, 4 tweets, 1 min read Read on Twitter
1) El judici als presos polítics catalans serà just i amb totes les garanties pròpies d'un estat de dret perfectament homologat a nivell internacional perquè Espanya és una democràcia plena. Per aquest motiu:
2) -No s'accepten observadors internacionals
-Campanya internacional per recordar que Ñ és una democràcia
-A la presó de Soto del Real es requisa roba de color groc, fotografies on apareixien familiars amb roba d'aquest color o fins i tot un exemplar de la revista El Jueves
3) -El govern Ñ impedeix a TV3 seguir el judici davant del Suprem malgrat tenir tots els permisos
-No s'accepten testimonis i proves que tinguin una mirada externa del conflicte
-No es permet un judici en català sinó només amb traducció
-No es permet que C. Puigdemont declari
i 4) Ñ, una democràcia plena, consolidada i homologada. Però tothom tranquil, perquè el presos polítics tindran a un dels bons, a Manuel Marchena. l'home que amb el seu vot va absoldre Paco Camps l'abril de 2013 tot i les nombroses proves contra l'expresident valencià.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Bernat Deltell
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!