, 21 tweets, 17 min read Read on Twitter
#Ytringsfrihet skaper et ikke-voldelig #samfunn. Jo større ytringsfrihet, desto mindre vold og #maktovergrep.
Å begrense #ytringsfriheten er i seg selv en "voldelig" handling, et #maktovergrep. Man legaliserer dermed maktovergrep, #vold og #krig - når man undertrykker og avgrenser ytringsfriheten.
I et #samfunn hvor det er full #ytringsfrihet, vil man se på vold som helt uakseptabelt. For det er ikke slik man løser problemer - man #ytrer seg!
#ytringsfrihet, det er veien til en #fredelig verden.
Jo større #ytringsfrihet, desto sterkere står #sannheten. I det øyeblikket man begynner å undertrykke og avgrense #ytringsfriheten, så befester man et standpunkt om at sannheten ikke er så viktig.
Når man begrenser #ytringsfriheten, så sier man altså implisitt at #sannheten ikke er så viktig. Og da får man et slikt #samfunn - et samfunn hvor sannheten ikke er så viktig. Og da er det fritt frem for løgnere på alle områder!
I tillegg kan onde ledere styre, når #sannheten står svakt, noe den alltid gjør når #ytringsfriheten står svakt.
Så en svak #ytringsfrihet er ensbetydende med #vold og #krig. I tillegg er det ET #SYMPTOM på at man har onde ledere. Og da trenger man jo nettopp full ytringsfrihet, for å fjerne de onde lederne.
Altså trenger man full #ytringsfrihet, når #ytringsfriheten er svak. For da er det en oppryddingsjobb å gjøre i #samfunnet!
Det er så enkelt som dette. Men selv enkel #logikk klarer ikke folk å fatte! Og så dumme blir folk, når #ytringsfriheten står svakt. For da står også #tankefriheten svakt!
#Ytringsfriheten og #tankefriheten er nemlig to sider av samme sak. De lider samme #skjebne.

Dette har relevans for #demokratiet. Når man først har bestemt seg for å ha et #demokrati, og for å ha #menneskerettigheter, så må det være full #ytringsfrihet.
I praksis er #ytringsfriheten aldri på 90 %. Den er enten nær 100 %, eller så er den rundt 10 %.
Det skyldes at når man først skal begrense #ytringsfriheten, så er det #makthaverne som gjør dette - og de sørger da for å begrense ytringsfriheten til sine ofre - altså ytringsfriheten til de eneste som TRENGER #ytringsfrihet!
#Ytringsfriheten i Norge i dag ligger på rundt 10 %, fordi personer som fratas #rettssikkerheten også helt #systematisk fratas ytringsfriheten. Og det illustrerer det jeg snakker på, som er at man går målrettet til verks for å #kneble samfunnets ofre.
Dette er noen av grunnene til at det uansett må være full #ytringsfrihet.
Jeg kan også nevne at i et #demokrati, så er det #flertallet som har #makta. Og flertallet trenger ikke #ytringsfrihet - for de har jo makta!

Dermed er ytringsfrihet en trussel for flertallet. Ja, i et demokrati!
Derfor er det så viktig at #styresmaktene og andre jobber iherdig for å sikre at det er full ytringsfrihet For i det daglige vil flertl prøve å undergrave #ytringsfriheten, fordi flertal ikke trenger #ytringsfrihet selv, fordi de har #makta Fordi ytringsfriheten TRUER flert makt
Tilsvarende er det med #stortingspolitikerne Ytringsfrihet truer deres makt og de trenger ikke #ytringsfrihet Faktisk får de selv STYRKET ytringsfrihet når ytringsfrihet er begrenset For det følger helt naturlig at det kun er #statens øverste ledere som har lov til å uttales seg
Så jo mer #stortingspolitikerne kan klare å begrense #ytringsfriheten, desto mer #ytringsfrihet får de selv. For da kan de dominere #media som bare det, fordi vanlige #folk ikke har ytringsfrihet en gang!
Og det er et #faktum at #makthaverne tar fra sine ofre sin #ytringsfrihet for å skjule sine #maktovergrep, og holder ikke offeret kjeft om #overgrepene så dømmes og bøtelegges ofrene.

Dagens #demokrati er en oppskrift på manglende #ytringsfrihet.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Kalvin Renè
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!