünde olan ve adeta "askeri,ticari zorunlu güzegah" konumunmdaki Süveyş Kanalı by-pass olacaktı...Bu İngilizlerin ticari tüm dengelerini alt üst edeceği gibi Hindistan sömürgesindeki askeri varlığını da tehlikeye düşürecekti.
92-Ayrıca bu hat ile Almanya'nın "NÜFUZ ALANI" İngiltere için "YAŞAMSAL ÖNEM TAŞIYAN" Hindistan'a kadar ulaşacaktı..Bu nedenle bu proje sıradan bir demiryolu projesi olmanın çok çok ötesinde anlamlar ifade etmekteydi...
93-Ayrıca projeye ek olarak hazırlanan HİCAZ DEMİRYOLU tamamlandığında 2 hattın birleşmesi öngörülmekteydi.Böylece Suriye-Bağdat-Hicaz karayolu ile direkt İstanbul ile bağlanacak,Osmanlı siyasi etkisi Arabistan içine girecekti...
94-Ayrıca bu 2 hattın birleşmesi ile birlikte Almanlar bir savaş durumda Mısır cephesinde İngilizlere karşı ciddi bir avantaj sağlamış oluyorlardı...
95-1.Dünya Savaşı'na "sözde"Osmanlı ile İttifak yaparak giren,ancak asli amacı Osmanlı'yı ele geçirmek olan,1.Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devletinin ordularını Avrupa ceohesinde rahat olabilmek için kullanan Almanya savaş boyunca projenin tamamlanan kısımlarından azami yarar sağladı
96-Kurtuluş Savaşı'nda "İMTİYAZLAR" nedeni ile büyük zorluklar nedeni ile kullanılabilen demir yolları Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sona ermesi ile birlikte Lozan Konferansı'nda tartışma konusu olan maddelerden bir tanesi olur...
97-Lozan Konferansı'nın ilk bölümü 20 Kasm 1922 tarihinde başlamıştır. Ve bu bölümde "İMTİYAZLAR KONUSU" özel bir "ALT KOMİSYON" tarafından tartışılmıştır
98-.Müttefikler hiç bir imtiyazdan vazgeçmek istemedikleri gibi yeni haklar istemektedir.Türk heyeti ise bunu reddeder ve kesinlikle geri adım atmaz...
99-Lozan Konferansı bu şartlar altında sonuç alınamadan 4 Şubat 1923'te dağılır...İşte o esnada ilginç bazı gelişmeler yaşanır...
100-1.Dünya Savaşı Savaş'ı başlamadan hemen önce Osmanlı'dan G. Doğu ve Doğu Anadolu'da 40 km.'lik alan için İMTİYAZ anlaşması yapan bir grup vardır...
101-Bu grup ABD'li CHESTER GRUBU'dur ve Kurtuluş Savaşı sonrası Ankara Hükümeti'ne yanaşan CHESTER GRUBU "İMTİYAZ ANLAŞMASINI" TBMM hükümeti ile yapmak üzere teklifte bulunur. Hükümet adına grup ile Feyzi Bey görüşür...(22 OCAK 1923)
102-Bu görüşmenin ardından CHESTER GRUBU'nun OSMANLI'ya sunduğu İMTİYAZ ŞARTLARI, milli çıkarlara biraz daha uygun hale getirilir ve 29 NİSAN 1923'te CHESTER GRUBU ile TBMM bir "İMTİYAZ ANLAŞMASI" imzalar...
103-Anlaşma Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 40 km'lik bir alandaki tren hattının yapılarak işletim imtiyazı ile petrol aramalarını kapsayan maden aramaları çalışmalarında verilecek İMTİYAZLARI kapsamaktadır...Ancak bu anlaşmanın yapılış amacı farklıdır...
104-Ankara Hükümeti ABD'Lİ BİR GERUBA imtiyaz tanıyarak müttefiklere "Onların imtiyaz taleplerine boyun eğmeyeceği ve Dünya'da onlara mahkum olan ve yalnız bir ülke olmadığı" mesajını çok net biçimde iletmiştir...
