, 7 tweets, 4 min read Read on Twitter
#Bitcoin ve #kriptopara fikrinin arkasında sadece #teknoloji yok. Sosyoloji ve iktisat gibi farklı disiplinlerden beslenen bir yapı var. #Cypherpunk bu yapının belkide omurgası. O yüzden bu flood cypherpunk hakkında! 👨‍💻🕵️‍♂️ #blockchain #crypto #community
#Cypherpunk’ı Şifrepunk olarak çevrilebiliriz, zaten yaygın olarak da bu çeviri kullanımda. Cypher = Şifre, Punk ise 70’lerin ortasında ifade özgürlüğü haraketi olarak ortaya çıkmış bir akım türüdür. Bundan dolayı Punk’ı özgün ismi ile kullanmak daha doğru olacaktır.
Cypherpunk, 1993'de Eric Hughes'in yazdığı "A Cypherpunk's Manifesto" ile ortaya çıkan, güçlü şifreleme ve gizlilik artırıcı teknolojilerin sosyal ve politik değişime giden bir yol olarak yaygın şekilde kullanılması fikrini savunan aktivistlere verilen lakaptır.
Bu manifestonun orijinali: activism.net/cypherpunk/man…

@devrimdanyal tarafından #Türkçe'ye çevrilmiş haline ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
#Bitcoin ile birlikte bir çoğumuzun öğrendiği kriptografi gibi birçok kavram ve fikir aslında bu grubun aktivistleri tarafından 90'lardan itibaren farklı proje fikirleri ile ortaya çıkmış denilebilir. Bu bağlamda da Nakamato'nun kesin olarak içlerinden biri olduğu düşünülüyor.
Peki ilk Cypherpunker'lar kimlerdir? Bunun için şöyle güzel bir kaynak var: cryptoanarchy.wiki/people-and-org….

Timothy C. May’in 1992 yılında "Crypto Anarchist Manifesto" ismiyle yayınladığı manifesto 1 yıl sonrasında ortaya çıkan Cypherpunk kavramının oluşmasında büyük öncü denilebilir.
Timothy C. May, manifestosunu, o döneme göre oldukça cesur ve etkileyici bir cümle ile bitiriyor: "Ayağa kalkın, dikenli tellerle örülü çitlerinizden başka kaybedecek hiçbir şeyiniz yok!"
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Mesut Gülecen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!