, 84 tweets, 32 min read Read on Twitter
1-Çin işgal ettiği bölgede, #Uygur lara yaptığı baskıyı İŞİD üyeliğine ve dinci terörizme bağlıyor. Acaba gerçekler öyle mi? #China yalanlarına gözlerimizi kapatarak Türklüğü Çin tehditinden kurtarabilir miyiz?

#DoğuTürkistan #SaveUyghur #Xinjiang #EastTurkistan #Uyghur
2-Günümüzde #Türkistan adıyla anılan 6milyon km2'lik bölgenin 4milyon km2'yi aşkın kısmı #BatıTürkistan, 2milyon km2'ye yakın kısmı da #DoğuTürkistan olarak adlandırılmaktadır. Bölge #Türk halklarının en eski topraklarından biridir.
3-Bölgenin Batı kısmının büyük bölümü Rus işgalindeyken SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız olmuş, doğu kısmı ise halen Çin işgali altındadır. Çinliler Türklerin en eski komşularından biri ve 3000 yılı aşkın süredir, Çin ve Türk beylik dönemlerinden beri ezeli düşmanlarıdır.
4-Türklerle Çinliler arasında bu uzun mücadele Bengü taşlara konu olmuş, 2. Türk (Göktürk) Kağanlığı döneminde Bilge Kağan Bengü taşlarda, Çin'e kanan Türk milletini “Türk ulusu öldün, Türk ulusu, öleceksin” diye uyarmıştır.

#SaveUyghur #Xinjiang #EastTurkistan #Uighur
5-1757'den sonra Çin istilasına uğrayan DT'de artık başka bir dönem başlamıştı. “Hocalar” bazen iktidarı ele geçirmişlerse de Çin, İngiliz sömürgesi haline gelmesine rağmen DT'deki bağımsızlık hareketlerini her fırsatta bastırarak, kurulan devletleri kısa sürede yok etti.
6-Çin, DT'yi işgal edip topraklara hakim olmasıyla birlikte eski dönemlerden farklı bir asimilasyon, sindirme, baskı politikası izlemeye başladı. Bu politika dönem dönem kesintiye uğrasa da, istikrarlı bir şekilde günümüze kadar ayrı bir bahaneyle sürdü.
independentturkish.com/node/9466/habe…
7-DT'nin bağımsızlık hareketleri içinde en önemli dönem Yakup Beğ dönemidir. Yakup Beğ Batı'dan Rusya'nın da kapıya dayanmasıyla 2 tehlikeye karşı Osmanlı ve İngiltere ile ilişki kurmanın önemini kavramış ve bu amaçla Osmanlı'ya elçi göndermişti.
8-1873 Haziran'ında gerçekleşen bu ziyaret sonrası #Kaşgar'da hutbe Osmanlı Padişahı adına okutulmaya başladı. (Buradan hilafetin ne kadar güçlü olduğunu düşünmemek gerekir. Aksine soydaşlarımız dahi o zamana kadar Osmanlı'nın hilafetini önemsemiş değildi.)
9-Yakup Beğ ayrıca İngiltere'nin de görünüşte dost gerçekte düşman olan politikasını değiştirmek için çok uğraşmış, İngilizlerle ticari ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmıştı. Ayrıca İngiltere'nin, Kaşgar'a saldıracak Çin'i desteklediğini görerek önlem almaya da çalışmıştı.
10-1870'lerde İngiltere, Orta Asya'yı Rusya ve Çin'e peşkeş çekerken Osmanlı'yı Kıbrıs karşılığında Rusya'nın elinden kurtarıyordu. İran'daki Kaçar Hanedanı ise demiryolu imtiyazını Rusya'ya vererek Osmanlı ile Türkistan'a arasına bir duvar daha örüyordu.
ulkucumedya.com/turk-ocaklari-…
11-İngiltere'nin Çin politikasının ana belirleyici unsurunu ise tüccarlar oluşturuyordu. Hatta Hükümetin Çin politikasının tüccarların elinde olması arada Avam Kamarası'nda eleştirilere yol açmıştı.
