, 15 tweets, 4 min read Read on Twitter
Over de universiteit: We maken veel te veel uren aan de universiteit. We betalen wetenschappelijk onderwijs gedeeltelijk uit ons structurele overwerk. Ja, lieve studenten, elke keer dat je vraagt om iets extra's, een extra kans, nog een afspraak, komt dat uit onze vrije tijd.
(Daarom was het fijn geweest als jullie in grote getale op het Malieveld waren geweest op 15 maart, maar colleges, bijbaantjes, leuke medestudenten met wie koffie moet worden gedronken, statiegeldkratten om in te leveren, ik begrijp het ook wel).
We krijgen om de haverklap politici over ons heen omdat we Holle Bolle Gijs zijn (dank je, @ivanengelshoven), of Rupsje Nooitgenoeg (dank je, Ben Knapen, ik hoop dat je de ironie zelf ook apprecieert), of links (dank je, @PDuisenberg - al sta je nu aan onze kant geloof ik?).
En dan krijg je ook nog eens dit over je heen: "We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen, en die onze gebouwen ontwerpen." En dat van iemand die het WO om de haverklap verdacht maakt en framet.
Ik vind dit gevaarlijk opruiend taalgebruik. Kijk bijvoorbeeld wat collega Nadia Bouras meteen te verhapstukken kreeg.

Er mag hier dus best wel eens wat van gezegd worden. Gelukkig sprak @ivanengelshoven zich duidelijk uit:
Maar wee je gebeente als je er ook maar half zo hard in gaat als Baudet. Ten eerste ben je dan meteen extreem links - dezelfde frame die Baudet gebruikt. Ten tweede accepteer je de werkelijkheid niet - alsof dat een criterium is (kijk ook even naar Baudets ondergangsdroom).
En het nieuwe politiek correcte denken verbiedt het om iets of iemand 'fascistisch' te vinden. Waarom ook al weer als er goede argumenten voor zijn?
Maar ik zou graag wat horen van de bazen van die ondermijnende instituten: waarom heb ik nog geen collegevoorzitter dan wel rector haar of zijn instituut en haar of zijn mensen horen verdedigen? Heb ik iets gemist?
En moeten we echt iemand die ons belaagt en daarbij zijn fameuze trollenlegers mobiliseert nog laten spreken op het instituut waarvan hij vindt dat gezuiverd moet worden op linksdenkendheid? Want daar gaat het debat blijkbaar om.
Ondertussen staan de universiteiten onder druk. Vanuit de overheid die niets doet aan structurele onderfinanciering (of verergert), van de politiek die van alles -niet- wil, bedrijven die onwelgevallig onderzoek niet willen zien, van agressieve roeptoeters die willen zuiveren.
Genoeg. Tijd voor universiteit om zich weerbaarder op te stellen. Winter is coming en die komt van alle kanten op de universiteit af. Als we de universiteit als essentieel instituut willen behouden voor onze kinderen en die van hun, dan zullen we minder afwachtend moeten worden.
Academische vrijheid is een groot goed, er zijn mensen voor gestorven, we moeten dit fundamentele recht naar waarde appreciëren. Dat betekent ook dat we makkelijker uit de academie naar buiten moeten durven treden.
Dat we niet bang moeten zijn om maatschappelijke relevantie te zoeken voor ons onderzoek en onderzoek te doen met maatschappelijke relevantie. En dat we daarvoor dan ook staan, ook als het een shitstorm aan ellende oplevert van gepikeerde partijen. Daar zijn we nu eenmaal voor.
Deze kritiek komt van rechts overigens. Ik ben al lang geleden opgeschoven naar een liberaal politiek gedachtegoed. En er met gestrekt been in gaan? Doe ik graag, ook met twee. Maar alleen als het moet.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Remco Breuker
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!