, 25 tweets, 10 min read
My Authors
Read all threads
flood...

konu: ataizm azılı bir katildir.

tanım: bilimsel veriler ve uluslararası araştırmalarlar ışığında ortaya çıkan kapı gibi bir realite...

her fırsatta islam'ı kan, soykırım, vahşet ve katliam gibi kavramlarla özdeştirmeye çalışan ateistleri yavaş yavaş pistten alalım...
güncel bazı cihadi gruplara/ örgütlere ve geçmiş dönemlerde gerçekleşen savaşlara işaret ederek dindarlara katil, dine ise katliam aracı muamelesi yapan ateistler iyi okusunlar.

sizin mantığınızla, en azılı katiller sizlersiniz. çünkü tarihin en eli kanlı katilleri ateistti:
1) vladimir lenin

doğrudan veya dolaylı yoldan toplamda 6.000.000 insanı öldürdü. 10.000 papazı sırf inançlı olduklarından dolayı katletti. kıtlık zamanında halkın elindeki gıda vb. malzemelere de zorla el koyarak açlıktan ölmelerine yol açtı.

kaynak: moreorless.net.au/killers/lenin.…
2) benito mussolini (1883-1945)

ispanya’da, etiyopya'da ve 2. dünya savaşı’nda katillikleriyle birlikte 1 milyon insanın ölümüne yol açmıştır. kaynak: moreorless.net.au/killers/mussol…

3) mao zedung (1893-1976)

çin'de öldürdüğü insan sayısı 45 milyon. kaynak: independent.co.uk/arts-entertain…
4) joseph stalin (1878-1953)

galiba çok birşey söylemeye gerek yok. en az 50 milyon insan katletti. ki, bunların 30 milyonunu doğrudan öldürdüğü bilimsel olarak ortada. bu konuda robert conquest okunabilir.

kaynak: ibtimes.com/how-many-peopl…
5) pol pot (1925-1998)

kamboçya ve yakınında yaptığı saldırılarla katlettiği insan sayısı 2-3 milyon civarı.

kaynak: huffingtonpost.com/brian-c-stille…

6) kim ıl-sung (1912-1994)

öldürdüğü insan sayısı 3.5 milyon. kaynak: biography.com/people/kim-il-…
7) kim jong-il (1941/1942-2011)

öldürdüğü insan sayısı 2.8 milyon. kaynak: aljazeera.com.tr/portre/portre-…

8) adolf hitler

20.000.000 insanın öldürmüştür. toplu gaz odalarına tıkıp boğdurtmuştur, cesetlerini kepçelerle taşıtmıştır.

kaynak: hawaii.edu/powerkills/NAZ…
9) leon czolgosz (1873-1901)

yüzlerce insanı öldüren suikastçi katil. kaynak: biography.com/people/leon-fr…

10) felix dzerzhinsky (1877-1926)

250.000 insan öldüren sovyetler'in ilk istihbarat servisi çaka'nın kurucusu ve önderi. kaynak: britannica.com/biography/Feli…
11) plutarco elías calles (1877-1945)

inanç sahibi olduklarından dolayı 5 bini aşkın din adamını katletti.

kaynak: biografiasyvidas.com/biografia/c/ca…

12) yemelyan mikhailovich yaroslavsky (1878-1943)

esir kamplarında 50 bin insanın ölmesine yol açtı. kaynak: jewage.org/wiki/ru/Articl…
13) gleb bokii (1879-1937)

1300 kişiyi öldüren sovyet polisi. kaynak: encyclopedia2.thefreedictionary.com/Gleb+Bokii

14) leon trotsky (1879-1940)

kızılordu'yu kurup binlerce insan öldürdü. kaynak: biography.com/people/leon-tr…

15) vera grebeniukova

700 mahkumu öldürdü. kaynak: unknownmisandry.blogspot.com.tr/2015/07/cheka-…
16) manuel azaña (1880-1940)

72.344 insanı öldürdü. kaynak: britannica.com/biography/Manu…

17) naftaly frenkel (1883-1960)

sovyetler'de kurduğu sistem ve akabindeki iç savaş nedeniyle 6 milyon insan öldü. kaynak: jewage.org/wiki/ru/Articl…
hideki tojo (1884-1948)

18) 5 milyon insanın ölümüne sebep olan savaşın generallerinden. ayrıca pearl harbor’un da mimarı. kaynak: history.com/topics/world-w…

19: petru groza (1884-1958)

160.000 kişinin ölümüne sebep oldu. kaynak: adevarul.ro/cultura/istori…
20) zemlyachka (1876-1947)

kırım’da 50000 kişiyi öldüren sovyet politikacı. kaynak:wikiwand.com/en/Rosalia_Zem…

