, 21 tweets, 8 min read Read on Twitter
Onze goede vriend Jan Jacobs @ockhams van @DoorbraakBe had nog een vraag over hoe het nu zat met die CO2. Omdat andere mensen mij dat ook gevraag hebben: een draadje over hoe we op dat CO2 verhaal gekomen zijn. 1/n
2/n Ik heb als kind geleerd dat Mercurius het dichtst bij de zon staat. Jan Jacobs weet dat ook. Mercurius is overdag 430°C en 's nachts -170°C. Venus, dat dubbel zo ver van de zon staat, is dag en nacht 480°C. Reden? het extreem sterke broeikaseffect op Venus.
3/n Mercurius kan zo hard afkoelen omdat de nacht daar 176 dagen duurt en Mercurius amper een atmosfeer heeft. Op Venus heb je niet alleen een dik wolkendek, maar ook een heel dense atmosfeer die voor 96% uit CO2 bestaat. Conclusie: atmosfeer heeft invloed op temperatuur.
4/n Hoe komt dat? Een planeet krijgt energie van de zon en verliest energie via warmtestraling aan het heelal. Als meer energie vertrekt dan er toekomt, verliest planeet warmte. Komt er meer toe dan dat er vertrekt, dan wint de planeet aan warmte.
5/n Fysica zegt : Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller je warmte verliest. Een pot kokend water koelt snel af van kokend heet tot heet, blijft een tijdje warm, zakt tot lauw en een hele tijd later pas is dat koud. Bij planeten is dat ook. Waarom is dit belangrijk?
6/n Stel dat er meer energie toekomt dan er vertrekt. Planeet houdt meer energie vast, dus temperatuur stijgt. Maar hierdoor stijgt ook verlies door warmtestraling. Na een bepaalde temperatuurstijging verliest planeet terug evenveel energie als er bijkomt: er is evenwicht.
7/n Je kan voor de aarde zo'n schema opmaken van inkomende en uitgaande energie. Dat schema heet "radiation budget" cfr. 1e IPCC rapport (1990). Wm2 is Watt (hoeveelheid energie) per vierkante meter. Hoe kan je van hieruit temperatuurstijging berekenen?

ipcc.ch/site/assets/up…
8/n Je kan voor elk gas berekenen hoeveel extra warmte wordt tegengehouden bij stijging concentratie. Het IPCC rapport noemt dat "radiative forcing": de extra warmte energie die we vasthouden als de concentratie van gas verandert. Hoe past dit in verhaal?

ipcc.ch/site/assets/up…
9/n Even herhalen: zonlicht valt op aarde en wordt omgezet in warmte. (Leg een witte en een zwarte plaat in de zon: die zwarte is na een paar uur stukken warmer omdat die zonlicht absorbeert en omzet in warmte. Zie ook wet behoud van energie )
10/n Die warmte straalt uit naar heelal, maar wordt tegengehouden door broeikasgassen. Hoeveel warmte hangt af van hoeveel broeikasgassen. Als concentratie broeikasgassen stijgt, houdt aarde dus ook meer warmte vast.
11/n Dit doet de temperatuur stijgen. Hierdoor verliest de planeet terug meer warmte (denk aan die pot water), totdat de planeet zoveel is opgewarmd dat er weer evenveel energie toekomt als er vertrekt. Hoeveel die temperatuur stijgt is te berekenen uit fysica. En wat krijgen we?
12/n Als er aan de planeet niks anders verandert, geeft een verdubbeling van CO2 van 300ppm naar 600ppm een temperatuurstijging van 1,2°C (opnieuw 1e IPCC rapport 1990). Maar dat negeert bvb stijging in hoeveelheid waterdamp door stijgende temperatuur.

ipcc.ch/site/assets/up…
13/n Daarom gebruiken wetenschappers modellen die rekening houden met de interacties tussen verschillende systemen. Hier een schema van 1 van de oude modellen zoals getoond in hoofdstuk 3 1e IPCC rapport uit 1990, deel "Scientific Assessment of Climate Change (link vorige tweet).
14/n. Ze gebruiken dus niet 1 model: het 1e IPCC rapport vermeldt 22 verschillende modellen die rekening houden met zoveel mogelijk interacties en invloeden op klimaat. Modellen voorspelden in 1990 1.9°C tot 5.2°C temperatuurstijging bij stijging CO2 tot 600 ppm. (link tweet 12)
15/n Onze vriend Jan Jacobs van @DoorbraakBe is daar natuurlijk niet tevreden mee. Die wil bewijs in een experiment. Dus laat ons een experiment doen: we nemen een planeet, we doen de CO2 op die planeet stijgen en we gaan dan meten wat er met de temperatuur gebeurt.
16/n We kennen de fysica al, we hebben de klimaatmodellen, en nu hebben we ook een experiment met honderden datasets vol metingen: weersatellieten van de VS, Rusland, China, Europa, Japan, meetstations over heel de wereld, logboeken van schepen en luchtvaart, de hele rimram.
17/n We kunnen nu dus de temperatuur meten, andere fysische processen meten, en die hele zaak proberen te voorspellen op basis van de vele modellen die we hebben. Is dat bewijs? Het IPCC vond dat in 1990 onvoldoende (hoezo, dat zijn alarmisten?)

ipcc.ch/site/assets/up…
18/n IPCC zegt: stel dat de 0.5°C opwarming die in 1990 al gedetecteerd was, volledig aan natuurlijke oorzaken te wijten is. Als je daarvan vertrekt, dan heb je zeker nog eens 0.5°C nodig om bewijs te hebben dat broeikasgassen opwarming veroorzaken. En wanneer is dat?
19/n Volgens de berekeningen van het IPCC in dat hoofdstuk uit het 1e IPCC rapport, zien we die extra 0.5°C ergens tussen 2002 (ene extreem) en 2050 (andere extreem), dus waarschijnlijk ergens rond 2030. En op dat moment is er geen redelijke twijfel meer mogelijk.
20/n We zijn 2019, en waar zitten we nu? We hebben die extra 0.5°C gehaald. En zoals het IPCC in 1990 al zei, betekent dit dat we in het planetaire experiment de "gouden standaard" hebben bereikt: de kans dat het niet aan de mens ligt, is 1 op 1 miljoen.

sciencealert.com/scientists-are…
21/21 En daarom heeft het 123 jaar geduurd sinds de eerste voorspellingen om vanuit de wetenschappelijke wereld te durven zeggen dat we het ook kunnen aantonen in de data. We hebben het zo hard uit de hand laten lopen dat het bewijs nu echt niet meer te negeren is.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Joris Meys
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!