12-İngiltere, nüfuzu altında bulunan Çin prensliklerine destek sağladıktan başka, Rusya'nın Çin'e yardımını da sağladı. Kaşgar'a yapılan Çin saldırılarının sorumlusu Gl. Tso Tsung-Tang saldırı için gerekli hazırlıkları tamamlarken gerekli olan parayı İngiliz bankalarından aldı.
13-Türkistan'daki Rus Genel Valiliği ise Çin'e yiyecek, tahıl ve malzeme temin etti. Rusya ayrıca 1876'da Çin işgaline destek vermek için İli Nehri'nin batıya yönelen havzasını işgal etti. Batı'da 77/78 Osmanlı Rus savaşı olurken, DT'de Çin tarafından işgal ediliyordu.
14-1878'de DT'nin işgalini tamamlayarak Kaşgar Hanlığına son veren Çinlilerin yaptığı ilk katliam 60bin kişilik #Kaşgar ordusunu katletmek olmuştur. Sivillerden de binlercesi suçsuz şekilde idam edilmiş, bölgeye Çincede “yeni sömürge” anlamında “#Sinkiang” denilmiştir.
15-1931'e kadar DT'liler dönemin siyasi koşulları gereği herhangi bir bağımsızlık girişiminde bulunmadılar. Çünkü DT üzerinde SSCB'nin de gözü olduğunun farkında idiler. Ve Sovyet denetimi altına girmektense mevcut durumun daha iyi olduğunu düşünüyorlardı.
16-Ancak yapılan işkence ve zulümler 1931'de Kumul'da Uygurların ayaklanmasına neden oldu. Bastırılan ayaklanmanın liderleri 1932'de #Turfan'da idam edildiler. Yine 1932'de Mehmet Emin Buğra ve arkadaşları Hotan'da ayaklandılar.
17-Uygurlar ayaklanma sırasında “ #ŞarkiTürkistan Türk-İslam Cumhuriyeti” adında 1 devlet kurdular. Bağımsızlık ilanı DT'lileri Sovyet tehlikesiyle de karşı karşıya getirdi. DT'deki isyanı tek başına bastıramayacağını anlayan Çin, SSCB ile gizli bir antlaşma imzaladı.
18-Türklüğün en eski ezeli düşmanları Çin ve Rusya Türklüğü yok etme konusunda bir kez daha elele verdi ve Rus Kızıl Ordusu, 1933'de #DoğuTürkistan'a girerek DT'yi mağlup etti. 1934 -1937 arası yaşanan savaşlardan sonra DT fiilen Rus hakimiyetine girdi.
19-Stalin'in askerleri Asya Türklüğünü yok etmeye karar vermiş gibi, Sovyetler'de yaptıkları katliam ve işkencelerin benzerlerini DT'de de yapmaya başladılar. Kızıl Ordu birlikleri, camileri yıktılar, her türlü tecavüz ve işkenceyi uyguladılar, toplu katliamlar yaptılar.
20-2. Dünya Savaşı ile birlikte Ruslar DT'den çekilmek zorunda kaldı ve DT halkı bu süreçte bir kez daha bağımsızlık girişiminde bulundu. 1944'de kurulan cumhuriyet bu sefer de 1949'da Mao'nun iktidarı ele geçirmesiyle son buldu.
21-1945'de yapılan 7. Kongre'de Mao, 1917'de Lenin'in uyguladığı taktiği uygulamış; komünistlerin iktidarında farklı etnik gruplara kendi geleceklerini tayin etme hakkı (self determinasyon) hakkı verileceğini açıklamıştı.
22-İsa Yusuf Alptekin gibi, Rus zulmüne tanık olan kişiler ise, DT'dekileri komünizm tehlikesine karşı uyarıyor; iktidara gelene kadar taktik olarak, “eşitlik, sosyal adalet, self determinasyon” gibi kavramları kullandıklarını söylüyorlardı.gazete2023.com/turk-dunyasi/d…
23-Nitekim iktidara gelince bu sözleri unutan Mao “Sincan (DT) ikibin yıldır Çin'in ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle Çin'i federe devletlere bölmenin hiçbir manası yoktur. Bu talep tarihe ve sosyalizme düşmanlık anlamına gelir” diye açıklama yapar.

