, 22 tweets, 5 min read Read on Twitter
1. Voor wie wil begrijpen wat er nu gaande is met # FVD na de teleurstellende EP-verkiezingen even een tamelijk lang maar hopelijk verklarend [draadje]
2. FVD is snel gevallen na het grote succes bij de Statenverkiezingen. Van grootste partij tot vierde bij EP (bijna vijfde - het verschil met GL miniem). Van 1.1 miljoen naar 600.000 stemmers binnen 2 maanden.
3. Zelfde beeld in de peilingen. Net als grote voorbeeld #Trump volgt #Baudet de peilingen obsessief - in zekere zin zijn de TK peilingen volgens mij voor Baudet belangrijker dan daadwerkelijke uitslagen PS/EP. Maar bij huispeiler @mauricedehond is FVD van 27 naar 21 gedaald.
4. Ook #EenVandaag laat zelfde beeld zien: van 25 op 1 mei naar 21 zetels laatste #peiling.
5. Bij PS haalde FVD equivalent van 26 Tweede Kamerzetels. Baudet was daarmee serieus premierkandidaat geworden. Maar bij EP waren er daar -virtueel- nog maar 15 van over.
6. Deze duik in de peilingen hangt uiteraard samen met de val van Henk Otten. Dat het al enige tijd niet boterde tussen die twee was in Den Haag al bij velen duidelijk.
7. Otten was lijsttrekker Eerste Kamer en zat blijkens uitgebreide reconstructie Volkskrant achter de knoppen tijdens de FVD campagne voor de PS. Die werd gekenmerkt door gebruikelijke FVD formule van actief sociale media gebruik en een toer door het land voor volle zalen.
8. Nieuw element deze keer was de grote investering in betaalde media. Veel spotjes op radio en tv, billboards etc. Er werd met geld gesmeten.
9. Geholpen door de gebeurtenissen rondom “Utrecht” wist FVD de grootste te worden. Maar het ging meteen mis.
10. Baudet -niet meer gehinderd door de noodzaak zich tijdens de campagne in te houden- geeft zijn #boreale speech. Otten baalt als stekker en haalt vervolgens uit in het beruchte #NRC interview. Rest verhaal bekend - Otten vliegt eruit.
20. Bij campagne EP hapert de FVD machine zonder Otten duidelijk. Ondanks dat ze een ervaren en inhoudelijk sterk lijsttrekker hebben in @djeppink is er geen enthousiasme te bespeuren. #Eppink spreekt voor een handjevol lege zaaltjes. Van betaalde media is geen sprake.
21. Ook op sociale media echter is FVD opvallend afwezig. De uitslag is klap in het gezicht. Er werd op 5-6 zetels gerekend en consolidatie van positie als grootste partij.
22. Baudet is na áfloop van de verkiezingen opvallend actief. Veel filmpjes, aandacht voor de sociaal-economische thema’s (koopkracht, pensioenen) die de specialiteit waren van Otten.
23. Baudet voert als bezetene campagne de afgelopen weken. Campagne waarvoor ?
24. Aangezien er geen verkiezingen zijn of aankomen lijkt de campagne er puur op gericht om de val in de peilingen te stoppen en zo het kamp-Otten/Nanninga c.s. de wind uit de zeilen te nemen.
25. De logische conclusie is dus blijkbaar dat Baudet zich niet helemaal zeker waant van zijn interne positie en dus met alle macht probeert Otten sympathisanten te verwijderen (#Baljeu) of aan hemzelf te binden.
26. Maar het boreale bloed kruipt waar het niet gaan kan. Niet langer gehinderd door de dominante aanwezigheid achter de schermen van Otten kan Baudet nu essays over abortus schrijven voor reactionaire Amerikaanse tijdschriften, van het JFVD-congres een altright festival maken...
27. .. en gisteren vol op het cultuurchristelijke orgel gaan op een bijeenkomst in Gouda. Waar Baudet de evolutieleer in twijfel trok, een discriminatoir onderscheid maakte tussen islamitisch en christelijke bijzonder onderwijs en over de slag van Poitiers begon.
28. Baudet staat voorlopig op meer dan 20 zetels en alhoewel de provinciale formaties voor FVD teleurstellend verliepen heeft hij toch 1 FVD’er gedeputeerde weten te maken.
29. Zo lang hij de peilingen weet te stabiliseren zal hij de steun van zijn partij wel behouden. Vraag is echter of de boreale uitspattingen tot verdere daling in de kiezersgunst zullen leiden of hoe de partij daarop zou reageren.
30. Wordt ongetwijfeld vervolgt. Einde [draad(je)].
Nummering even in de war. 20 had 11 moeten zijn etc.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Haagsche Insider
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!