105-Ve ortalık karışmıştır.Fransızlar çok sert tepki gösterse de Ankara hükümeti geri adım atmaz.. KAYNAK: 1922-1923 YILLARI TÜRKİYE'SİNDE BİR YABANCI SERMAYE GİRİŞİMİ:CHESTER DEMİRYOLU PROJESİ-SELİM İLKİN
106-Ve 3 Nisan 1924'te başlayan LOZAN'ın 2 tur görüşmelerinde "İMTİYAZLAR" konusunda özellikle Fransızlar sonuna kadar diretse,+++
107-Osmanlı döneminde Savaş başlamadan yapılmış resmiyete dökülmemiş yani "TARİH OLMUŞ BİR DEVLETLE TARİHE KARIŞMADAN DAHİ RESMİYETE DÖKMEDİĞİ"anlaşmaların hayata geçirilmesinin kabulünü,Sivas demiryolu hattının imtiyazını istese de tazminattan başka bir şey alamamıştır.
108-Ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan LOZAB BARIŞ ANTLAŞMASI'nda "OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA VERİLMİŞ BİR TAKIM İMTİYAZLARA İLİŞKİN PROTOKOL VE BİLDİRİ" ile İMTİYAZLAR konusu çözüme kavuşturularaka "TARİH" olmuştur...
109-İMTİYAZLARIN ortadan kadırılması yeni kurulan Türkiye Devleti'nin siyaseten olduğu gibi ekonomik olarak da bağımsızlığının tanınması anlamına gelmekte ve bunu tescil etmekteydi...
110-Cumhuriyetin ilanı ile birlikte demiryollarına özel bir önem verildi...Anadolu "DEMİRAĞLAR İLE ÖRÜLÜYORDU"
111-Yabancı şirketler elindeki 3387 km. demiryolumuz tüm mali sıkıntılara ve Osmanlı'nın borçlarını da genç Cumhuriyet'in ödemesine rağmen 42.515.486 TL ödenerek satın alınıp millileştirildi...
112-Artık demiryollarımız tam olarak "BİZİMDİ"...
KAYNAK:İSMAİL YILDIRIM,ATATÜRK DÖNEMİ DEMİRYOLU POLİTİKASINA BİR BAKIŞ
113-1923 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile hatların devlet tarafından inşa edilmesi ve işletilmesi kararı alındı.Böylece DEMİRYOLLARINDA tam olarak "Bağımsız ve milli" politikaya geçildi.... İlk ihale 1927,2.ihale 1933'te açıldı.Bu ihalelerin başka "önemli" bir özelliği vardı.
114-Atatürk bu devlet ihaleleri yolu ile genç Cumhuriyet'in en büyük eksiği olan "MİLLİ BURJUVAZİYİ" devlet eli
ile yaratma projesini devreye sokmuştu ve bunu da "YAŞAMSAL" görmekteydi...
115-1940 yılına kadar çok ciddi bir yoğunlukla yeni demiryolu ağları yapıldı...1923-1940 arası 17 yılda tam 3208 km.yeni demiryolu hattı yapıldı... Sonraki 10 yıllık süreçte yani 1940-50 arasında ise buna sadece 370 km. eklenebildi...
116-Zira 2.Dünya savaşı ile birlikte zaten kısıtlı olan kaynakların hemen hemen tamamı savunma giderlerine ayrılmıştı...1950 itibariyle Osmanlı'dan kalan ve yabancılardan satın alınan hatlar+yeni yapılan hatlar ile birlikte toplam 7690 km. demiryolu hattımız vardıVe "BİZİMDİ"
117-Tüm bunlar olurken 4 Temmuz 1948 itibariyle ABD ile imzalanan Marshall Yardımı Anlaşması ile bir daha hiç bir şey eskisi gibi olmamak üzere değişecektir...
118-Türkiye ABD'den 1948-1951 arası 351.700$ yardım aldı ama bu yardımın en önemli şartlarından bir tanesi "DEMİRYOLUNU BIRAKIP KARAYOLU KULLANIMINA GEÇİŞİN SAĞLANMASI" oldu...
