, 40 tweets, 16 min read Read on Twitter
1/40
#Baudet blaast de laatste dagen weer hoog van de toren. Misschien ook wel om de interne strubbelingen in de #fvd te overschreven. Een van zijn terugkerende thema’s is dat hij en zijn partij niet eerlijk behandeld worden, door het publiek, de #media, of nu Otten.
2/40
2/40
Wie herinnert zich nog de klacht dat #fvd negatief geframed wordt, dat er labels en negatieve stempels op de partij geplakt worden. forumvoordemocratie.nl/actueel/21-kee….
3/40
3/40
De #fvd: “Het moet nu een keertje klaar zijn. Daarom lopen we ze voor ééns en voor altijd stuk voor stuk langs. Met uitleg waarom de beeldvorming in de media niet klopt.” De 21 ‘frames’ staan tussen aanhalingstekens. Dat wekt de indruk dat het letterlijke citaten zijn. 4/40
4/40
Google is niet Baudets 'best friend'. De meeste van de vermeende ‘frames’, komen in de zoekresultaten alleen terug als verwijzing naar de site van de #fvd zelf. Gelijk de eerste al: 1. “FVD is seksistisch”. Dat levert deze zoekresultaten op: google.com/search?q=%E2%8….
5/40
5/40
Niemand verwijt de partij dat zij seksistisch is. Er zijn mensen die partijleider #Baudet verwijten dat hij seksistische uitlatingen doet. Omdat dat op band staat, gaat de fvd dat natuurlijk niet weerspreken, maar komt met de stropop dat de partij niet seksistisch is.
6/40
6/40
Het verwijt dat niemand maakt, kun je inderdaad weerleggen met een verhaal over de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar dat Baudet seksistische uitlatingen doet is onweerlegbaar: google.com/search?hl=nl&b…
7/40
7/40
Dit is dus, zij het doorzichtig en amateuristisch, framen door de #fvd. Je zegt dat je ergens van beschuldigd wordt, maakt een karikatuur van de beschuldiging en toont aan hoe belachelijk de karikatuur is.
8/40
8/40
Leuk wordt het bij 2. “FVD ontkent klimaatverandering.”. Er volgt een omslachtig verhaal dat de #fvd de invloed van de mens ontkent, niet klimaatverandering op zich. Weer is Google niet Baudets best friend:
Geen framing, hooguit van zelfframing.
9/40
9/40
3. “FVD laat slachtoffers #MH17 in de kou staan.” Alleen maar verwijzingen naar de fvd-lijst zelf: google.com/search?q=%E2%8…
10/40
10/40
Het verwijt is niet dat #fvd de slachtoffers in de kou laat staan, maar bijv. twijfel zaait over onderzoek naar de daders.
Zelfs algemene uitlatingen als 4. “FVD is racistisch” of 5. “FVD is fascistisch” kom je nauwelijks tegen in de pers. google.com/search?q=%E2%8…
11/40
11/40
Wat wel weer opvalt is dat het fvd het fascisme in zijn stropopargumentatie aldus typeert: “Het fascisme was een radicale politieke stroming die in de jaren ‘20 opkwam uit een mengsel van militarisme en socialisme.” Ja, ja, fascisme is een soort socialisme.
12/40
12/40
Dat wordt nogal eens door alt-right fans beweerd, omdat ze dan kunnen zeggen dat niet zij fascistisch zijn, maar juist degene die hen daarvan beschuldigt. Het is een al vaak weerlegde claim, nu uit een gerenommeerde bron: britannica.com/story/were-the…
13/40
13/40
We zijn pas bij 6. “FVD wil een onbezonnen #Nexit” Wie heeft dat ook alweer gezegd? Nou, niemand, dat heeft de #fvd zelf verzonnen: google.com/search?q=%E2%8…
14/40
14/40
Het verwijt is dat fvd überhaupt een #nexit bepleit en dat om politieke en economische redenen geen enkel voordeel voor Nederland lijkt op te leveren.
15/40
15/40
Hoe zou het dan zijn met 7. “FVD staat voor chaotische referenda”? Dat verwijt maakt de partij alleen zichzelf: google.com/search?q=%E2%8…
16/40
16/40
Het wordt eentonig, maar ook 8. “In het essay over Houellebecq stonden allemaal radicale dingen.”, komt niet uit de pen van een ander. Net als met seksisme uit 5 en 6 zijn er wel tal van andere, terechte verwijten: google.com/search?biw=153…
17/40
17/40
Opvallend is dat #fvd zegt over dit (dus zelfverzonnen) frame: “Ach welnee. Dat zeggen alleen mensen die het niet hebben gelezen.” M.a.w. wanneer je het artikel in American Affairs gelezen hebt, kun je het slects eens zijn met auteur Baudet. Dat klinkt totalitair.
18/40
18/40
Dan komen we bij 9. “FVD is elitair” en 10. “FVD is populistisch”; ook die komen weer niet als letterlijk citaat in de pers terug. Wel spreken media hun verbazing erover uit dat een gepromoveerd jurist die aan een Amsterdamse gracht woont, zich tegen de elite keert.
19/40
19/40
We zijn inmiddels bij 11. (van de 21): “FVD heeft een kliklijn om linkse leraren aan te geven”. Afgezien van de valse frames van de #fvd zelf, hebben we dus nog geen vals frame door de media aangetroffen.