21) ho chi minh (1890-1969)

1.700.000 kamboçyalı ve 2.000.000 vietnamlı'nın öldürülmesinden sorumlu. kaynak:history.com/topics/vietnam…
22) kun (1886-1939)

70.000 kişiyi öldüren. kaynak:britannica.com/biography/Bela…

23) genrikh yagoda (1891-1838)

7.000.000 ukraynalı'nın öldürülmesinden sorumlu. kaynak: britannica.com/biography/Genr…

24) boleslaw bierut (1892-1956)

54 000 insan öldürdü. kaynak: nonsensopedia.wikia.com/wiki/Boles%C5%…
25) rakosi (1892-1971)

150.000 kişiyi hapse atan 5.000 kişiyi idam eden kominist macar partisi'nin lideri. kaynak: historylearningsite.co.uk/modern-world-h…

26) lazar kaganovich (1893-1991)

14.500.000 insanın açlık ve kıtlık yüzünden ölmesinin sebebi. kaynak: nytimes.com/1991/07/27/obi…
26) josip broz tito (1892-1980)

1.170.000 kişiyi öldüren marksist-leninist dikta. kaynak: britannica.com/biography/Josi…

27) martin bormann (1900-1945)

6.000.000 yahudinin öldürülmesinden sorumlu projenin mimarı. kaynak: britannica.com/biography/Mart…
28) wladyslaw gomulka (1905-)

500.000 kişiyi öldürdü. kaynak: britannica.com/biography/Wlad…

29) leonid brezhnev (1906-1982)

900.000 kişiyi öldürdü. kaynak: britannica.com/biography/Leon…

30) bhagat singh (1907-1931)

zevk için bombalı saldırı yapan ateist. kaynak: culturalindia.net/leaders/bhagat…
daha onlarcası... sırf flood'un hacmi artmasın diye uzatmıyorum fakat şu listeyi rahatlıkla 10 katına çıkarabilirim. avrupa'da sırf fobileri sebebiyle müslümanlara suikast düzenleyen ateist seri katilleri saymıyorum bile... müslüman canı almaya ömrünü adamış ateistler var...
hümanist, sevgi pıtırcığı ateistler, siz ve zihniyet sistematiğiniz insanlığa ne kattı? neler sundunuz bizlere? görünen o ki: kan, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir getiriniz olmamış. hatta bu zihniyetiniz insanların çoğunu kapitalizmin kucağına doğru itmiş.
sadece ateizm temelli yönetim biçimlerinin ve ateist yöneticilerin, yalnızca 20. yüzyıl’da en az "150 milyon" insanın ölmesine sebep olduğunu görüyoruz. hani bir avuçsunuz ya şu dünyada, bir avuçken bile insan sevginizi baya bir konuşturabiliyorsunuz.
huzur, iyilik, hoşgörü, çiçek, böcek, lolipop gibi kavramları dillerine pelesenk ederek sevgi pıtırcığı intibası yaratmaya çalışan, fakat aslen kendileri dışında kalan ve idealleri gerektirdiği taktirde kimseye yaşam hakkı tanımayan eli kanlı ateistler artık ağızlarını kapatmalı.
19. yy. naturalizmin, 20. ve 21. yy'lar ise global anlamda materyalizmin zirva yaptığı yüzyıllardır. yani bu son 200 yıldır, dünya, tarihinin en seküler (din dışı) zamanını yaşamakta. ve şu işe bakın ki, yine tarih boyunca en fazla kan dökülen zaman dilimi, bu son 200 yıldır...
150 milyon... dile kolay... 150.00.00

sorsak, "ideal devlet yapılanmasının inşaası için devrim gerekliydi. devrim de kan akıtmaksızın yapılamaz" diyerek milyonlarca insanı katleden stalin ve lenin gibi diktaları dahi müdafa eder ve yaptıkları işi meşru göstermeye çalışırsınız.
sonra gelip utanmadan islam'a "kan ve vahşet dini" dersiniz.

ne o, zorunuza gidiyor di mi?

kuruluş aşamasında olduğu halde çağ açıp kapatan bir din nasıl olur da milyonlarca, yüzbinlerce hatta binlerce insanı öldürmeden yayılabilir? işte bunu sindiremiyorsunuz.
kürtajı yüzyıllar evvel yasaklayan islam kan ve vahşet dini; bu son yüzyıl'da "tek çocuk politikası" sebebiyle henüz anne karnındayken öldürülen 300 milyon çocuğun bulunduğu ateistlerin anavatanı çin üyopya... yok ya.

kaynak: independent.co.uk/news/uk/atheis…

2: npr.org/2016/02/01/465…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with mudara

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!