24-Görüşmeye giden DT'nin önde gelen liderleri esrarengiz 1 uçak kazasında hayatlarını kaybeder. Sonrasında Çin, DT'lilere karşı acımasız bir soykırıma girişir. 1. hedef İslam inancı, manevi ahlak ve değerler olur. Din eğitimi veren tüm okullar kapatılır doguturkistander.org/2017/10/02/1-e…
25-Din adamları tutuklanır ve büyük kısmı öldürülür. (O zamanlar İŞİD de yoktur ve ABD olayları provoke etmemektedir) DT'lilerin BİR KISMI PAN TÜRKİST, BİR KISMI DA PAN İSLAMİST oldukları gerekçesiyle, gözaltına alınır, topluca sürülür ve idam edilirler.
26-Komünistlerin iktidara geldiği 1949'dan 1953'e kadar 100 binden fazla Türk çeşitli şekillerde katledilir. Çin'de yapılan katliam ve zulüm Stalin Rusya'sına rahmet okutmaktadır. Öyle ki bizzat Rusya, Çin'i 1949'dan 1963'e kadar 26 milyon insanı öldürmekle suçlar.
27-Mao'dan sonra gelen Deng Şiaoping döneminde ise akıl almaz bir tasarruf tedbiri uygulamaya konulmuş ve idam edilen kişilere sıkılan kurşunların masrafları, kurbanların ailelerinden tahsil edilmişti.

milligazete.com.tr/haber/1181529/…
28-Bu dönemde 20. yy.'ın Kürşat'ı Osman Batur Han'ı da yad etmek gerekir. Batur, esir düşen kızını kurtarmak için 200 kişilik Çin birliğine saldırmış, kızını kurtarmış ancak atının ayağı kırılınca yakalanmış, çok ağır işkencelere tabi tutularak Urumçi'de öldürülmüştü.
29-DT'de hakimiyetini pekiştiren Çin, 1958'den itibaren yüksek öğrenimde Türkçe yasaklayarak eğitim dilini Çince yapar ve Türk öğretim üyelerinin işine son verir. Uygur şair yazarlar ise eskiden beri öldürülmeye varan takibatlara uğramaya devam ediyordu.
medyascope.tv/2019/07/26/idd…
30-Uygur Şair ve ediplerinden Ceditçilik hareketinin öncülerinden Abdülkadir Binni Abdülvaris 1924'de, Abdulhaluk Uygur 1933'de, Abdulla Rozi 1945'de çeşitli şekillerde, Ülimjiulı Karımsakov Akıt 1940'da Urumçi'de işkenceyle öldürülmüştür.
wikizeroo.org/index.php?q=aH…
31-Şair Bilal Ezizi 1945 yılında Aksu'ya sürgün edildi, Aksu'da DT Uçkunlar Teşkilatı'na önderlik ettiği iddiasıyla yakalandı ve öldürüldü. Türklerin çektiklerini anlatan 4 ciltlik “suç” adlı kitabın yazarı Kumar Sabdan ise ömrünü hapislerde geçirmişti.
32-Çin Türkçe'nin tarihi metinleri üzerinde çalışan ve onları tercüme edenleri de cezalandırdı. Divanü Lugati't Türk'ü Uygurca'ya çeviren Şair Kutluk Şevki ve eğitimci şair Muhammet Ali öldürüldü, çalışmaları yakılarak yok edildi. Değişen bir şey yok👇
uygurhaber.com/cinin-uygur-ki…
33-DT Özerk Bölgesi tarafından Divan'ı tercüme ile görevlendirilen Ahmet Ziyai “karşı devrimci, pantürkist” olmakla suçlanarak 20 yıl hapse mahkum edilmiş, hapishanede ölmüştür. Bir başka tercüme Uygur Sayrani tarafından yapılmış bu tercüme de Çinliler tarafından yakılmıştır.
