, 23 tweets, 7 min read Read on Twitter
Wat punten:

1.

''De komende jaren zal digitalisering het leren nog verder transformeren door steeds beter in te spelen op hoe verschillende leerlingen leren.''
2.

''Vanwege de werkdruk en het #lerarentekort is in het onderwijs grote behoefte aan tijd en ruimte.''
3.

''Digitalisering biedt kansen, bijvoorbeeld door een goed gebruik van adaptieve leermiddelen die beter aansluiten bij de leerbehoefte en leerstijl van leerlingen.''
4.

''Tegelijkertijd kunnen repetitieve taken van leraren worden overgenomen.
Hierdoor hebben leraren meer ruimte om zich te richten op de kern van
hun vak: het bieden van goed onderwijs.''
5.

''Goed gebruik van digitale leermiddelen vraagt om nieuwe vaardigheden van leraren. De data die deze digitale leermiddelen genereren geeft
hen belangrijke inzichten in hoe hun leerlingen leren, zodat zij daar beter op in
kunnen spelen.''
6.

''Deze data zijn een belangrijke bron voor de ontwikkeling van
nieuwe, innovatieve toepassingen die leraren hierbij kunnen helpen.''
7.

''Klassieke rollen vervagen en nieuwe technologieën zullen de spelregels op de markt, die in toenemende mate internationaliseert, veranderen. ''
8.

''Scholen hebben een veilige, betrouwbare en toekomstvaste infrastructuur nodig, wanneer zij op grotere schaal gebruik willen maken van moderne digitale leermiddelen en toetsen. ''
9.

''Data over het leren zijn een belangrijke grondstof voor het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve toepassingen die het onderwijs verder brengen. Om richting te geven en ruimte voor kansen te bieden, wordt een visie op data ontwikkeld.''
10.

''De herziening van het curriculum is een belangrijk moment voor scholen om het curriculum in de school vanuit nieuwe leerdoelen vorm te geven.''
11.

''Flexibiliteit vraagt om een gezonde marktwerking die gebruikers centraal stelt en optimaal faciliteert. '' 🤔

Cruciaal: wie zorgt voor de input van deze digitale leermiddelen?
12.

Interessant zijn in dit verband een aantal punten uit

Thread by @benwilbrink:

threadreaderapp.com/thread/1105223…
13.

Aangevuld met:

''O ja, over kennis en cognitieve psychologie lees vooral ook David Didau ‘Making kids cleverer’, hoofdstuk 7

‘You are what you know’.

David legt het heel mooi uit, chapeau!''
14.

''You are what you know''

Input is dus het allerbelangrijkste.

Wilbrink citeert in dit verband Schnabel en Schleicher.
15.

Paul Schnabel ‘kennis zit nu in apparaatjes’

mocht de kar trekken bij Onderwijs2032, voorloper van de op handen zijn curriculumherziening van het Nederlandse onderwijs.
16.

Andreas Schleicher (OECD)

‘’The world economy no longer pays you for what you know; Google knows everything.’’ 👈👈👈👈

Educating for the 21st Century

via @YouTube
17.

Steeds meer wordt bekend wat de echte agenda is van bedrijven als Google, Facebook, Instagram en Twitter.

Google’s true origin partly lies in CIA and NSA research grants for mass surveillance qz.com/1145669/ via @qz
18.

Hoe kan men garanderen wat er wel en wat er niet in het koppie van het kind op school komt en wat er vervolgens met allerlei data wordt gedaan?
19.

Dit zijn de spelers van deze Digitaliseringsagenda. Opmerkelijk is dat curriculum punt nu er ook bij staat. Hoe kan het dat deze ''organisatie'' dit initiatief kan steunen?
20.

Wilbrink: ‘’Om goed onderwijs te waarborgen is ook nog eens kennis van die cognitieve psychologie nodig.’’

Hoe moeten we ons dat voorstellen bij het vormgeven van gedigitaliseerd onderwijs? Rekentoets debacle ligt nog vers in 't geheugen.

22.

Oftewel de voorgestelde digitalisering is gezien ''de staat van de staat'' hét recept voor chaos, uitkleden van het lerarenberoep, verdomming van de maatschappij en in het ergste geval sturen op foute parameters.

Nederland en leraren let op uw zaak.

@threadreaderapp unroll
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to ✨ Lieven Brekel ✨
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!