சீமானுக்கு ஆதரவளிப்பதை நிறுத்திக்கொள்கிறேன் இன்றோடு.!!!
திடுக்கிடும் தகவல்களை வெளியிடுகிறேன்.👇👇👇
நடித்து நாட்டைப் பிடிக்கத் தெரியாமல் நரம்பு புடைக்க கத்திக் கத்தியே சாகிறான் #சீமான் #Seeman
அழிக்கவே முடியாது என ஆருடம் கட்டிக்கொண்டு திரிந்த ஆரியத்தை ஆட்டம் காணவைத்துவிட்ட அயோக்கிய #சீமான். இவன் ஆரியத்தை அடிக்கடி அடிக்கோடிட்டு காட்டவில்லையென்றால் ராஜா, சு.சாமி தமிழர்களை எளிதாக ஏசியிருக்க முடியும் . பாவி அதையும் தடுத்து விட்டான்.
So அறுத்துவிடுகிறேன் இவன் உறவை இன்றோடு
ஆரியத்தை அழிப்போம் என திரண்ட திருட்டு திராவிடத்தை திண்டாட வைத்தி விட்டான் இந்த திருடன் #சீமான்
இவன் இதனை இப்படியே தொடர்ந்தால் சாதி, மதம் மறந்து தமிழராக ஓன்று கூடி எங்கள் திராவிடத்தை தீர்த்து விடுவான்.
இதனால் இவனை தீண்டத்தகாதவனாக நினைத்து விலகுகிறேன் இன்றோடு.
தமிழர் நலனில் இந்தியதேசியம் இரட்டை வேடம் நடத்தி கொண்டு இருக்கும்போது இடையில் இவர்களுக்கு எதிராக இறங்கியவன் இந்த இரக்கமற்ற #சீமான்.
கொடுத்த கச்சத்தீவை திருப்பி கேட்கிறான்
எதற்கு எடுத்தாலும் இந்தியாவை எதிர்க்கிறான் இவன் நமக்கு எதிரானவன் என்று
எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் இன்றோடு.
தமிழர்களை மீட்பேன் என்று சொல்லி இவர்களின் பெருமைகளை மேடைக்கு மேடை பேசி பெருமை பீத்துகிறான். இந்த எதிரி #சீமான்.
உசுப்பேத்தி விட்டு திராவிட கால்களில் விழுந்தவர்களை எழுப்பி விட நினைக்கிறான் இந்த புத்திகெட்டவன்.
ஆகையால் இவனிடம் இருந்து பிரிந்து விடுகிறேன் இன்றோடு. #Seeman
மனிதக் கொலைகளை கொள்கையாக மாற்றிக்கொண்ட அரசியல் கட்சிகள் இருக்கும்போது உயிர்நேயம் பேசுகிறான்
இந்த கொலைகார #சீமான்.
இவன் செய்வதை பார்த்தால்
பாவி பூச்சிக்கு கூட பணியிடம் காட்டுவான் போல.
இவன்கூட இனிமேல் இருந்தால்🤔 ஆகையால் விலகிவிடுகிறேன் இன்றோடு.
உள்ள தமிழன் உதை வாங்கிட்டு இருக்கும்பொழுது
ஈழத்தமிழன் என் இனம் என்று எழுகிறான் இந்த இளிச்சவாயன் #சீமான்
இப்படியே போனால் அனைத்து தமிழர்களையும் இணைத்து
பெரிய தமிழ் தேசியத்தை அமைத்து விடுவான் இந்த தேசத் துரோகி.
ஆகையால் விடைபெறுகிறேன் இன்றோடு.
#Seeman
கலிகாலத்தில் கால் வைத்து விட்ட பிறகும்,கலை, பண்பாடு மீட்பு என்று அழிந்து போனதை பற்றி அவிழ்த்து விடுகிறான் இந்த அழுக்கு #சீமான்.
இவனிடம் இனிமேலும் இருந்தால் பாரம்பரியம் என்று சொல்லி பலவற்றை மீட்டு என்னை பாதுகாக்கவும் சொல்லுவான்
ஆகையால் கழண்டுகொள்கிறேன் இன்றோடு.
#Seeman
விதையில்லாத விரைவு காலத்தில் #விவசாயம் பண்ணப் போகிறேன் என்று விளையாடிக் கொண்டு இருக்கிறான்
இந்த வீணாப்போன #சீமான்
இவனிடம் இருந்தால் இயற்கை விவசாயத்தை இறக்குமதி பண்ணிருவான் போல மறுபடியும்.
இதனால் இறங்கிக்கொள்கிறேன் இன்றோடு.
#Seeman
கார்பொரேட்களுக்கு கைக்கூலியாக இருந்து கடையை ஓட்டாமல் அவர்களையும் காவு வாங்க நினைக்கிறான் களவாணி #சீமான் இப்படியே போனால் கார்பொரேட் காணாமல் போயி கஷ்டப்படுகிற மக்கள் நன்றாக வாழும் சூழ்நிலை வந்து விடும்
ஆகையால் கழுவி விடுகிறேன் இன்றோடு
#Seeman
நடித்து நாட்டைப் பிடிக்கத் தெரியாமல் நரம்பு புடைக்க கத்திக் கத்தியே சாகிறான் இந்த #சீமான்
இப்படியே தொடர்ந்து செய்தால் அனைவரையும் புரிய வைத்து #நாம்தமிழர் ஆக இணைத்துவிடுவான்
இவனிடம் இருந்தால் பிறகு தமிழனாக வாழணும்
வேண்டவே வேண்டாம் #தமிழன் பட்டம்
ஆகைவே நழுவிவிடுகிறேன் இன்றோடு
சீமானுக்கு ஆதரவளிப்பதை நிறுத்திக்கொள்கிறேன் இன்றோடு.!!!
நன்றி 🙏
thisaikaddi.com/?p=5438
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to இன்சொல் கீச்சன்
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!