, 14 tweets, 2 min read Read on Twitter
Babaannem 95 yaşında,
1983 Ağustos,unda uçmağa varıncaya kadar her gün 2-3 fincan kahve içerdi, otoriterdi ve hafızası müthişti, o zamanlar lakabı osmanlı kadınıdır Gülkız hatunun.
Şimdi bunu niye yazdığımı anlatayım: Birgün dedim ki; Nene babamlar amcamlar halamlar niye okumadı?
1-Rahmetli nenem derin bir iç geçirip;
-ooff of...hep Bekir dayım yüzünden dedi.
-Nasıl yani dedim?
-Nenem: Atatürk, tekke ve zaviyeleri kapatıp, alfabeyi değiştirip, okuma-yazma seferberliği başlatıp, Kuran-ı Tefsir ettirip millet okusun aydınlansın diyince bizimkiler+++
2-Ufak ufak Atatürk aleyhinde konusmaya başladılar. Ama çekiniliyordu yine...bazılarını astırmıştı çünkü...
Ama ne zaman Ezanı Türkçeye çevirtip okutmaya basladı(1932)
işte o zaman Bekir dayım ve bağlı olduğu tekkesi...Açıktan Atatürk'ü eleştirmek vede çocukları Cumhuriyetin+++
3-+++ ve de Atatürk'ün açtırdığı okullar dinsiz yetiştiriyor demeye başladılar.
Köylere giderek Çocuklarını Cumhuriyet okullarına gönderenler de kafir olup cehenneme gidecek tarzında beyanlar verip bunları da ayet ve hadislerden örnekler vererek anlatıyorlardı.
4-Nenem: biz o zaman Bekir dayım ve bağlı olduğu tekkedekilerin amacını anlayamadık ve maalesef bunlara inandık.
O dönem 9 çocuğumun hiçbirini okula göndermedik. Çok sonradan okuma-yazma öğrendiler, adını yazdı, imza atmayı öğrendiler ama iş işten gecmişti. +++
5-Ama Bekir dayıma ve tekkelerine, Tarikatlarına inanmayanlar da çocuklarını Cumhuriyet okullarına gönderdiler dedi.
-Peki Çocuklarını okutanlar kimlerdi diye sordum?
-Nenem: Alevi-Kızılbaş köyleri ile şehirdeki zenginler(Eşraf) çocuklarını okutmuştur dedi.
6-1983'de, ABD üflemesi ve Darbeci Kenan Evren; önce Büyük Türkiye Partisi'ni veto etti, sonra kurulan DYP'yi de veto edip seçimlere sokmamasıyla! Nakşibendi Özal'ın partisi Anap tek başına iktidar olmuştu! Çağ atlayacağız diyerek Özelleştirme belasını başımıza saran bu Özal idi.
7-Özal'ın o günlerde Türk siyasi hayatına soktuğu başka söylemleri de vardı elbette...
Örneğin,"Seçimleri kazanıp iktidar oluyoruz ama muktedir olamıyoruzu" ilk söyleyen de Özal'dır.
Peki bunu niçin söylemişti?
8-Bugün Akp tum kurumları düşman/ vesayet kurumları ilan edip, hepsinin başına liyakata bakılmaksızın bir imam atadı ya...
İşte bu görüşü akıl daneleri Özal'dan almışlardı...
Özal da; aman canım birkaç defa anayasayı çiğnesek ne olur? Hem bu Yasama-Yürütme-Yargı bizden değil!+++
9-+++diyordu.

Özal'a göre bu vesayet kurumlarının başındakiler ya komünist ya kemalist ya kızılbaş/aleviydi ve bunlar Naksibendi Özal'a kolayına inanıp, güvenip, yol vermeyeceklerdi. O zaman bu kurumları ince ince doğrayıp, dönüştürmek gerekiyordu...ve düşündüğünü de uyguladı!..
10-O yıllarda Özal, sık sık vesayet de vesayet diyordu...vesayet rejiminden kurtulmalıyız diyordu...sık sık ABD ye gidip satın aldığı kitapları gösterip
Ülkeye çağ atlatacağım diyordu...şimdi ne kadar atlattığı ayrı bir tartısma konusu olsa da, Nenemin dedikleri ile+++
11-++ile Özalın vede onun çizgisini devam ettiren bugünkü Akp nin dedikleri, yaptıkları ve söylemleri aynıydı.
Bunlarda özerk bir tek kamu kurumu bırakmadılar, ilkokul müdüründen Cumhurbaşkanı'na kadar tüm kurumların başında İmam-hatipli var.
Peki Vesayet nasıl oluşmuştu?..
12-Aslında bu sözümona Vesayeti oluşturanlar; Nenemin Bekir dayısı ve bağlı oldukları malum
Nakşibendi tekkesi/tekkeleriydi...

Bunlar Anadolu'nun fakir köy çocuklarını, Cumhuriyetin açtığı modern ve seküler okullara göndermeyip, cahil bırakarak kendileri oluşturmuştu!
13-Osmanlı'da bir deyim vardı:
-Ananı z*ken kim?
-Kadı efendi?!
-Peki kime şikayete gidiyorsun?
-Yine Kadı'ya...

Devletin tüm kurumlarını tahrip etmek için uydurulan bu " Vesayet Mugalatası" da aynısıdır işte....

Son söz; Hem suçlu hem güçlüler!..
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Atatürkçü, Ulusalcı
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!