119-O dönem itibariyle -gerçi şu anda da halimiz pek farklı değil- ABD'nin her isteği öyle bir iştiyakla yerine getirildi ki ABD'de o dönemde karayolu kullanımı oaranı %43 ikenm bizde bu oran %95'i bulmuştur...
120-Geç Türkiye Cumhuriyeti Devleti,ta 1959 yılında MASTER PLANI içerisine "İSTANBUL-ANKARA HIZLI TRENİ" projesini koymuş -DİKKATİNİZİ ÇEKERİM HIZLANDIRILMIŞ DEĞİL HIZLI TREN- ama ABD ve DP iktidarı sayesinde proje iptal edilip,otoban yapılmıştır.
121-Peki ABD'nin bu "KARAYOLU" ısararı boşuna mıdır? Tabii ki hayır...Bakalım neymiş bu ısrarın "SEBEB-İ HİKMETİ"...
122-ABD'nin KARAYOLU şartı ile Türkiye'de hali ile "OTOMOBİL" kullanımı teşvik ediliyordu...Otomobil demek,ABD'denithalat demekti -ki Dünya'da ABD o dönem otomobil sektöründe hemen hemen tekeldi-,yedek parça demekti ama daha da önemlisi "PETROL" demekti...
123-1950 DP iktidarı ve DP iktidarının demiryolu yerine karayolu tercihi sonrası yabancı şirketlere petrol arama izni de vermesi sonrası Türkiye'ye gelen petrol devlerine bir bakalım...
124-1951 itibariyle BP,SHELL,MOBİL,SOKONI VACUM,VACUM OILSTANDART OİL,EXXON MOBİL Türkiye'ye girerler... Ama daha bitmemiştir... ABD, bu şirketlerin %80'inin sahipleri olan Rockefeller ile Türkiye'ye adım atmıştır.
125-Yetmez 2. Menderes Hükümeti 1951 yılında ABD'den bir heyeti "TÜRK EKONOMİSİ HAKKINDA TAVSİYE NİTELİĞİNDE RAPOR YAZMALARI" için ülkeye davet eder...Heyetin başında James.M.Barker vardır...
126-James M. Barker raporunu yazar en önemli maddeler olarak "Devletçiliğin terk edilmesi ve Türkiye'nin başta enerji olmak üzere yabancı sermayeye açılması gerekliliği vurgusu" vardır...
127-Raporun hemen ardından 1 Ağustos 1951 tarihli kanun ile "YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI TEŞVİK KANUNU" çıkartılmıştır.Kanuna göre maden,enerji,sanayi,bayındırlık ve turizm alanlarının yanında bilin bakalım hangi alanda yabancı sermayeye teşvik verildi? ULAŞIM!
128-Bu arada PETROL KANUNU, CHP ve İsmet İnönü'nün tüm sert muhalefetine rağmen yürürlüğe sokulmuş ve yabancı şirketlerin petrol çıkartması için Türkiye adeta "AÇIK PAZAR" haline getirilmiştir. Bu kanundan sonra SHELL,GULF,TENNESSE,ESSO,AMOSEAS,TİDEWOTER,BOLSA,MOBİLSHEL-DEİL+++
129-+++Şirketleri petrol arama çalışmalarına hem de yabancı sermaye yatırımlarından da yararlanarak başlamışlardır... Yani kendi petrolümüzü kendimiz arayıp çıkartmak yerine,başkası arasın,çıkartsın işletsin diye üste bir de teşvik verilmektedir!
130-Böylece ABD'li otomobil devleri FORD,CHEVROLET v.s Türkiye'ye ciddi miktarda otomobil ihracına başlamış,+++
131-+++bu daha sonra FORD-KOÇ ortaklığı ile temelleri atılacak küresel dostlukların da temelini oluşturmuş,Türkiye'nin ilk "uluslararası sermaye ile bütünleşik" şirketi işte böyle doğmuştur...
132-DP iktidarı ve sonrasında demiryolları kasten bilinçli biçimde unutularak adeta "ölüme terk edilmiştir"...
133-Türkiye,ABD direktifleri doğrultusunda tamamen otoyol kullanımına yönelirken AKP iktidarının iş başı yaptığı 2002 sonrası ilginç gelişmeler olmaya başlamıştır...
