, 6 tweets, 2 min read Read on Twitter
Ambtenaar in oorlogstijd deel 2 Economie belangrijker dan ethiek
Na 1945 werd bestraffing van die economische collaboratie gesaboteerd 🤔
F.H. Fentener van Vlissingen van de Steenkolen Handelsmaatschappij was commissaris van Werkspoor 😮

blikopdewereld.nl/geschiedenis/v…
Bernhard in zaken - Pseudologia fantastica 🤤
"Vaak heb ik mij verbaasd over de goedgelovigheid van interviewers aan wie prins Bernhard verhalen uit zijn leven opdiste".

absolutefacts.nl/royalty/actuee…
Werkspoor ontspoord
Na 1945 leefde bij veel Nederlanders het gevoel dat de kleine man het hardst gestraft werd voor collaboratie met de Duitsers, terwijl de hoge heren de dans ontsprongen.

onsamsterdam.nl/werkspoor-onts…
Collaboratie in de doofpot
Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog door Joggli Meihuizen. 848 p.

historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/620…
@threadreaderapp pls unroll 💪🏻
De pijnigende vraag kwam bij mij op en heeft mij nooit meer losgelaten: waarom zijn mijn zestig (verzets)vrienden doodgeschoten, vermoord, gemarteld of voor hun leven invalide?, schreef oud-verzetsman Gerrit Jan van de Waal eens verbitterd in een terugblik op de Werkspooraffaire
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Bubba Rogowski
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!