20/40
20/40
Met de kliklijn is het niet anders: google.com/search?q=%E2%8…
21/40
21/40
Opvallend overigens dat op de site wordt geschreven dat het om schoolboeken gaat, maar de site van het Renaissance Instituut nog steeds zegt:
Over vals framen gesproken.
22/40
22/40
Weer een interessante. 12 “Baudet deelde een filmpje van Duitse neonazi-vrouwen”. Niemand verweet dit Baudet: google.com/search?q=%E2%8…
23/40
23/40
Het echte verwijt, dat ook niet tegen te spreken is, is te lezen in de titel van deze fact checker: nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers…
En dan een tijdje later vroom met een keppeltje op demonstreren.
24/40
24/40
13. “De vraag aan Rutte over huilen was ongepast”, is apart. Dat is geen framing, iedereen in Nederland heeft het gehoord en vond er wat van. Ook dit verwijt duikt niet letterlijk in de media op. De #fvd zegt zelf dat het ‘onhandig’ was. Onfatsoenlijk is beter.
25/40
25/40
Met de volgende komen we weer bij de core business van de partij: 14. “Baudet gebruikte bewust het ‘omstreden’ woord #boreaal”? Dit ‘frame’ komt ook weer uit de eigen fvd-koker: google.com/search?q=%E2%8…
26/40
26/40
Volgens de #fvd werd het woord pas omstreden nadat Baudet het gebruikt had. In dit stuk verklaart Marijn Kruk het woord al omstreden, op basis van eerdere uitlatingen van Baudet en Le Pen: decorrespondent.nl/7955/hoe-thier…
27/40
27/40
15. “Maar #Baudet had wel een ontmoeting met Jean Marie le Pen”
“Ja, dus?”, is de reactie van de #fvd. Het verwijt komt weer van niemand anders dan de fvd: zelf: google.com/search?q=%E2%8…
28/40
28/40
Op de site van de #fvd volgt een verhaal over vergissingen rondom de ontmoeting met #Holocaustontkenner Le Pen. Is het geloofwaardig dat een wetenschapper die De Tocqueville als held heeft en Frans beheerst, niet aan Le Pen duidelijk kon maken waarom hij langskwam?
29/40
29/40
16. “Baudet at met Jared Taylor” Dat verwijt wordt Baudet gemaakt door? Niemand: google.com/search?q=%E2%8…
30/40
30/40
Niemand verwijt Baudet dat hij ook moet eten. Maar wat de opvattingen van Jared Taylor zijn is ook bekend. Wat Baudet aangerekend wordt, is zijn vijf uur durende samenzijn met een racist: nos.nl/artikel/220849…
31/40
31/40
De #fvd spreekt in verband met Taylor van” het idiote verwijt van ‘racisme”. Een alt-right omkering.
Punt 17. zegt: “FVD is antisemitisch”. Komt dat terug in de media, los van deze tekst van de fvd? Nee: google.com/search?q=%E2%8…
32/40
32/40
De herhaalde uithalen naar George Soros en het propageren van de antisemitische complottheorie van het #cultuurmarxisme, duiden natuurlijk weer wel op een ronduit antisemitisch dna van de partij.
33/40
33/40
Bijna aan het eind, weer een interessante, een echte stropop; 18. “Maar FVD krijgt geld van de Russen!” Wie verwijt dat de fvd, behalve de fvd zelf? Niemand: google.com/search?q=%E2%8…
34/40
34/40
Zolang het niet onomstotelijk vast staat, zal een zichzelf respecterend journalist deze beschuldiging niet zo maar uiten. De hetze tegen de #EU, het twijfel zaaien over #MH17, het zijn allemaal zaken die vragen oproepen, maar dit is een stropop.
35/40
35/40
19. “Baudet vergeleek EU-leiders met Napoleon en Hitler”. Wie beweert dat met deze woorden, behalve de fvd? Niemand: google.com/search?q=%E2%8…
36/40
36/40
Dat het volslagen ongepast is een democraat als Van Rompuy te vergelijken met Adolf Hitler hoeft geen betoog. Dat het fvd het nodig acht daar toch een betoog over op te zetten, zegt weer alles over de #fvd.
37/40
37/40
Pff, 20. “Baudet is een Poetinknuffelaar”. Wat denkt u: google.com/search?biw=153…
En dan volgt een verhaal over realiteit en goed omgaan met gevaarlijke leiders.
38/40
38/40
En als uitsmijter, een reuzenstropop: 21. “FVD is nooit aanwezig in de Tweede Kamer”
Dat inderdaad onzin, alleen maakt niemand de partij dit verwijt: google.com/search?q=%E2%8…
39/40
39/40
Baudet en Hiddema wordt verweten afwezig te zijn bij belangrijke debatten. Vermoedelijk omdat het lastiger te weerspreken is, zegt fvd niet dat ze dit verwijt wel krijgen: rtlnieuws.nl/nederland/poli…
40/40
40/40
Dit was een draad over framing, of eigenlijk hoe je ten onrechte probeert aan te tonen dat je geframed wordt. Deze manier van opereren zie je vaak terug ziet bij figuren rondom #fvd. Ik kan alleen maar zeggen: wees er op bedacht en leg het bloot wanneer je het ziet. /Eind
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Piet Lekkerkerk
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!