, 19 tweets, 5 min read Read on Twitter
1/19 In zijn artikel van 11 augustus over de drie fouten van Forum voor Democratie, heeft @ChrisAalberts er zelf notabene minstens acht gemaakt.
tpo.nl/2019/08/11/chr…
2/19 FOUT 1 – stellen dat FvD een paar maanden geleden een strak geleide organisatie was

FvD was qua organisatie een one-man show, voor een groot gedeelte in handen van Otten.

Een one-man show is geen strak geleide organisatie, maar een disaster waiting to happen.
3/19 De uitbouw van de partij is in begin 2018 door Otten tegengehouden, met als direct gevolg dat een kleine groep veel werk moest verzetten. Voor Otten zelf betekende dit bovenal vrij spel in het financiële domein.
4/19 Hiddema zei over Otten dat het wel veel werk voor hem was – zeker nu de partij zo groot is geworden. „Hij zit tot diep in de nacht in z’n eengezinswoning met bakken paperassen voor z’n neus bonnetjes uit te sorteren.”
nrc.nl/nieuws/2019/04…
5/19 FOUT 2 – het ontbreken van de EP-campagne koppelen aan het gebrek aan ontbrekende strategie en uitvoering.

In het feitenrelaas van FvD valt te lezen dat na 1 april nog maar "enkele honderden euro’s op de bankrekening staan".
forumvoordemocratie.nl/actueel/partij…
6/19 Die informatie komt nadat ze maanden weggehouden zijn van die informatie. Het relaas stelt dat er om die reden "geen geld zal zijn voor een campagne voor de EP-verkiezingen".

Het gebrek aan EP-campagne is dus direct te herleiden naar het financiële wanbeleid onder Otten.
7/19 FOUT 3 – Vaclav Klaus zou een homofobe oud-president zijn.

De valse bewijsvoering van Aalberts heb ik al eerder gedebunked in dit draadje. Helaas is het verhaal van Aalberts wel gaan 'vliegen'. 👇
8/19 FOUT 4 – stelling dat maandenlang is gezocht naar een betaling die als frauduleus kon worden bestempeld om de partijoprichter te kunnen royeren.

Een groot deel van de factuuradministratie ontbreekt, zie ook de accountantsverklaring met beperking. 👇
9/19 Eén van de facturen kwam concreet naar voren, omdat Otten toegegeven zou hebben dat de specificatie niet klopte en dat de factuur zelf vals was. Er is echter meer betaald dan dat bedrag.

Zie ook het interne onderzoeksrapport, hoofdstuk 2.2.6. 👇
forumvoordemocratie.nl/files/intern_o…
10/19 Royering is nooit het doel geweest, maar was de onvermijdelijke uitkomst van een lang traject, waarbij Otten er steeds slechter voor kwam te staan.

Pas op 25 juli werd hij daadwerkelijk geroyeerd.
11/19 FOUT 5 – Statenleden zouden onder druk zijn gezet om een steunbetuiging te tekenen.

Het ging niet zomaar om Statenleden, maar om de fractievoorzitters van de provincies. Zij hebben op eigen initiatief en vrijwillig de brief getekend.

Bewijs het tegendeel, Aalberts.
12/19 FOUT 6 – in één provincie moesten Statenleden hun social media accounts opgeven om dat beter te controleren.

Wederom een misvatting. FvD werd geconfronteerd met fake accounts en heeft een inventarisatie gemaakt van de echte accounts van FvD-vertegenwoordigers.
13/19 De inventarisatie helpt om de kans op onjuiste of schadelijke informatie te mitigeren, dit is onderdeel van een professionaliseringsslag.

Deze informatie is op te vragen bij de betreffende FvD-Statenleden. Zij zullen dat bevestigen.

Bewijs het tegendeel, Aalberts.
14/19 FOUT 7 – de kwestie Rookmaker bewijst dat er geen inschatting is gemaakt van de gevolgen.

Rookmaker heeft op 30 juli zonder afstemming met het bestuur een oproep gedaan om te bemiddelen tussen het bestuur en Otten. Die bemiddelingspoging is afgewezen.
15/19 Kort daarna heeft zij kritiek op de partij en dreigt ze met vertrek. Als politica heb je boter op je hoofd als je denkt dat een niet afgestemd bemiddelingsverzoek een goed idee is.

Saillant detail: Rookmaker en Otten zijn persoonlijke vrienden en kennen elkaar al jaren.
16/19 FOUT 8 – Het afvoeren van de organisatorische rechterhand van Baudet zou een blijk van onvermogen zijn.

Een man die verdacht wordt van – op zijn best – bestuurlijke wanprestatie, kun je onmogelijk laten zitten, hoe cruciaal ook.
17/19 Otten had zichzelf in een onmisbare positie gemanoevreerd waar hij de financiën kon runnen als zijn eigen koninkrijk. Dat was een slecht idee.

Hem laten zitten was een nog slechter idee. Na de bevindingen moest Otten weg, daar was geen twijfel over mogelijk.
18/19 Stel: de valse factuur van Otten zou zijn opgevoerd – conform zijn suggestie. De accountant zou dan de jaarrekening niet goedgekeurd hebben. Zou BZK dan niet doorgevraagd hebben naar de valse factuur en incorrecte specificatie?
19/19 Chris Aalberts heeft een morbide fascinatie ontwikkeld voor Forum voor Democratie. Hij lijkt vastberaden te zijn de partij ten grave te dragen.

Het enige dat hij vooralsnog ten grave draagt is zijn eigen geloofwaardigheid. Of wat daarvan nog rest.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Robert Bor
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!