34-İŞİD gerekçesiyle bütün DT'yi cezaevine dönüştüren Çin'in, asıl isteğinin Uygurlar'ın radikal islamcı olması olduğu düşünülebilir. Çünkü Çin, Uygurların hiçbir zaman çağın gerektirdiği, aydınlık kafaların yetişeceği eğitimi almasını istememiştir.
yenicaggazetesi.com.tr/uygur-turku-ya…
35-SSBC'de, Alfabenin Ruslaştırılmasıyla başlayan asimilasyon politikası, “Türk'üm” diyenin boynunun vurdurulmasına kadar vardırılmıştı. Rusların Türkleri yok etme politikası Sovyet'in sınırlarını çok aştı ve yaygın bir Türk düşmanlığı hareketine dönüştü.
36)Ruslar bu konuda Çin, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelere de örnek oldular. Oralarda da Türk'ün Türk olduğunu söyleyerek, kendi kültürünü geliştirmek istemesi suç sayıldı. Türklerin yazıları, dilleri, kültürleriyle hoyratça oynandı.

turkistanpress.com/page/cin-in-he…
37)İsa Yusuf Alptekin bir röportajında, Çin 1. Dünya savaşı öncesi Türk subayların Çin'de açmış oldukları modern okulları kapattığını söyler. TR'nin yazı devrimine hazırlandığı 1920'lerde Latin yazısı tüm Türk dünyasının ortak yazısı olmaya gidiyordu.
tr.euronews.com/2019/01/31/dog…
38)Latin yazısı hareketi Sovyet Uygurlarının da kapısına dayandı. 1928'de toplanan Semerkand Konferansında Uygur Alfabesinin de Latinleştirilmesi kararlaştırıldı ve Uygurlara yeni ders kitapları hazırlamak için özel bir komite kuruldu.
39)Sovyet Uygurlarının planlanan süreden önce yeni yazıya geçmesi, DT Uygurlarını da etkilemiş ve bazı bölgelerde aynı yazı benimsenmişti. Ancak sistemli bir alfabe değişikliği gündeme girmemişti. 1950'lerde DT'de Arap yazısı yerine Kiril Alfabesine geçilir.
40)Mao bu konuda da Stalin'i izleyerek“böl ve yönet”politikasını uygulamıştı. Stalin 1927'de“Birleştirilmiş Türk Elifbası”nı kaldırmış,her Türk lehçesi için ayrı Kiril alfabeleri oluşturarak Türklerin ortak yazısını bölmüştü. Çinliler de aynı şeyi yaptılar
milligazete.com.tr/haber/1702397/…
41)Çin'de 1,5 milyar Çin'li “Han” diye tek ırk, tek milliyet sayılır tek alfabe kullanır. DT'de yaşayan Türk halklarını ise Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar vs. diye ayrı ayrı milliyetlere böldüler ve her birine ayrı ayrı Kiril alfabeleri verdiler.
yenicaggazetesi.com.tr/cinde-yok-olan…
42)10 yılda yerleşmesi düşünülen Kiril alfabesi macerası 50'lilerin sonuna doğru Çin-Sovyet dostluğu bozulunca sona erdi. Çin 1957'de açıklama yaparak gelecekte azınlık dilleri için Latin yazısının kullanılacağını söyledi.
43)Kullanılması istenen Latin yazısı ise Çincenin telaffuzu için kullanılan yazı sistemiydi. Uygur ve Kazak lehçelerini dikkate almıyordu. Hazır bir elbise gibi DT halkına giydirilen alfabe #DoğuTürkistan halkının Çinlilere ayak uydurmalarını sağlama amacını güdüyordu.
44)1960-1964 arası deneme sürecinden sonra 1965'de resmen başlayan Latin yazısının kullanımı 70'li yıllarda yaygınlaştı. Kullanılması için yoğun kampanya yapılan Latin yazısının kullanımı 1 Ocak 1984 itibarıyla yasaklandı ve yine 32 harfli Arap alfabesine dönüldü.