134-AKP iktidarının ilk yıllarından hemen sonra birden bire unutulan demiryollarına yöneliyordu... Ardı ardına ileri teknoloji gerektiren -Ve hiç bir zaman yapamadıkları-"HIZLI TREN PROJELERİ" açıklanıyordu...Ama bu AKP'ydi ve "MAKYAJ" işinin ustasıydı...
135-HIZLI TREN vaadi de "BECERİLEMEYİNCE" "YÜKSEK HIZLI TREN" adı altında biraz da vagon setleri yenilenerek cilalanıp makyajlanarak vatandaşın önüne sürülmüş,seçime propaganda olsun diye hazır olmadan pek çok hat açılmıştı...
136-Bu arada "VAGON SETLERİ MAKYAJLANDI" demişken... Hani demiştik ya şu Georg von Siemens isimini bi not alıverin geri döneceğiz diye... İşte şimdi dönüyoruz...
137-AKP iktidarı, "MAKYAJ" için gerekli yeni vagon setlerini kimden aldı dersiniz? ALMANYA adına Osmanlı Demiryollarını ele Geçirme Projesinin başında bulunan Georg von Siemens vardı ya... İşte bu zat-ı muhteremin kurduğu SİEMENS'tenn aldı...
138-SİEMENS'e vagon setleri ve elektrifikasyon için ödenen rakam tam 1 milyar 700 milyon TL... Yok yanlış okumadınız evet eski para ile ödenen rakam 1 katrilyon 700 milyar...
139-Bu arada SİEMENS de sıradan bir firma değil.ALMAN DERİN DEVLETİ'nin en önemli finans kolonlarından biri olmasının çok daha fazla önemi var.Zira bu küresel dev Soğuk Savaş boyunca "ELEKTRONİK İSTİHBARAT"alanında CIA,NSA,MI6 başta olmak üzere Batı bloğunun teknolojisini sağladı
140-Bununla da kalmayan SİEMENS,1991 sonrası yeniden reorganize olarakSVR ve FSI olarak 2 ayrı bölüme ayrılan Rus istihbaratı KGB'nin 1991 sonrası reorganizasyonundaki elektronik istihbarat teknolojik istihbaratının sağlayan firma.SİEMENS'e bu nedenle Dünya'da kimse "DOKUNAMIYOR"
141-Biz de kendi elimizle hem de bize ta Osmanlı zamanında elimizdeki tren hatlarını çekip lmak için operasyon yapan kişinin firması olan SİEMENS'e katrilyonlar verip "GEL BİZİ EKLEKTRONİK İSTİHBARAT AĞINA KAT" diyoruz...
142-Sinyal vericilerimizi,uydu sistemlerimizi kilitlemesinin v.s önünü açıyoruz...Olay tren vaganu değil,ona döşenecek "ELEKTRİFİKASYON"... Stratejik önem de orada...
143-Bu arada AKP iktidarı döneminde "MAKYAJLAMA" yapılsa da altını kazıyınca gerçek yüz görünmeye başlıyor... "DEMİRYOLLARINDA" bir tuhaflık dönüyor... Zira Karaelmas Ekspresi,Pamukkale Expresi,4 Eylül Mavi Treni,Adapazarı Expresi gibi "klasikleşen" hatlar seferden kaldırılıyor.
144-Bu arada YHT'lker için yapılan tüm yeni gar ihalelerini kim alıyor? KOLİN,CENGİZ,LİMAK...Yani yandaşlar iş başında...
145-Yani aslında AKP'nin derdi tren hattı falan değil,yandaşa para kendisine oy kazandırmak... O nedenle de hazır olmadan pek çok hat sırf seçim malzemesi olsun diye açılıyor.Sonra maalesef 16 yılda 300'den fazla insanın öldüğü ölümlü kazalar başlıyor... Hemen her sene 1-2 kaza.
