De #scientists4climate wetenschappelijk gefackcheckt: kloppen de beweringen die zij maken in hun open brief? (draadje)?
standaard.be/cnt/dmf2019013…
Het IPCC heeft in een recent rapport zo goed als uitgesloten (kans is <5%) dat de opwarming onder 1,5 °C blijft. Enorme, onrealistische inspanningen zouden geleverd moeten worden.
1. Dit is, op een afrondingsfout na, correct. De gemiddelde globale opwarming tussen 1880 en 2012 bedraagt gemiddeld 0,85 [90% kans dat zich tussen 0,65 tot 1.06 bevindt] °C.

2. Dit is niet in overeenstemming met het IPCC. Die spreekt over meer dan de helft, niet 100%.
3. Het IPCC spreekt hiervan als 'likely' en 'low' tot 'medium confidence'. De #scientists4climate poneren dit met een grotere zekerheid dan er bestaat. Dit neigt naar alarmisme.
4. Ik heb al eerder vermeld dat het IPCC het scenario van minder dan 1,5 °C opwarming niet serieus neemt. Waarom #scientists4climate wel? Dit is alarmisme. dw.com/en/15c-degree-…
5. Dit is correct. Zelfs als het Parijsakkoord wordt uitgevoerd, is dit onvoldoende. Klimaat is een voorbeeld van wat de milieusociologie een 'tragedy of the commons'. De kans dat het beleid gaat veranderen of een impact heeft, is nihil. en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_o…
6. Er is geen bewijs voor het bestaan van het fenomeen van 'klimaatvluchtelingen'. Meerdere factoren leiden tot vluchtelingenstromen, waarbij klimaat slechts één ervan is, en waarschijnlijk slechts een secundaire, versterkende factor. sciencedirect.com/science/articl…
7. Niet alleen is dit volkomen onwaar, zelfs de meest optimistische scenario's sluiten <2 °C opwarming uit. Dit zal zeker enorme sociale kosten hebben en netto tot meer welvaartsverlies leiden. pdfs.semanticscholar.org/af2b/d6f65bbab…
Als ik de Pinokkiotest van HLN mag lenen: ik classificeer de open brief van #scientists4climate als eerder onwaar. (einde) standaard.be/cnt/dmf2019013…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to De Mondige (The Vocal One)🎗️
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!