Profile picture
, 18 tweets, 3 min read Read on Twitter
#venezueala: Det er vigtigt, at man forstår, hvor massivt og farligt et sats det er, når stater rundtomkring – heriblandt Danmark – erklærer officiel opbakning til den venezuelanske oppositions præsidentielle selvudnævnelse (pba. et forfatningsretligt figenblad). Tråd.
Strategien består i at lokke militæret til at skifte side til oppositionen. I den henseende lægges der økonomisk og politisk pres på landet, så befolkningen lider yderligere afsavn, i håb om at militæret finder det opportunt at foretage en kursændring.
I første led er ideen, at Maduro vil abdicere frivilligt, så snart militæret skifter side. Antagelsen er, at militæret er en nydelig enhedsstruktur, der handler kollektivt.
I andet led er forventningen, at spaltninger i militærets rækker vil udløse åben konflikt ml. pro- og anti-Maduro styrker (militære og paramilitære). I det tilfælde kommer en udenlandsk intervention på tale, og da har vi seriøse antrit til regional og intl. stormagtsindblanding.
Dette rejser et par generelle spørgsmål:
Spørgsmålet om en større, konfliktafgørende intervention i tilfælde af åben konflikt: Hvad viser de historiske erfaringer om forventelige humanitære konsekvenser? Næppe mange gode erfaringer på den front, vel?
Spørgsmålet om styrken i de moralsk vakte Guaido-fortaleres argumenter: dansk opbakning til Guaido er reelt set ik en støtte til det demokratiske slutprodukt, de har i sinde, men er grønt lys til den politik, USA (den udøvende magt) vil implementere – og dens evt. konsekvenser.
Initiativet overlades til de beslutningskraftige magter, idet Danmark er lilleput i denne sammenhæng. Disse magters eventuelle indgreb er aldrig en simpel praktisk ekstension af vores vilje. Kun ved et lykkeligt tilfælde vil deres dagsorden harmonere med det forestillede endemål.
Spørgsmålet om den hidtidige rolle, USA har haft i Venezuela på såvel den militære som den diplomatiske front. Hvad denne indikerer om humanitære og strategisk-politiske konsekvenser af en evt. optrappet indsats. Hint: demokrati og frihed er ikke høje prioriteringer her.
Ifølge databaseret forskning vil en sådan konflikt, fsv. den udløser borgerkrig, gennemsnitligt vare 10 år.

Ekstern indblanding er ifølge næsten al forskning på området en væsentlig faktor bag eskalering og forlængelse af konflikten.
Sanktioner vil blive en permanent feature til konflikten, og ifølge den empiriske erfaring vil disse i hyppigste tilfælde trække tiden ud, gøde jorden for fortsat konflikt, og udsætte vital genopbygning.
Hvem taber i en sådan situation? De civile, de fattigste og de internt og eksternt flygtede. Hvem vinder? Våbenproducenter, krigsherrer, selvbestaltede militser, og tjenstivrige politiske ledere, der er klar til at varetage udenlandske interesser og malke krigsøkonomien.
Omvendt ved vi fra den databaserede forskning, at forsøg på diplomati og mægling i de fleste tilfælde har nedtrappende effekter -- og de virker bedst, når de forfølges tidligt!
Et par kilder fra forskningen:

Tuba Turan, Positive Peace in Theory and Practice, Brill - Nijhoff (30. Okt., 2015), s. 86-89, noter: 194-206; Patrick Regan, Interventions into Civil Wars: A Retrospective Survey with Prospective Ideas, Civil Wars 14, nr. 4, 2010
Paul Diehl, The Scourge of War: New Extensions on an Old Problem, University of Michigan Press (9. Aug., 2004), s. 76, se tabel 3: The effect of international interventions on the durations of civil wars, 1816-1997
Nicholas Sambanis & Ibrahim A. Elbadawi, External Interventions and the Duration of Civil Wars, Policy Research Working Papers, World Bank (Sep., 2000);
Reed M Wood, et. al., Armed intervention and civilian victimization in intrastate conflicts, Journal of Peace Research (Sep., 2012); Patrick Regan & Aysegul Aydin, Diplomacy and Other forms of Intervention in Civil Wars, Journal of Conflict Resolution (Okt., 2006).
End of thread.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Poya Pakzad
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!