146-Ama yine tuhaf şeyler oluyor... Demiryollarında sürekli ölümlü kazalar oluyır ama ne Ulaştırma Bakanı ne TCDD Genel Müdürü'ne bir şey olmuyor... Ya yerlerini koruyorlar ya daha iyi yerlere geliyorlar
147-.Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı esnasında yaşanan facialara rağmen Başbakan ve TBMM Başkanı oldu mesela ve şimdi de İstanbul'a aday!
148-Ha bire kaza olmasına rağmen önlem de alınmıyor ve adeta kazalara davetiye çıkartılıyor... TCDD kamu kurumları arasında belki de en fazla "NİTELİKSİZ ELEMAN" yapıldığı kurum haline getirilmiş halde.Halbuki çok teknik ve kalifiye eleman gerekli olan bir kurum...
149-İşin ilginci her şeye anında "YAYIN YASAĞI" çıkartan mahkemeler söz konusu tren kazası olunca pek ilgilenmiyor.Sanki özellikle haber olsun, "DEMİRYOLLARI GÜVENİLMEZDİR" algısı milletin gözüne sokulsun isteniyor...
150-Ve bu hali ile gün geçtikçe TCDD marka değerini,güvenilirliğini,prestijini ve tabii "PİYASA DEĞERİNİ" düşürüyor... Ve biz demiştik ki bakın tuhaf işler oluyor ve amaç başka... Ve bugün haber geldi:ALMANLAR TCDD'ye talip oluyorlarmış...
156-Nasıl olur falan demeyin... O işin önü açılalı 1 sene olıuyor neredeyse... 13 Ekim 2017 tarihinde TCDD Taşımacılık AŞ ile OMSAN Lojistik AŞ arasında “Lokomotif ve Vagon Kiralanmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalandı.
157-Aslında böylece TCDD fiilen özelleşti arkadaşlar... Kime OMSAN A.Ş'ye... OMSAN A.Ş kimin ağırlıklı hissedarı Fransızlar olan OYAK'ın iştiraki...
158-Fransız "ağırlıklı" OYAK "Dolaylı" özelleştirsin,Alman direkt talip olsun...Kazalar yaşansız piyasa değeri dip yapsın... Sonra bir bakmışsınız bir gün ajanslara TCDD ÖZELLEŞTİ haberi düşmüş! Olur mu olur...
159-Çin'in BİR YOL BİR KUŞAK PROJESİ ile AVRUPA'yı tam ortasından dewmiryolu ile 2'ye bölüp stratejik bölgeleri nüfuzu altına alışını hatırlayın...ALMAN-FRANSIZ ortaklığı yani AB'ye gelin...
160-İlerleyen dönemde KÜRESEL MERKEZ AKIL içerisinde ABD'nin temsil ettiği Rockefeller Ailesi ile İngiltere'nin temsil ettiği Rothschild Ailesi'nin çekişmesini çok daha net göreceğiz...
161-Bu nüfuz çatışması içerisinde Avrupa siyasetini dizayn eden Rothschild BİLDERBER müdavimi Merkel ve kendi projesi Macron eli ile 2. bir demiryolu projesi geliştirip ABD'nin bölgedeki stratejik saha avantajına son vermek isteyebilir.
162-Unutmayın, demiryolu bugün Ortadoğu'da Arabistan içlerine,Basra Körfezi'ne ulaşım,ticaret ve liman hatlarına ulaşım noktasında hala ciddi önemini koruyor...
163-Rothschild Kanadı TCDD üzwerinden belirleyeceği stratejik hat üzerinden uluslararası bir nüfuz alanı kazanmak isteyebilir...
164-O nedenle diyoruz ki bu kazalar normal kazalar ve demiryolu meselesi "normal" bir mesele değildir.Bu işin tarihsel arka planını bilmek bilmek gerekir... Değerlendirmeler ancak o zaman sağlıklı olacaktır...
165-Evet sevgili dostlar bu saate kadar yazdığımız en uzun floodda bizi yalnız bırakmayarak okuma sabrını gösteren tüm dostlara ve daha sonra okuyacak dostlara bin selam olsun.Klasikleştiği gibi bitiriyoruz floodumuz "Takdirleriniz beğenilere,beğenileriniz RT'lere yolculuk etsin"
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Celal Eren Çelik
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!