, 69 tweets, 21 min read Read on Twitter
1/69
De onzin weerleggen die de #fvd verspreidt, vind ik een nuttige besteding van mijn tijd. Want doe ik dat niet, zouden mensen zomaar eens voor waar aan kunnen nemen wat @thierrybaudet cum suis beweren.
2/69
2/69
Een belangrijk punt voor de fvd is dat de EU niet deugt. Het online partijprogramma is op dit punt (welk wel) overigens niet erg uitgebreid. We lezen iets over ondemocratische moloch en ‘kartel op kartel’. Wat dat inhoudt, wordt niet duidelijk.
forumvoordemocratie.nl/standpunten/eu…
3/69
3/69
De fvd zegt dat de #EU mislukt is en miljarden kost en de economieën in Zuid-Europa er door vernietigd worden. De onderbouwing voor deze beweringen ontbreekt. In de uitgaven voor de EU zijn de miljarden overigens niet terug te vinden.
4/69
4/69
Er zijn genoeg gegevens om te raadplegen, bijvoorbeeld over inkomsten en uitgaven per land. Dan blijkt dat Nederland inmiddels een miljard meer uitgeeft aan de EU dan het binnenkrijgt. De EU kost dus geen ‘miljarden’.
5/69
europarl.europa.eu/external/html/…
5/69
Een miljard is veel geld, maar op de rijksbegroting van 2018 van 274 miljard euro, beslaan de kosten voor de EU 0.3 procent.
We het dan over het saldo van afdrachten en ontvangsten. De voordelen van meedraaien in een interne markt laat ik hier buiten beschouwing
6/69
6/69
Naar de reden waarom Europa niet deugt, blijft het gissen. Het kan te maken hebben met de nationalistische signatuur van de partij die toch vooral gericht is op uitsluiting.
7/69
7/69
Er zijn andere redenen te bedenken waarom alt-right partijen als #fvd niet veel op hebben met de EU. In Hongarije bijvoorbeeld breekt premier Orbán stelselmatig de rechtsstaat af. Omdat het land onderdeel uitmaakt van de EU, kan die EU het land sancties opleggen.
8/69
8/69
Dat is een schrikbeeld voor een partij als de #fvd die het abstractie #soevereiniteit stelt boven de concrete rechtsbescherming van de burger. In de link een artikel over hoe de EU opkomt voor burgers in autoritair geregeerde landen.
carnegieeurope.eu/2017/09/04/def…
9/69
9/69
Al met al levert de website van de fvd weinig inzicht en een Europarlementariër als Rob Roos komt ook niet veel verder dan het aanhalen van een 24 jaar oud krantenartikel. Over Europa? Nee het klimaat. @GerritHiemstra heeft gereageerd.

10/69
10/69
Hoe worden we wijzer over de opvattingen over Europa? Trots meldt het ‘wetenschappelijk bureau’ van de #fvd dat ‘dankzij de #brexit het Verenigd Koninkrijk eindelijk weer een democratie worden’. Nu Nederland nog, voegt het RI er aan toe.
11/69
11/69
Voor de #nexit dus, dat is nieuw, want het was altijd een #jamitsreferendummisschienwesluitennietsuitxit. Het instituut retweet vervolgens een Brits artikel. spiked-online.com/2019/07/15/1-f…
12/69
12/69
De eerste bewering in de tweet van het Renaissance Instituut is dat het Verenigd Koninkrijk eindelijk weer een #democratie kan worden, refererend aan de misleidende leuze van de Vote leave campagne: ‘Take back control’.
13/69
13/69
De Britten werd aangepraat dat alle macht bij #Brussel lag en dat de Britten de controle over hun land terug konden krijgen door voor een #brexit te stemmen. En het klinkt toch geweldig dat het land ‘weer een democratie kan worden’.
14/69
14/69
Zoiets heet nu #framing. Je suggereert namelijk dat het Verenigd Koninkrijk jarenlang gebukt ging onder een verschrikkelijke dictatuur.
15/69
15/69
Ook binnen de #EU is het Verenigd Koninkrijk een soeverein land en gelden er de wetten die door het eigen democratisch gekozen parlement zijn aangenomen: ukandeu.ac.uk/fact-figures/w…
16/69
16/69
Door de #brexit wordt het land geen spat democratischer. Wat wegvalt door de #brexit zijn alle economische voordelen van opereren op een gezamenlijke markt.
