, 11 tweets, 3 min read Read on Twitter
Jeg ser at der er en del misforståelser, fejlagtige fremstillinger og overdrivelser ang. hele #Iran / #Hormoz / #atomkonflikt spørgsmålet på #SoMe og #dkmedoer pt. Så her nogle facts:
1. Det er USA, der har brudt atomaftalen - en aftale, verdenssamfundet var enige om fungerede efter hensigten.
2. Iran har overholdt atomaftalen - 15 ud af 15 inspektioner fra det Internationale Atomenergiagentur har bekræftet dette. Det er det største inspektionsregime i verdenshistorien og netop årsag til at atomaftalen blev hyldet som diplomatisk mesterværk.
3. Iran har iflg. samtlige amerikanske efterretningstjenester ikke et atomvåbenprogram; hvis de havde det sluttede det i 2003.
4. Storbritannien har startet den seneste eskalation ved på et spinkelt grundlag - måske i direkte strid med international lov og praksis - at beslaglægge et iransk skib ved #Gibraltar (eller i int’l farvand - bl.a. derfor usikkerheden)
5. Iranerne lovede at gøre gengæld mod briterne. Det gjorde de ved at opbringe det britiske skib i den Persiske Golf - formodentlig også uden juridisk belæg.
6. Ift atomaftalen: USA har siden Trump blev præsident tromlet europæerne ned, underlagt global handel sit eget sanktionsregime og systematisk chikaneret europæiske institutioner og selskaber til at efterleve Trump-regeringens specifikke ordrer.
7. Europæerne har således ikke levet op til deres løfter til iranerne om at redde aftalen ved at sikre samhandel med Iran. Af iranerne opfattes det som at europæerne har lagt sig ned for USA; og med Storbritanniens eskalation, at europæerne gør amerikanernes beskidte arbejde.
8. Så ja: strengt taget er sagen om tankskibene og om atomaftalen separate men i praksis overlapper de tydeligt, og det er naivt at tro de kan adskilles.
9. Med mindre en maritim indsats koordineres m #Iran som led i en større pakke af tiltag, der skal redde atomaftalen & nedtrappe konflikten, så vil en flådemission i Persiske Golf blive set af Iran som en aggressiv intervention. Og det hænger direkte sm m USA fejlslåede politik.
Der skulle selvfølgelig have stået #dkmedier
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Rasmus Elling
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!