, 18 tweets, 3 min read
"islam'ın gerileme nedeni tasavvuftur." demiyoruz. islam'ın gerileme nedenlerinden biri, (moğol istilası ve haçlı seferleri gibi birkaç dış faktörle beraber) "müslümanlara tasavvuf adı altında itelenen ve bu şekilde onları mistikleştiren 4 bin yıllık pagan öğretilerdir." diyoruz.
sizin tasavvuf dediğiniz şey, uzak doğu panteizminin islami jargona bulandırılmış halinden fazlası ve ötesi değil. cehalet sizi dürtse ve kendinizi okumak zorunda hissedip dinler tarihi ile az buçuk ilgilenmiş olsaydınız bunu rahatlıkla görebilirdiniz.
rigveda, upanişad, ramtha ve ra gibi hinduzmin kutsal metinlerine bakarsanız, vahdet-i vücut, astekizm ve varlığın aslen ilizyon oluşu gibi mevlana'nın, arabi'nin ve hallac'ın (yani neo-tasavvufun) temel doktrinlerinin ne kadar eskiye dayandığını görmüş olurdunuz.
ama nerdeee... ne gerek var okumaya, araştırmaya, hakikati aramaya... ne gerek var sancı çekmeye, tabularımızı ezmeye, alışkanlıklarımızı ve anadan üryan bize öğretilen masalları çiğnemeye...

cahil ve aptal kalıp mutlu olmak dururken, ne gerek var öğrenip acı çekmeye...
(islamic golden age) denilen islam'ın altın çağının "düşüşe" geçişi/bitişi ile; neo-tasavvufun altın çağının "başlangıcı" neden kesişir, hiç düşündünüz mü?

neo-tasavvuf; arabi, mevlana ve yunus emre gibi sufiler ile 13. ve 14. yy'larda altın çağına giriş yaşamıştır.
ne hikmetse aynı dönemlerde müslüman bilim insanlarının sayısı hızla azalmaya başlamıştır. google denen basit arama motoruna müslüman bilim insanları yazıp taratın. çıkacak olan bilim insanlarının %90'ının 13. ve 14. yy'lardan evvel yaşamış olduklarını göreceksiniz.
ilk kanser ameliyatını yapan ali bin abbas, 200 civarında ameliyat aleti icad eden zehravi, galileo'dan asırlar evvel sarkacı bulan ibni yunus, atomun parçalanabilir olduğunu ilk söyleyen cabir bin hayyam, med-cezir olayını keşfeden ebu maşer,
wirght kardeşler'den 10 asır evvel uçma girişiminde bulunan ibni firnas, mil sistemini icat eden ceziri, ilk cebir kitabını yazan harezmi, marifetname adlı eserinde güneş ve ay tutulmasına tamamen geometrik olarak izah getiren ibrahim hakkı,
dönemin en gelişmiş rasathanesini kuran nasıruddin tusi, trigonemetreyi bulan battani, dünyanın ekliptik eğilimini bugünkü modern ölçümlere kıyasla %99,7 doğrulukla hesaplayan biruni ve daha saymakla bitiremeyeceğim kada bilim insanı çıkıyor 13. ve 14 yylar'a kadar müslümanlardan
ne zamanki arabi, mevlana ve yunus emre gibi sufiler geldi ve müslümanları dergahlara kapanıp, dünyayı terk edip yalnızca nafile ibadetler ile meşgul olmaları gerektiğini, çünkü gerçek biligiye ancak "ilham ve keşif" yolu ile ulaşabileceklerini söyledi;
işte o zaman fizik, matematik, astronomi, kimya, tıp, geometri, hesap ilimleri, nakli ilimler, sosyoloji, piskoloji, coğrafya ve daha aklıma gelmeyen bir çok ilim dalında öncü olan müslümanlar pasifleşti ve gerilemeye başladılar.
bunun inkar edilebilir bir tarafı yok. kapı gibi realite. görememek için kör olmak lazım. siz benim gibi bir "vahhabi"yi (!) de boşverin...

bakın, modern hanefi-maturidi alimlerden biri olan ebu'l hasan en-nedvi ne demiş:
bu da hocanız ihsan şenocak'ın, hasan en nedvi'nin öğrencisi ve yeğeni selman en nedvi ile görüşmesi:

yani anlatmak istediğim şu, buradaki mevzu selefilik/vahhabilik değil, öyle olsa maturidi şeyhler de aynı hakikte parmak basmazlardı.

sufilerin "vahdeti vücut" ve "vahdeti şühud" anlayışının, hinduların "panteizm" ve "pananteizm" anlayışından pek farkının bulunmadığını, iki felsefenin de varlığın özdeşliğini savunduğunu, vahdeti vücut/şühut anlayışını ilk olarak sufilerin ortaya koymadıklarını,
vahdeti vücutun köklerini hindu paganizminden aldığını, yani aslında ortaya çıkışının 4 bin yıl evveline dayandığını ve islam'ın "tevhid" anlayışı ile taban tabana çeliştiğini uzun uzuna anlatmak isterdim... ama isteksizlik daha ağır bastı. zaten konumuz da bu değil.
bu alanda yazılmış beynelmilel çalışmalar var, onlara yönelebilirsiniz

burada anlatmak istediğim tek şey, neo-tasavvufun müslümanlar üzerindeki negatif etkisiydi.

şimdi tasavvuf düşmanı ilan edileceğim, biliyorum. ne kadar inkar etsem de harici ve vahhabi diyecekler, biliyorum.
ama sorun bakayım umrumda mı? tabiki değil.

bir görüşü eleştiren herkesin, eleştirilen o görüşün karşısındaki tek bir cepheye mensup olmak zorunda olduğunu düşünecek kadar düz kafalı insanları neden ciddiye alayım ki?

yine de tekrardan belirtmekte fayda var:
bizim; ibni kayyim, mecid hilali ve nevevi gibi islam'ın zühd, takva, ihlas ve riyazet yönünü vurgulayan mutasavvıf alimlerin benimsemiş oldukları "tasavvuf" anlayışı ile alıp veremediğimiz hiçbir şey yok.

derdimiz, tasavvuf adı altında müslümanlara aşılanan paganizmdir.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to mudara
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!