, 4 tweets, 3 min read Read on Twitter
Tarihin en kapsamlı, en açık, en özgür, en tarafsız bilgi kaynağı; tarihte ilk kez tüm dünyadan yazarların katkılarıyla oluşmuş; dünyanın en çok okuduğu; tamamen bedava ve canlı ansiklopedi #Wikipedia'nın tamamını, tarihin en gülünç sansürüyle halkına yasaklayan ilk ülke Türkiye+
+Her maddesi ayrı bir sayfa/adres iken tamamı yasaklandı. Yasak bahanesi #15Temmuz ve #Suriye konulu maddelere AkP'nin görüşleri de eklendiği halde 2 yıldır TR nezdinde tüm girişimleri boşa çıkan #Wikipedia, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.
bbc.com/news/world-eur…
+Yasaklamak yerine mesela o 2 maddede halkın parasıyla beslenen #SETA şaklabanlarına #AkP görüşleri yazdırılsaydı ne olurdu? Şimdi tüm dünya, #Suriye iç savaşında terörizme destek olduğunu yazdı diye #Wikipedia'nın tamamını yasaklayan TR'nin AİHM yargılanışını konuşuyor olmazdı.+
+İtibarı 1150 odalı sarayda debdebe yaşamak sananlar için tekrarlamakta yarar var: #Türkiye, tarihin en kapsamlı, en açık bilgi kaynağını; sadece bağışlarla yaşayan bedava ansiklopedi #Wikipedia'nın tamamını halkına yasaklayan ilk ülke olarak tarihe geçti..
#WikipediayıÖzgürBırak
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Mehmet Efe
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!