17/69
17/69
Maar laten we terugkeren naar het gepropageerde artikel van Mike Hume in het online magazine Spiked. Het wordt aangeprezen door een wetenschappelijk instituut, dus het zal wel de tekst zijn van een wetenschapper. Toch?
18/69
18/69
Nou nee. Hume is publicist en schrijft over de vrijheid van meningsuiting. Mooi toch?
Nou nee, hij is fel voorstander van een bepaald soort vrijheid van meningsuiting.
Zegt de schietpartij in Nieuw-Zeeland nog iets?
19/69
19/69
De regering van Nieuw-Zeeland verbood verspreiding van het manifest waarin de dader de achtergronden van zijn daad toelichtte. Het vertoonde overeenkomsten met het manifest van Anders #Breivik en de schutter in El Paso een paar dagen geleden.
20/69
20/69
De regering van Nieuw-Zeeland leek het beter dat deze haatlectuur niet verspreid werd om anderen niet op ideeën te brengen en de schutter geen heldenstatus in alt-right kringen te geven.
21/69
21/69
Hume huldigt het standpunt dat zoveel mogelijk mensen kennis van dit walgelijke stuk haatzaaierij moeten nemen.
22/69
22/69
Maar je moet zo’n man natuurlijk niet beoordelen op twijfelachtige uitlatingen à la Wierd Duk die ook zo graag roept dat je tegenwoordig niets meer mag zeggen, om vervolgens de meest hatelijke opmerkingen het publieke debat in de slingeren.
23/69
23/69
Wat schrijft Hume dan over de #EU en #brexit? Dat #brexit een voorwaarde is om het Verenigd Koninkrijk een echt democratische samenleving te maken. Het VK is als gezegd al een democratische rechtsstaat, vermoedelijk nog meer binnen de inbedding in de EU dan erbuiten.
24/69
24/69
Hume noemt de EU niet alleen on-, maar zelfs anti-democratisch. Volgens hem zijn de volkeren van Europa beroofd van de mogelijkheid over hun eigen lot te beslissen. Klinkt ernstig, maar hij legt niet uit hoe. Door iets heel hard te roepen, is het nog niet waar.

25/69
25/69
De tweede reden waarom #brexit moet, volgens Hume, is de uitslag van het brexit-referendum. Om een marge van twee procentpunten ‘het grootste democratische mandaat in de geschiedenis’ te noemen, is nogal een overdrijving.
26/69
26/69
En bovendien gaat Hume erg gemakkelijk voorbij aan een groot democratisch gebrek van het referendum. Het is immers bekend dat de leave-campagne met het inmiddels failliete bedrijf Cambridge Analytica de kiezers met nepnieuws beïnvloed heeft.
politico.eu/article/cambri…
27/69
27/69
Dan volgen weer wat grote beweringen zonder onderbouwing. De EU-elite (wat dat ook mag zijn) is antidemocratisch. Dat zegt hij over de vertegenwoordigers van democratisch gekozen regeringen. De bevolking van de EU wordt sinds 1979 rechtstreeks geraadpleegd.
28/69
28/69
Het doel van de EU was volgens Hume niet de volken vertegenwoordigen, maar de soevereiniteit en democratie onderdrukken. Dat klinkt dreigend, maar tot nu toe is er nog voor geen enkele bewering een onderbouwing gegeven. Dus ook deze niet.
29/69
29/69
Maar met het citaat van een Spaanse jurist (en nationalist) voegt Hume toch een argument toe?
30/69
30/69
Nee, hij citeert iemand dat zegt er geen Europese democratie kan zijn, omdat er geen Europees volk (demos) is. Over het al dan niet ontbreken van democratie in de EU zegt het niets.
31/69
31/69
Dan citeert hij een Britse historicus over het ‘democratisch tekort’ van de EU. Maar deze Hobsbawm zegt dat de EU in zijn ogen gebouwd is op een niet-democratische basis, in de zin dat het niet begonnen is als gekozen democratie.
32/69
32/69
Dat klopt, want er zijn pas later rechtstreekse verkiezingen voor een Europees Parlement gekomen. Hume maakt hiervan dat de EU een inherent anti-democratisch karakter draagt en dáárom niet te hervormen is. Ik geloof dat zoiets framing heet.
33/69
33/69
Welk beeld creëert Hume dus en waar is het Renaissance Instituut kennelijk zo mee ingenomen? Dat is het beeld van de EU als een complot van de elite tegen de bevolking.
34/69
34/69
Het gaat er bij de achterban van #fvd (en pvv) vermoedelijk makkelijk in, want het klinkt als aannemelijke verklaring voor zaken waar je weinig grip op lijkt te hebben. Daarmee wil ik geen negatief oordeel vellen over het denkvermogen van een fvd-er.
