, 35 tweets, 47 min read Read on Twitter
#Draadje.

Ik kreeg onlangs een huiswerkopdracht van @tdenooijer, nl. lezen van het Manifest Islam in Nederland van de @SGPnieuws (januari 2017). #islam

Ik als vroom islam-student zijnde doe dat dan natuurlijk braaf.

"De islam in NL vraagt om een duidelijke politieke koers."
@tdenooijer @SGPnieuws De politieke koers die de SGP voorstaat bestaat uit 5 pijlers:

1. Rem op de groei v/d islam door asielbeperking
2. Beschermen rechtsstaat en beschaving
3. Aanpakken radicaal-islamitische organisaties
4. Beschermen publieke ruimte
5. Aanpakken van terroristen en geweldspredikers
@tdenooijer @SGPnieuws Het manifest begint met een beknopte probleemschets:

"zorgen van veel NL'ers over islam" - "Behoefte van islam aan dominantie" - "wereldwijd geweld" - "islamitisch terrorisme in veel Europese
steden gevoeld" - "antisemitisme" - "ronselen" -"onbehagen & vervreemding"
@tdenooijer @SGPnieuws Dan volgt een extreem belangrijk punt: zijn alle religies gelijk? SGP constateert terecht van niet. Iedereen met hersens moet het daarmee eens zijn.

De échte vraag is of ze dermate anders zijn dat een gedifferentieerde behandeling gerechtvaardigd is.
@tdenooijer @SGPnieuws Let wel, SGP benadrukt: "Alle mensen hebben dus gelijke rechten. Ook voor moslims moet Nederland een
veilige plek zijn. Sterker nog, we hebben iedere naaste zo lief als onszelf." Dus scherp onderscheid tussen de religie en de onderworpenen eraan.
@tdenooijer @SGPnieuws SGP geeft 2 redenen om islam te onderscheiden van christendom:

1) Het liefdegebod van Jezus Christus vs. geweldsgebruik van Mohammed
2) sharia is een alternatief rechtssysteem waarbij "Niet-moslims tot 2erangsburgers worden gedegradeerd."
@tdenooijer @SGPnieuws Over beide valt veel meer te zeggen maar helaas is het een manifest en geen doorwrochte filosofische analyse (zie voor een doorwrocht stuk over #islam dit wetsvoorstel van @geertwilderspvv pvv.nl/images/Initiat… [PDF]).

Edoch onomstotelijke conclusie: Beide zijn WAAR
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv Over 1) Het liefdegebod van Jezus Christus vs. geweldsgebruik van Mohammed.

Ben nu toevallig bezig in "What Went Wrong" van Bernard Lewis (één van dé arabisten ever). Lewis legt 1) daar uit door de 'foundation myths' van jodendom / christenendom / islam te vergelijken (p. 101):
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv Over 2) sharia als alternatief rechtssysteem dat "niet-moslims tot 2erangsburgers degradeert."

Also true: onder islam zijn niet-moslims 'dhimmies' met veel minder rechten, getuigenissen zijn minder waar in rechtszaken, we moeten jizya betalen etc.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv Bv. #HansJansen heeft verschillen islam / christendom haarfijn uitgelegd:

- in Koran spreekt God*, Bijbel zijn verhalen van mensen over God
- Bijbel chronologisch / Koran at random
- Koran is universeel geldig

(* eigenlijk wat Mohammed zegt dat Gabriel zegt dat Allah zegt)
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv Pijler 1: Groeirem islam door asielbeperking

- opvang i/d regio
- betere regels tbv terugkeer
- geen asielzoekers 'met een grote afstand tot
onze cultuur' naar NL halen

Over 3e, dat noemde #Fortuyn terecht dweilen met de kraan open, aangezien er al zo veel problemen zijn.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv Los van die 'grote afstand tot onze cultuur' komen veel asielzoekers in probleemwijken met weinig autochtonen terecht, dan is het natuurlijk überhaupt moeilijk integreren. (Een partij die dat niet snapt is @D66, schreef ik dit over:)

tpo.nl/2018/11/26/d66…
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 Pijler 2. Beschermen rechtsstaat en beschaving

SGP stelt dat we ons niet voor onze historie hoeven te schamen en dat ramadan een andere status heeft dan bv. Kerst. Lijkt me onbestrijdbaar.

Dat onze 'waarden in hoge mate schatplichtig aan de Bijbel zijn' lijkt me niet waar.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 Kerk heeft zich historisch verzet tegen veel aspecten van onze rechtsstaat die we nu belangrijk vinden. Scheiding kerk/staat, bevordering rechten van vrouwen, homo's, andersdenkenden, emanicipatie, recht op abortus/euthanasie, softdrugsbeleid etc.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 Los van oorsprongsverhaal eens met standpunt van SGP over stand van zaken nú.

Ze kaarten bv aan dat christenen in AZC's te vrezen hebben van moslims. Terecht punt. Mensen vluchten voor die ellende en komen hem hier direct weer tegen.
telegraaf.nl/nieuws/787927/…
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 Gebeurt bv. ook met Christelijke immigranten die in NL gesettled zijn. Absoluut verschrikkelijk. In NL geldt vrijheid van religie (en VVMU) maar helaas zijn er groepen in NL die daar geen voorstander van zijn.

geenstijl.nl/5147371/den-bo…
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 Lot van ex-moslims is sowieso een absolute gruwel. Niet alleen in islamitische landen (alle soennitische rechtsscholen vinden dat daar de doodstraf op staat) maar ook in NL.

