, 23 tweets, 34 min read Read on Twitter
Ikke-vold aksjoner virker, det vil røske opp i inntørket samvittighet; Undertrykkeren ser at du er villig til å ofre selv ditt eget liv for din gruppes #frihet, #likeverd og #verdighet, og gradvis vil han se din sak som sin sak. Han vil bli din partner i kampen.
Et eksempel på ikkevold #aksjoner.

#Frigjøring av arresterte #jøder i Berlin.

Jødenes 'ariske' hustruer #demonstrerte utenfor #Gestapos hovedkvarter i sentrum av Berlin, og etter dager av intens #ikkevold, ble jødiske mennene #frigitt, midt under #krigen, midt i #Nazi-Tyskland.
Et annet eksempel er #Gandhi's ikkevold #aksjoner mot Englands #kolonialisme som fortsatte etter #krigen; Gandhis #ikkevold aksjoner gjorde det lettere for #England til å #kapitulere med #verdighet fordi de ikke var blitt 'slått'.

Faktisk falt #koloniene som #dominobrikker.
Andre eksempler på at #ikkevold aksjoner.

#Vietnamkrigen

Buddhistenes #ikkevold innenfor og #fredsbevegelsen utenfor, fra universitetene helt inn til krigernes frokostbord, og i #diskusjonene utenfor #Pentagon, gjorde uten tvil #inntrykk.

Vietnam vant slaget, men tapte kampen.
'#FolketsMakt' på #Filippinene, 1986.

#Ikkevold bevegelsen var viktig fordi den trente befolkningen i andre former for #makt enn den evinnelige #rifla, og ved å gi #dybde og omfang til #maktovertakelsen, og til en viss #demokratisering.
#Demokrati-bevegelsen i #Beijing, våren 1989.

#Autoritetene utøvde #vold, de eldre ble utsatt for mer vold enn #studentene, fordi studentenes #kamp var #ikkevold'elig.

En ny #erfaring som satte spor.

Vi har 'ikke' sett slutten ennå.
#Ikkevold som #maktform.

I #DDR var #masseemigrasjon en viktig #ikkevoldstaktikk. Det var over 75.000 mennesker i gatene i #Leipzig, spesielt #Nikolaikirche la dem på sinne å huske på #Gandhi og Martin L. King; å overvinne angsten, å avstå fra #vold, å være vennlig mot #Stasi...
...Den kalde #krigen endte den natten. #Maktmonopolet, angsten var brutt. #DDR-dikaturet var innholdstomt. #Politipresidenten som ringer Øst-Berlin for å få #intrukser, skyt de #voldelige, det er ingen voldelige her.

Hvorfor leser vi ikke mer om #ikkevold?
En #befolkning som behersker #ikkevold, blir uregjerlig!

Ikkevold kan anvendes av alle lag i #samfunnet, nettopp derfor favoriseres de #undertrykte fordi de ikke har så mange andre #midler, bortsett da fra ren #terror.
#Ikkevolden blir ikke populær blant verdens #eliter hvis den kan utfordre statens #maktmonopol. Og det er nettopp det #ikkevold kan, utfordre makthavernes #maktposisjoner.

Men det kan også være en stor hjelp å bryte #maktmonopolet, til f.eks, #Hitler og andre #diktatorer.
Tenk om vi kunne ha unngått hele den annen #verdenskrig hvis #befolkninger hadde visst mer om #ikkevold?

Hvilken trussel mot det bestående #statssystem = #krigssytem?
Noen hustruer får tre #tusen jødiske menn ut av #nazistenes klør ved bruk av #ikkevold aksjoner, hva om for eksempel noen hundre tusen #kvinner - og #menn! - uten #jødiske ektefeller hadde gjort det samme?
Om de hadde hatt støtte utenfra, #ikkevoldsfolk smugler seg inn i #Tyskland og gjør det tydelig og klart at #verden er #solidarisk med #jødene, fredelige #demonstrasjoner utenfor alle tyske #ambassader?

Kanskje en bedre #løsning ennn å #bombe jernbanespor til #Auschwitz?
For #ikkevolden' tese er at enhver undertrykkelse og utbytting er ustabil så lenge den hviler på de betingelser som får mange til å godta vold: Frykt, avhengighet, tomhet og fremmedgjøring. De som makter å endre dette, har allerede endret selve maktligningen til de svakes fordel.
Tenk om det hadde blitt brukt #vold, om det hadde knatret fra mitraljøser, om molotovcocktails hadde rullet under #Stasi-vognene og brent opp noen av dem, hva da?
Vi ser med en gang hvordan de #styrende makter ville grepet anledningen med #begjær og takket #voldsmennene for å ha produsert påskuddet de så sårt trengte for å sette en stopper for #ikkevolderiet.
Vi ser for oss de statsbærende #DDR-medienes dype bekymring over #demonstrasjonen som utartet, over #terroristene utkledd som #ikkevoldsfolk og så videre.
#Gandhi ga #menneskeheten et alternativ til #vold og til #undertrykkelse, ikke #realpolitikk, men temmelig #realistisk.

#Verden ble endret ved å få en #ressurs vi bare så vidt har begynt å utnytte.
Vær enda mer #ikkevoldelig, ikke bare i #handling, #tale og #skrift, men i ditt #sinn, i #tanke og #følelse, og selv den mest voldelige #motpart vil bli en #partner du kan løse problemene sammen med i stedet for at dere #bekjemper hverandre.

- Det var en utstråling fra #Gandhi
'#Ikkevold fører ikke alltid frem', men jeg tror mer på den motsatte tesen om at '#vold aldri fører frem'.

'#Militære løsninger' finnes ikke; uttrykket er en #selvmotsigelse.
Alle de #mennesker som er blitt #drept i #krig, og deres #etterlatte, alle dem som er #traumatisert#kropp og #sinn og #sjel, og deres nærmeste, all den fysisk #ødeleggelse av natur og habitat, kan umulig kalles en #løsning. Mange av disse #skadevirkningene kan ikke repareres.
En ting er sikkert: #Ikkevold er kommet for å bli. Det største hinderet synes å være machokrigerens #logikk som definerer #vold som #heroisk og #modig og ikkevold som noe feigt og #feminint, vi er ved #kjernen av #feministisk kritikk av #politikk.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Kalvin Renè
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!