Profile picture
Norrlands dóttir @FloripasDeLaban
, 18 tweets, 3 min read Read on Twitter
Ontkenning van effect van menselijke uitstoot op klimaat:
- het bestaat niet
- het is niet erg
- wij kunnen als Nederland niks doen
- het is een samenzwering
- wetenschap is ook maar een mening
- er zijn alternatieve verklaringen
- je bent zelf in Noorwegen, hypocriete trut
Klimaatwetenschap voor dummies. Door mij, dus geen klimaatwetenschapper. Aanvullingen en correcties welkom, wel van klimaatwetenschappers graag. Draad:
𝐇𝐞𝐭 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭 𝐧𝐢𝐞𝐭

Er zijn anno 2018 nauwelijks klimaatwetenschappers die de menselijke motor achter de opwarming ontkennen.

Het LIJKT alsof er een debat is, omdat media graag meningen contrasteert. Zie ook: antivaxxers, daar zie je datzelfde effect.
Tip: zet je computer met samenzweerderige blogs uit, en kijk naar buiten: het ene record na het andere wordt gebroken. Vraag het eens aan boeren en boswachters.

Ga dan weer naar binnen en lees échte wetenschappelijke bevindingen. Hoeft niet ingewikkeld, NASA, Nature zijn prima.
𝐇𝐞𝐭 𝐢𝐬 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐞𝐫𝐠

Dan heb je niet goed opgelet: gedurende de geschiedenis van de aarde zijn er massauitstervingen geweest door CO2-uitstoot, van vulkanen in dit geval. Dergelijke klimaatschokken overleeft de aarde wel, maar wij niet. Nou, ergens in de marge misschien
𝐖𝐢𝐣 𝐤𝐮𝐧𝐧𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐬 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐢𝐤𝐬 𝐝𝐨𝐞𝐧

Nederland is niet klein, we zijn dichtbevolkt en we hebben een grote economie.

Maar al waren we klein. Iederéén moet zich aanpassen.
Verduurzaming is geen corvee. We moeten onze samenleving verbeteren, naar een duurzamer wijze van leven. Voor de longen van onze kinderen, voor de bossen en de zee. Om überhaupt op lange termijn de beschaving vol te kunnen houden.
𝐇𝐞𝐭 𝐢𝐬 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐳𝐰𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠

Het is me niet duidelijk waarom kennelijk een enorme groep mensen collectief zou meewerken aan het bedotten van de mensheid. Datasets van deze wetenschappers zijn openbaar en controleerbaar
Bovendien, de rijkste mensen op aarde zijn rijk door natuurlijke grondstoffen.

Wat is aannemelijker, dat duizenden wetenschappers expres liegen tegen je, of dat fossiele energie-bedrijven maatregelen proberen te rekken door twijfel te zaaien over wetenschap?
𝐖𝐞𝐭𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐢𝐬 𝐨𝐨𝐤 𝐦𝐚𝐚𝐫 𝐞𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠
Wetenschappers discussiëren onderling en ze proberen stellingen te ontkrachten, alternatieve verklaringen te vinden, ideeën aan te scherpen.
Maar: het effect van CO2 op klimaat is uitvoerig onderzocht en beschreven
Wetenschappers discussiëren veel over de grootte van het effect en het belang van andere factoren, zoals deeltjes in de lucht, wolken, oceanen en de zon. Maar grosso modo zijn ze het steeds meer eens geworden: de opwarming komt door de mens.
De "wetenschappers" die kritiek hebben op klimaatwetenschap als geheel zijn zelden actief in de klimaatwetenschap. Net als creationisten zijn ze vaak ingenieurs, chemici, economen, maar vooral ook veel mensen die in de olieindustrie hebben gewerkt.
De mening van Marieke en Ton uit Amersfoort die het koud hebben in februari is NIET net zo veel waard als de inzichten van klimaatwetenschappers die zich door bakken data heen worstelen om ons inzicht te geven in het effect van is handelen.
Er is ook geen andere manier dan de wetenschappelijke methode om inzicht te krijgen in wat het effect is van menselijk handelen op klimaat. Dat wetenschappers daarbij ook wel eens fouten maken en we geen absolute zekerheden hebben, soit
De dokter geeft je geen garanties, maar als je ziek bent, doe je wel wat je dokter zegt. Je gaat ook niet wat je googlet dezelfde waarde toekennen.

Dokter: u heeft tbc
Jij: dat is ook maar een mening *kucht richting neonatologie*
𝐄𝐫 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐤𝐥𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧

Zon, vulkanen, wolken: natuurlijk zijn er méér factoren die het klimaat beïnvloeden, en die een versterkende of dempende werking hebben op opwarming van de aarde. Die variabelen nemen wetenschappers mee in modellen
Gelukkig is de belangrijkste factor voor opwarming onze CO2- uitstoot. Daar kunnen we wat aan doen.

Stel je voor dat het een vulkaan was, of de zon. Dan waren we echt FUCKED
𝐉𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐭 𝐳𝐞𝐥𝐟 𝐢𝐧 𝐍𝐨𝐨𝐫𝐰𝐞𝐠𝐞𝐧, 𝐡𝐲𝐩𝐨𝐜𝐫𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐭

Al zat ik lachend kolen te verbranden op een privévliegtuig, dat maakt wat wetenschappers zeggen niet minder waar.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Norrlands dóttir
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!