, 12 tweets, 2 min read Read on Twitter
Microsoft, IBM gibi uluslararası firmaların Blockchain projelerinin sayılarını hepiniz görmüşsünüzdür. Peki bunlar ne için çalışıyor? Ve bu kadar farklı projeler çıkartıyor? Şimdiki yazacaklarım sadece aklımdan geçenler ve tahmindir. Sadece kendimce bir fikir çalışması diyelim.
Altyapı sektörü özellikle yazılım sektörü çok hızlı gelişiyor. Hatta yazılım neredeyse tüm donanımsal gereçleri ya ortadan kaldırıyor ya da küçültüyor. Böyle olunca da yeni ve farklı iş modelleri ortaya çıkıyor.
Saas bu gelişmelerden belki de en önemlisiydi. Çünkü datanın kullanımına farklı bir bakış açısı sağladı. Bu bir çok firmaya hem kolaylık hem daha düşük maliyet sağladı.
Blockchain ise çok farklı bir noktadan geliyor. Genellikle datanın ve kişisel verilelerin güvenliği noktasında ele alınsada, iş yapış modellerini yeniden değiştirmeye başladığına inanıyorum. Ancak bunu yaparken topluluk terimini de yeniden hayatımıza soktu.
Aslında bir Blockchain ağı bir AVM gibi, içine girdiğinizde her türlü ihtiyacınızı karşılayacağınız bir ortam, bunun sınırlarını çizmek ise size kalmış. İçeride bulunan hem bu ağdan faydalanan hem de ağa katkıda bulunanlar ise topluluğun bireyleri.
Yani bir Blockchain ağı bu bireylerden faydalanıyor. Aynı zamanda onlara fayda sağlıyor. Bu durumda başta belirttiğim büyük firmalar bu toplulukları nasıl oluşturacağını merak ediyorum.
Muhtemelen bu şekilde altyapı tarafına yönelen uluslararası firmalar öncelikli olarak bireysel topluluklar oluşturmak yerine kurumsal topluluklar oluşturmaya başlayacaktır.
Bunu da Baas , yani Blockchain as a service yöntemiyle gerçekleştirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Zaten halihazırda bu firmalar Baas üzerine çalışıyor. Böylelikle belkide kendi private zincirlerini kuracağı büyük kurumsal ekosistemler inşa edilecek.
Zaten bu tarz firmalar sağladıkları altyapı, data hizmetleriyle bir çok firmayı kendine bağlamak zorunda kalmıştı. Şimdi ise bunu Blockchain ağında gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Böylelikle her şirket kendi ekosistemini oluşturacak. Belkide burada ilerleyen yıllarda crypto ekonomiler kurularak kendi ekonomilerini kuracaklar. Bu durumda yeni devletsel düzen şirketler üzerinden gerçekleşecektir.
Konuya devam edersek fazla derinleşecek. O yüzden son olarak şunu belirtmek istiyorum. Blockchain hem bireylerin hem de kurumların kendi alanlarını yaratma ve belirleme yolunda hızla ilerliyor. Bu ilerlemede karşımıza daha fazla kavram ve yenilik çıkacaktır.
Sınırlar artık toprak üzerinden değil, protokoller üzerinden çizilmeye başlanılan bir dünyanın içerisine adım atıyoruz.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Kerem Muçe
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!