35/69
35/69
Ik begrijp dat zij behoefte hebben aan duiding en de EU is af en toe ondoorgrondelijk. En zoals bij elk publiek lichaam, hoef je het niet met iedere beslissing eens te zijn. Maar dat maakt een orgaan niet on- of anti-democratisch
36/69
36/69
Want wat zegt Mick Hume? Dat de democratisch gekozen regeringsleiders van verschillende politieke kleur van de verschillende EU-landen samenkomen en dan opeens besluiten een eensgezinde veelkoppige dictatuur te vormen.
37/69
37/69
Dat klinkt niet erg logisch en is dat ook niet. Het gaat er aan voorbij dat ze allemaal hun nationale belangen meenemen in hun onderlinge overleg, hun eigen politieke kleur en dat ze altijd weer aan hun eigen nationale parlement verantwoording moeten afleggen.
38/69
38/69
EU-politiek en EU-regelingen zijn niet mijn specialisme, maar uit niets in de tekst blijkt dat Hume dat wel is. Hij komt niet verder dan een niet onderbouwde karikatuur. Hij mag die karikatuur afwijzen, maar dat is zijn eigen creatie. Een echte stropopredenering.
39/69
39/69
Maar die karikatuur is niet de werkelijkheid. Anders dan bij herhaling beweren dat de EU niet democratisch is, doet Hume niet. Hij heeft ook een 'eigen' ontstaansgeschiedenis van de EU geschreven.
40/69
40/69
Die is volgens hem opgericht tegen de natiestaat en vanuit de wil om de Europese zaken te regelen zonder ‘inmenging van de massa’. Het voorkomen van oorlog noemt hij een oneigenlijk argument.
41/69
41/69
Klinkt dramatisch, maar klopt het?
Nou, nee. Natuurlijk wilden landen na de Eerste en Tweede Wereldoorlog langer dan twintig jaar de onderlinge vrede bewaren. Dat democratieën een probleem waren bij het vestigen van die vrede, is een ‘frame’ van Mick Hume.
42/69
42/69
Waarom niet gewoon de reguliere geschiedschrijving, raadplagen in plaats van de ongefundeerde brexit-aanhangers onzin? Dat de landen van Europa na twee vernietigende oorlogen vrede wilden, was een perfect argument voor samenwerking.
en.wikipedia.org/wiki/History_o…
43/69
43/69
Elke Europese economie lag in puin en de VS hielpen die opbouwen. De Europese landen wilden ook samenwerken, niet alleen om oorlog te voorkomen, maar ook om een eenheid te vormen tegen dat andere machtsblok op het continent, het Warschaupact.
44/69
44/69
Die samenwerking ging goed, en bracht iedereen voorspoed.
Ik heb van de kant van de #fvd, nog geen overzichtelijk staatje gezien van alle inkomsten die Nederland misgelopen is door het meedoen aan de EU en haar voorlopers.
45/69
45/69
De bewering van de #fvd dat deel uitmaken van de Eurozone Nederland miljarden kost blijft, wie verbaast het nog, zonder onderbouwing.
46/69
46/69
Maar goed, terug naar het artikel van Mick Hume. Die zegt rustig dat het de bedoeling was van de oprichters om de EGKS om de democratie te beteugelen en dat ze daar een ingewikkeld systeem voor optuigden om de bevolking buiten te sluiten.
47/69
47/69
De gewone lezing is deze: de Franse minister Robert Schuman stelde voor de productie van kolen en staal, de belangrijkste grondstoffen voor de wapenindustrie, onder een gemeenschappelijk gezag te plaatsen.
48/69
48/69
Het principe hierachter was dat wie geen controle over de productie van kolen en staal had, geen oorlog zou kunnen beginnen.
49/69
49/69
Als gezegd, geen vreemde gedachte zo kort na de Tweede Wereldoorlog.
Het verhaal dat de EU ondemocratisch is, hangt sterk samen met de opkomst van rechts populistische partijen. Een geval van correlatie die kan duiden op causaliteit.
50/69
50/69
Wanneer het ondemocratische karakter van de EU zo duidelijk was en ook doel was van de stichters dan had Paul Cliteur, de directeur van het Renaissance Instituut, daar in 2004 vast aandacht aan besteed toen hij het voorwoord schreef van ‘Naar een Europese Grondwet’.
