, 7 tweets, 2 min read Read on Twitter
1) Quin escàndol i quina vergonya.
Testimonis desestimats pel Tribunal Suprem en el judici als presos polítics:

- President Puigdemont
- Marta Rovira
- Rafael Ribó, Síndic de Greuges

vilaweb.cat/noticies/testi…
2)
- David Kaye, relator especial de les Nacions Unides per a la llibertat d’expressió
- Alfred de Zayas, expert independent de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
- Michel Forst, relator especial de l’ONU sobre la situació dels defensors dels drets humans
3)
- Nils Muizenieks, comissari de Drets Humans del Consell d’Europa
- Kartik Raj, autor de l’informe de Human Rights Wath sobre la violència de la policia espanyola l’1-O
- Jody Williams, premi Nobel
- Ahmed Galai, premi Nobel
- Noam Chomsky, lingüista
4)
- Richad Sennett, sociòleg
- Paul Preston, historiador
- Hugh Orde, expert d’Scotland Yard
- Duncan McCausland, membre de l’Associació de Caps de la Policia del Regne Unit
5)
- Ignacio Cosidó, membre del PP que va enviar un missatge de whatsapp que evidenciava que el PP i el PSOE controlen políticament la cúpula judicial espanyola
6) En definitiva, el Tribunal Suprem desestima tots aquells testimonis que demostrarien la vulneració de drets del poder judicial i la seva manca total d'imparcialitat.
7) Volen així evitar que es faci evident la manca de separació de poders a l'Estat Espanyol, la prevaricació de la Justícia Espanyola, i l'ús de la justícia com a eina per acabar amb adversaris polítics.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ramir De Porrata-Doria
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!