45)Halbuki DT'de yapılan araştırmalara göre Latin alfabesi, Arap alfabesine kıyasla %20 daha kolaydı, daha çabuk öğreniliyordu. Çin, Uygurları Latin yazısından Arap yazısına döndürmekle çeşitli amaçlar gütmüştür.
46)Bugün İslamcı köktencilikten şikayet eden Pekin, Arap Alfabesine geçmekle, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelere gösterişli bir taviz vermiş, “İslami bir jest” yapmıştır. Bu arada 30 yılda DT'lilerin alfabesi 3 kere değiştirilmişti.
47)Çin, Uygur yazı ve eğitim sistemini harcayarak, ekonomik ve siyasi çıkarlar da sağlamıştır. Lillian C. Harris bu duruma;"Çin kendi yurttaşlarını kullanarak Arap ve diğer İslam ülkeleriyle siyasi ve iş ilişkilerini geliştirmeye ve 3. dünyada itibar kazanmaya çalışmaktadır” der.
48)Bu arada olan Uygurlara olmuş. Arap yazısına döndürülen Uygur Türkleri, Türk dünyasından koparılmışlardır. Arap yazısı, Uygurların sınır ötesindeki soydaşlarıyla kültürel ilişkilerini kesmiş, DT ile Batı Türkistan arasına yeni bir “Çin Seddi” çekmiştir.
muslimport.com/cin-d-turkista…
49)DT'de Arap yazısına dönüş, TR-Çin ilişkilerinin en yüksek olduğu bir döneme rastlatılmış ve (bugün olduğu gibi) TR basınında hiç yankı yapmamıştır. Türk ve İslam dünyalarından koparılan Uygurlar adeta Çin'e hapsedilmiş, Çin ile bütünleşmeye çekilmiştir.
50)Çin Uygurlar arasında gerçekten köktencilikten çekiniyor olsaydı, onları çok dar bir kültür bölgesine ve köktenci rejimlere bağlayacak Arap yazısı yerine, Uygurları çağdaş dünyaya daha kolay bağlayacak Latin yazısını devam ettirebilirdi.
51)Ancak Çin bunu tercih etmemiş Uygurları birbirinden zor olan ve kendi dillerine ters düşen Çin ve Arap yazılarıyla başbaşa bırakmıştır. Bu durum Uygurların uygar dünyaya uyum şanslarını azalttı; geri, yoksul ve güçsüz bir toplum olarak bıraktı.
gokbayrak.com/haberler/kredi…
52)Bir diğer asimilasyon politikası da adlandırma politikasıdır. Rusya ve Çin'de rejimler değişse de baskılar değişmiyordu. Bazı adlar yasaklanıyor, bazı adlar zorla kullandırılıyordu. Bazı Türk boylarının aslında Türk değil, Türkleşmiş olduklarını söylüyor,
53)Bazı Türk boylarını ise hepsi ayrı birer ulusmuş gibi göstererek, aralarındaki her türlü kültürel ve tarihi bağları koparmak için özellikle “Türk, Türkçe, Türkistan” gibi sözcükleri her türlü resmi yazışmalardan çıkarıyorlardı.
54)Rusya'da 1865 yılında ihdas edilen “Türkistan Vilayeti” terimindeki Türkistan 1917'den itibaren yerini “Orta Asya” terimine bıraktı ve 14 Ekim 1924 tarihinde Türkistan bölünerek “Türkistan” sözcüğü Sovyet siyasi literatüründen tamamen çıkarıldı.
55)Çin'de de 1944-1949 yılları arasında bağımsız yaşamış “Doğu Türkistan Cumhuriyeti” asimilasyondan payına düşeni aldı ve Çin işgalinden sonra bölgeye “Sincan Uygur Özerk Bölgesi” adı verildi.
tr.euronews.com/2018/09/02/cin…
56)Mao yönetimi ele geçirdiğinde DT'de nüfusun %93'ü Uygur Türkleri oluşturmaktaydı. Aradan 50 yıl geçince Çinli nüfus oranı %42'ye ulaştı. Çinli göçmenler DT'nin en verimli topraklarına yerleştirilirken, yerli halk kurak bölgelere göçmeye zorlandı.
aljazeera.com.tr/gorus/uygur-tu…
57)DT'de 1989'da pek çok bölgede ayaklanmalar olur. Bu ayaklanmalar çok kanlı 1 şekilde bastırılır. 13Bin kişi tutuklanır. Tiananmen'de halkını tankların altında ezmekte sorun görmeyen Çin, Kaşgar'ın Aktu ilçesi ve Barın köyünü topluca kurşuna dizer.
