, 16 tweets, 8 min read Read on Twitter
In de #NWO zal geen onafhankelijkheid bestaan, geen overheden, koninklijke families, republieken, staten of provincies. De heersende macht achter de NWO beheerst al de globale geldstroom, de centrale banken en de grootste multinationals
Die macht bepaalt ook wie de “ democratische” landen regeert door controle over de pers en de #media. Door op grote schaal leningen te verschaffen worden bijna alle landen daarvan afhankelijk
Overheden die zelfstandig wensen te blijven, zullen daadkrachtig op hun knieën worden gedwongen; hun leiders ten val gebracht. Wanneer dit niet lukt via politieke #propaganda, zal het worden geprobeerd dmv economische sancties of geweld. Lees de 13 Satanische bloedlijnen
Een democratische NWO is helemaal niet het uiteindelijke doel. Op zichzelf is dat al een contradictio in terminis. Onze “ elite” heeft 10-tallen jaren gewerkt aan de vernietiging vd huidige wereldorde teneinde een dictatoriale #NWO te realiseren
Na de aanslagen van 11 sept zei David Rockefeller tijdens de jaarlijkse #Bilderberg Conferentie;
“ We staan op de grens van een wereldwijde ommekeer. Wat we nodig hebben is een passende en allesomvattende crisis, en vervolgens zullen alle landen zich bij de Nieuwe Wereldorde neerleggen” #WAKEUP!! #NWO #DavidRockefeller
Chirac, voormalig Frans President zei bij het Int. Instituut voor Strategische Studies, in Londen in 2004; “ De wereld heeft een sterk Europa nodig in een HERNIEUWDE trans-Atlantische relatie om die NWO te bouwen...
.. die blijvende vrede, veiligheid en economische en menselijke progressie te garanderen”. Dit is natuurlijk een mooi praatje voor de bühne. Het doel is 1 wereldmaatachappij , lees dictatuur, waar de zwaar uitgedunde wereldbevolking als slaaf mag dienen!!! #WakeUp !!!#500million
Voormalig kanselier Brandt: De #NWO is een wereld met 1 supranationale leiding die de wereldmarkt en industrie zal regelen. Een intern. Organisatie die de productie en consumptie van ruwe olie zal controleren, een intern. munteenheid die de dollar vervangt en een internationale
—- politiemacht die de wetten vd Nieuwe Wereldorde zal uitvoeren “ #WillyBrandt, over de geplande nieuwe wereldorde
Op 18 april 1991 vertelde de #DalaiLama tegen de congresleden vd VS in het Capitool in Washington;
“ Wellicht is het tijd dat we dieper en filosofischer moeten nadenken om tot n oplossing te komen, of nieuwe afspraken te maken die verhelderend en “ beschaafd” zijn; of wat jullie de Nieuwe Wereldorde noemen” Aldus de #DalaiLama #wakeup!!
Op 7 december 1988, tijdens een toespraak aan de Vernigde Naties riep #Gorbachev op tot een wederzijdse overeenstemming ; “ Wereldwijde vooruitgang is alleen mogelijk door een zoektocht naar universele consensus terwijl we voortschrijden naar een #NWO #WAKEUP
#Kissinger tijdens een toespraak voor de VN; “ Aan alle volken en overheden; Laat ons samen een Nieuwe Wereldorde ontwerpen” #NWO #WakeUp!!
#Kissinger in de #LosAngelesTimes: over de #NAFTA ( Noord- Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst) “ Wat het congres voor zich heeft is niet het gangbare handelsakkoord maar de architectuur van n nieuw internationaal systeem.. een 1e stap naar een Nieuwe Wereldorde #WakeUp!!
@threadreaderapp please unroll
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Partenopea
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!