, 11 tweets, 6 min read Read on Twitter
Een zekere @DriesseWout heeft blijkbaar nog nooit gehoord van het Mauna Loa observatorium waar sinds de jaren '50 de CO2 concentratie continu gemeten wordt. En dat is niet de enige plek trouwens. Een draadje over CO2 meten. 1/n

link naar de data : esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/
2/n Het Mauna Loa observatorium staat op een bergtop in Hawaii en is gestart door Charles David Keeling. Het staat daar om 2 redenen:

- het ligt in het midden van de Stille Oceaan
- het ligt hoog genoeg om geen directe invloed te hebben van menselijke activiteit
3/n De grote vooruitgang was de manier waarop CO2 bepaald werd: Keeling stelde voor om een infrarood gas analyzer te gebruiken, zodat hij meer nauwkeurige metingen kreeg.

Een overzicht van de geschiedenis van CO2 metingen en technieken : pubs.acs.org/doi/10.1021/ac…
4/n Het duurde slechts een paar jaar voor Keeling de befaamde "Keeling curve" voor de eerste keer kon voorstellen. Die laat zien hoe CO2 seizoenaal fluctueert omdat in de zomer op het noordelijk halfrond bossen CO2 opnemen (er is minder land op het zuidelijk halfrond)
5/n Het ging zo snel dat in 1965 president Johnson van het Science Advisory Comittee hoorde dat menselijke activiteit de chemische samenstelling van de atmosfeer aan het veranderen was. Hij zei dat ook in zoveel woorden.

worldhistoryproject.org/1965/us-presid…
6/n Mauna Loa is niet de enige plek waar gemeten wordt. Ook in Barrow, Alaska, in American Samoa en op de Zuidpool staan continue meetstations. Die data wordt gecombineerd voor de "globale trend".

esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trend…
7/n Ondertussen zijn er ook satellieten met de specifieke taak om CO2 te monitoren. @NASA stuurde in 2014 Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) in de lucht. Hiermee willen ze CO2 productie en lokale veranderingen bekijken.

Nieuws : nasa.gov/mission_pages/…
8/n Niet in de dataset van NOAA maar wel een "achtergrond" meetstation: Cape Grim in Australie. De CO2 data kan je downloaden van op hun webiste.

csiro.au/en/Research/Oa…
9/9 CO2 concentraties worden dus wel degelijk gemeten op verschillende plaatsen in de wereld. Die metingen worden met mekaar vergeleken en gecontroleerd om effect van lokale bronnen weg te filteren. En we zetten nu zelfs satellieten in om een meer gedetailleerd beeld te krijgen
Bonus: @DriesseWout weet plots wel waar Mauna Loa ligt. Hij heeft wel de rest van de draad gemist, maar goed. De mensen op het observatorium weten dat er soms CO2 uit de vulkaan komt. Bij het opkuisen van de data worden die metingen niet meegenomen.
Bonus 2: Zodat @DriesseWout ook mee is, het kaartje met alle stations die momenteel in het SCRIPPS programma zitten waar Mauna Loa de start van is. De meeste van die sites zijn geen continue meetstations maar nemen regelmatig luchtstalen.

Website : scrippsco2.ucsd.edu
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Joris Meys
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!