51/69
51/69
Natuurlijk kan iemand in de loop van de tijd tot andere inzichten komen, maar het verhaal dat de EU opgezet is als ondemocratische moloch, is een recente constructie.
52/69
52/69
Een ander woord voor constructie is een frame. Voor wie de best lezenswaardige tekst van Cliteur na wil lezen, hier de link:
openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/hand…
53/69
53/69
Weer even terug naar de tekst van Mick Hume. De interne tegenspraak druipt er van af. Het is volgens hem ‘overduidelijk’ dat de politiek elites de parlementen buitenspel wilden zetten en dat blijkt uit de geheimzinnigheid die ze betrachten.
54/69
54/69
IJzersterke redenering natuurlijk: de ‘Europese elite’ is heel hard bezig om zijn ware bedoelingen te verbergen, maar dat ze dat doen is volgens Hume overduidelijk.
Of ziet hij dingen die er niet zijn?
55/69
55/69
Dan volgt een technisch stuk over het ambtelijk apparaat dat de bijeenkomsten van de regeringsleiders voorbereidt. Hume ziet er weer het summum van gebrek aan democratie in, want ‘de beslissingen zijn bindend, ongeacht wat de nationale parlementen vinden’.
56/69
56/69
Maar toch eens even lezen wat het echt zijn. De Raad stelt vast welk kwesties belangrijk zijn en welke acties moeten worden ondernomen. Dus het zijn geen dictaten waar de nationale parlementen met handen en voeten aan vast zitten? Eh, nee. consilium.europa.eu/nl/european-co…
57/69
57/69
Maar waarom dit dan toch zo verdacht maken? Misschien even kijken wat er in de conclusies van 20-6-2019 staat: de noodzaak van klimaatmaatregelen, tegengaan van de verspreiding van desinformatie, de waarheid over MH17 boven tafel krijgen.
data.consilium.europa.eu/doc/document/S…
58/69
58/69
Dat een voorstander van #brexit of #nexit (of politicus van de #fvd) moeite heeft met dit soort onderwerpen is bekend.
59/69
59/69
Klopt het dan dat het Europees Parlement er niet aan te pas komt bij de besluiten van de Europese Raad en dat 90% in het geheim wordt besloten?
60/69
60/69
Hume herhaalt dat de democratisch gekozen regeringsleiders opeens ophouden dat te zijn om gezamenlijk achter gesloten deuren beslissingen te gaan nemen.
61/69
61/69
Wanneer je geloof hecht aan samenzweringstheorieën zie je die vast bevestigd in dit verhaal. Maar wanneer je gelooft in samenzweringen, zie je al snel bewijzen. Geeft Hume die ook echt? Nee.
62/69
62/69
Dan volgt weer een redenering waarvan je bij één keer lezen denkt: zit wat in. Maar bij herlezen is duidelijk dat het logica ontbeert. De natiestaat is de enige basis voor een werkende democratie. Omdat Europa geen natiestaat is, kan het dus geen democratie zijn.
63/69
63/69
Het referendum aangrijpen als de democratische rechtvaardiging van een #brexit is een gotspe, want het referendum met zijn smalle marge was frauduleus.
64/69
64/69
Wat hebben we gezien? Dat alle kritiek op de EU vooral bestaat uit loze woorden en maar heel hard roepen dat het on- of anti-democratisch is. Maar behalve dat roepen en herhalen is er geen feitelijke onderbouwing.
65/69
65/69
Wie dus ‘Voor Europa, dus tegen de EU’ in zijn partijprogramma of Twitter-biografie heeft staan, roept maar wat.
66/69
66/69
Is hiermee dan voor eens en voor altijd het EU-standpunt van de fvd onderuit gehaald?
Nou nee, want als gezegd was het partijprogramma te mager om echt iets van te vinden.
67/69
67/69
Wat ik hier gedaan heb is een artikel dat de partij kennelijk aanspreekt ontleden, ook omdat een deel van de retoriek terugkomt in de uitlatingen van @thierrybaudet en zijn partijgenoten.
68/69
68/69
De les die een ieder er uit kan halen is dat het aan te raden is teksten uit de koker of gepromoot door #fvd niet globaal te lezen en dan te denken: zal wel.
69/69
69/69
Herlees het, check het op logica, check feiten, geloof het bijvoorbeeld niet als er weer eens met miljarden geschermd wordt. Weerspreek, leg bloot, ontmasker en hou zo het politieke discours vrij van zo veel mogelijk nepnieuws en feitenvrij gebazel.
/EInde
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Piet Lekkerkerk
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!