చంద్రుడు🌕 లేదా చందురుడు, భూమికి ఉన్న ఏకైక సహజ ఉపగ్రహం. చంద్రుడిని కథల్లోనూ, భావయుక్తంగాను 'చందమామ' అని కూడా పిలుస్తారు. భూమి నుండి చంద్రునికి రమారమి 384,403 కిలోమీటర్ల దూరముంటుంది. సూర్యుని కాంతి చంద్రునిపై పడి ప్రతిఫలించి భూమికి చేరుతుంది. #MoonDay
ఇంతదూరం నుండి కాంతి ప్రతిఫలించడానికి సుమారు 1.3 క్షణాలు పడుతుంది. చంద్రుని వ్యాసం 3476 కి.మీ. (2159 మైళ్ళు), ఇది భూమి వ్యాసంలో పావువంతు కంటే కొంచెం ఎక్కువ. చంద్రుడు సౌరమండలములోఐదో అతిపెద్ద ఉపగ్రహం. గ్యానిమిడ్, టైటన్, క్యాలిస్టో, మరియు ఐఓ అనే ఉపగ్రహాలు దీని కంటే పెద్దవి.
భూమిపైని సముద్రాలలో అలలు చంద్రుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్లే ఏర్పడతాయి.

పురాణాలలో చంద్రుడు:

తారా శశాంకం: బృహస్పతి భార్య తార చంద్రుని అందానికి మోహించి పతిలేని సమయంలో చంద్రుని కూడెను. అందువలన గర్భవతి అయ్యెను. ఈమెను చంద్రుడు తీసుకొనిపోగా, బృహస్పతితో యుద్ధం జరిగెను.
ఇంతలో తారకు బుధుడు జన్మించెను. తగవు తీర్చడానికి వచ్చిన బ్రహ్మ తారను అడిగి నిజం తెలుసుకొని బుధుని చంద్రునకు, తారను బృహస్పతికి ఇప్పించెను.

*చంద్రుడు పరమశివుని తలపైన ఆభరణముగా భాసిస్తాడు. అందువల్లనే అతన్ని చంద్రమౌళి, చంద్రశేఖరుడు అనే పేర్లతో పిలుస్తారు.
చందమామ.. నిండు పున్నమిన ఆకాశంలో చల్లని వెన్నెలను పంచుతాడు. ఎందరో కవులు నిండు జాబిలి గురించి ఎన్నో పర్యాయాలు కవితలు, పాటలు రాశారు. నిజానికి చంద్రబింబం అంత కాంతివంతంగా ఉండడానికి అక్కడి నేలలు, శిలలే కారణం..
అక్కడ మనలా వాతావరణ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో చంద్రుడు సూర్యకాంతిని గ్రహించి వదులుతూ మనకూ బింబంలా కనిపిస్తాడు.

చంద్రుడు నుండి వచ్చే వెన్నెల చల్లదనాన్ని మనం అనుభవిస్తుంటాం.. వాస్తవానికి చంద్రుడు చల్లనిరాజు మాత్రం కాదని పరిశోధనల్లో తేలింది.
పట్టపగలు చంద్రుడి మీద నీరు మరిగేటంత ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. రాత్రి గడ్డకట్టుకు పోయేటంత చలి ఉంటుంది. సౌర కాంతి చంద్రుడి మీద పడ్డాక చాలా భాగం శోషించబడుతుంది. కేవలం కొంత భాగం మాత్రమే విస్తరణం చెంది అన్ని వైపులకూ వెళుతుంది. అందులో కొంత కాంతినే మనం వెన్నెలగా చూస్తాము.
చంద్రుడి మీద నీడ నిచ్చేందుకు మేఘాలు, చెట్లు, వాతావరణం లేవు. మనకు ఒకరోజులో 12 గంటలు పగలు, 12 గంటలు రాత్రి ఉంటే చంద్రుడి స్లోగా భూమి చుట్టు తిరుగుతాడు కాబట్టి దాని రోజు సమయం చాలా ఎక్కువ. అక్కడ పగలు దాదాపు రెండు వారాలు , రాత్రి మరో 2 వారాలు ఉంటుంది.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to H. PARAMESHWARA (H.పరమేశ్వర రావు) RAO
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!