, 7 tweets, 1 min read Read on Twitter
1. Zijn de geruchten dat #Erdogan dood is of in elk geval een zware hartaanval heeft gehad dan toch waar zijn ?
2. In eerste instantie leek het op het soort wilde maar volstrekt onbetrouwbare berichten dat met regelmaat opduikt in Midden en Nabije Oosten.
3. Maar er is geen teken van leven van Erdogan en er wordt in Turkije nu openlijk gespeculeerd door de bevolking. En zijn andere tekenen dat dit wel eens zou kunnen kloppen.
4. Als het waar is betekent dit een periode van instabiliteit in belangrijk Turkije. Economisch zit het nu niet mee en er zijn tekenen dat de steun van de bevolking voor Erdogan afkalft. Veel van de autoritaire tendensen in Turkije zouden ontdaan kunnen worden als Erdogan wegvalt
5. Met de groeiende geopolitieke crisis rond Iran en in het Midden Oosten zou een vacature in Turkije niet bijdragen aan stabiliteit tijdens precaire periode.
6 We wachten af....
PS: Bronnen in Turkije zeggen dat bevolking van niets weet. Volgens de kranten woonde Erdogan afgelopen dinsdag een vergadering bij over het verhogen van het minimumloon. Maar geen foto’s of bewegende beelden.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Haagsche Insider
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!