Ik was laatst op een ex-moslim bijeenkomst, en verschrikkelijke verhalen gehoord:
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 Zie ook het uitstekende artikel dat @robert_bor (die er ook bij was) bij @Veren_of_Lood over die bijeenkomst en dat boek schreef: verenoflood.nu/het-trieste-lo…
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Pijler 2 komt dus neer op beschermen van de rechtsstaat tegen islamitische intolerantie:

Zéér eens met 2, absurd dat dat niet gebeurt: "Uiten van antisemitisme / intimidatie in AZC verspelen asielzoeker recht op een vergunning => snelle terugkeer de enige passende oplossing."
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Over 3/4:
3: "Kerndoelen onderwijs niet uitgaan van relativistische multiculturele samenleving." Eens. Zie #Oikofobie.

4: "Het afleggen van de eed en de keuze van feestdagen niet verruimen naar islamitische varianten."

Beter voorstel: eed seculariseren. Feestdagen idd aanhouden
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Pijler #3. Aanpakken radicaal-islamitische organisaties

No-brainers (zou je denken):

1. islam. org. die rechtsorde ondermijnen verbieden
2. sancties als scholen geweld verheerlijken/jihad bevorderen
3. toegezien op salafistisch ow
4. Ongewenste financiering moskeeën verbieden
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood 1 en 3 zouden samen kunnen gaan tbv het idee dat organisaties / stromingen die de democratie willen opheffen (e.g. #salafisme) überhaupt te verbieden. Geen tolerantie voor intolerantie. Daarvoor is op EU-niveau jurisprudentie (Turkse Refah-partisi-arrest)

@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Bij 2 heeft de SGP vrees ik lopen slapen.

"Sancties treffen tegen scholen die bijdragen aan verheerlijken van geweld en het bevorderen van jihadisme."

Dan dicteert common sense (of: de wet) w.m.b. toch echt directe sluiting en strafrechtelijke vervolging.

Goedemorgen, heren.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Pijler 4: Beschermen publieke ruimte

"Dat NL vrijheid van godsdienst erkent, betekent
niet dat de uitingen van alle godsdiensten op straat hetzelfde behandeld moeten worden."

Dit is bijzonder omstreden en een juridisch slangennest...
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood "Beperken islamitische uitingen in de publieke ruimte doet 1) recht aan onze cultuurhistorische traditie, 2) vermijden onnodige gevoelens van onbehagen en 3) garandeert open communicatie tussen burgers."

1e = waar maar daardoor niet per se ethisch, 2 klopt en 3 snap ik niet.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Misschien dat 3 slaat op "geen zichtbare religieuze uitingen in openbare functies." Dan 100% eens.

Overigens zijn hier precedenten. Zie Zwitserland:

"Europees Hof staat Zwitsers verbod op minaretten toe"

(2011, weet niet of dit mssn achterhaald is)volkskrant.nl/nieuws-achterg…
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Beleidsvoorstellen bij Peiler #4: "Beschermen publieke ruimte"

1- Islam gebedsoproepen tegengegaan
2- Dragen boerka verbieden

Bij 1 maken ze uiteraard een argumentum ad antiquitatem. 2 Wordt als 't goed is binnenkort wet (behalve in soon to be islamitische vrijstaat Amsterdam)
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood "Gebedsoproepen die geloofsteksten bevatten" is overigens een goed punt.

Ik hoef niet per se te horen dat god x superieur is (laat staan dat er überhaupt een god bestaat of superieur is).

De Azan zegt 6 x dat islam de beste religie is (en al het andere dus onzin)
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Pijler 5. Aanpakken terroristen en geweldspredikers

SGP heeft hier 6 beleidsvoorstellen. Ik ben fan van 3, ik snap niet waarom 4 niet dikker wordt aan gezet (NL: exit als je landverraad pleegt), van 6b 'uitreizen' mag w.m.b. ook 'landverraad dus exit paspoort' gemaakt worden.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Dit is wishful thinking van de SGP: "Het is de verantwoordelijkheid van de islam. gemeenschap zelf om zich krachtiger te verweren."

Deze houding is de afgelopen decennia niet bepaald vruchtdragend gebleken. Hoeveel marsen tegen #jihad hebben we gezien?

nos.nl/artikel/228422…
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Uit slotalinea #islam-manifest SGP:

"De aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een duidelijke politieke koers. Niet gedreven door angst of naïviteit."

Helaas lijkt ook de SGP-koers niet geheel vrij van naïviteit, maar hij staat zeker in de top-3 van de NL-politiek.
@tdenooijer @SGPnieuws @geertwilderspvv @D66 @robert_bor @Veren_of_Lood Zie uiteraard ook het Manifest zelf, te vinden via deze pagina via @SGPnieuws

sgp.nl/actueel/manife…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Mattijs Glas
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!