58)Çin, Uygurlar arasındaki radikal akımlardan endişe ettiğini ve mücadele ettiğini söylerken, geçmişte taliban yönetimine karayolu, telekominikasyon sistemi inşa etmekte ve silah yardmı yapmakta bir sorun görmemişti.
59)Çin ajanlarını radikal islamcı grupların içinde sokarak ve sahte yakalama operasyonlarıyla kamuoyu önünde sanki Uygurlar radikal islamcı grupların hizmetindeymiş gibi gösterilip itiraf ettirilerek İŞİD!!! tehlikesine de dikkat çekiyordu.
tr.euronews.com/2018/10/17/cin…
60)Çin kırımı, planlı ve bir ırkı yok etmeye yönelikti. Çin bunun için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Örneğin 2009'da Çinli işçilerle Türkler arasında kavga çıkması ve binlerce Çinlinin Türk yatakhanelerini basması sonucu olaylar meydana geldi.
aydinlik.com.tr/cin-cia-nin-mu…
61)Protesto için Temmuz 2009'da Urumçi'de yapılan gösteride yüzlerce Türk katledildi, binlerce Türk tutuklandı. Tutuklularının 196'sı infaz edildi. Bu 196 Türk'ün nerede ne şekilde öldürüldüğü ise açıklanmadı. Tutuklananların çoğundan ise haber alınamadı.
yenihaberden.com/5-temmuz-2009-…
62)Çin'de asimilasyon politikaları sırf şiddet üzerine kurgulanmadı. Nükleer denemeleri 1961'den 2000'li yıllara kadar DT'nin Lop Nor bölgesinde gerçekleştirerek bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasına ve insan yaşamlarının tehlikeye girmesine neden oldu.
wikizero.biz/index.phpq=aHR…
63)Ayrıca her faşist rejimin yaptığı gibi Çin de eğitimlerinden, doğumlarına, seyahatlerine, hatta neredeyse nefes almalarına Doğu Türkistan halklarının hayatlarına karışıyordu. Zorla domuz eti yediriliyor, evlerine Çin'li gözlemciler yerleştiriliyordu.
tr.euronews.com/2019/08/14/dog…
64)Çin'in insanları kamplara kapatması yeni değildir. Çin'deki “laogai”ler Hitler'in, Stalin'in toplama kamplarından farklı değildi. İnsan düşüncelerini kontrol altına alıp, köleleştiren Laogai sistemi Çin'in en önemli kontrol yöntemlerinden biriydi.
wikizero.biz/index.phpq=aHR…
65)Laogai'lerdeki tutsakların ürettikleri, Çin'in bütçesinin önemli bir kısmını oluşturmaktaydı. Günümüzde sınıf temelli “Laogai”lerin yerini ırk temelli, Doğu Türkistan Türklerinin etnik temizliğe de tabi tutulduğu toplama kampları aldı.
66)Çin'de Türklüğün çilesi bitmiyor. Türk soylu insanlar Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar vb. diye parçalanıyor, her parça ayrı millet sayılıyor ve her birine ayrı alfabe empoze edilmeye çalışılıyor; ortak bir alfabe ve dil oluşmasına engel olmaya çalışıyorlar.
67)DT'de sayıları 4.200 kadar olduğu söylenen Tatarları ve sayıları 2.000'i geçmeyen Tuva denen Türk soylu bir avuç insanı da ayrı bir millet sayıyorlar. 1.5 milyarlık Çin'de böyle 2000 kişilik uluslar olduğunu ama tek bir Türk olmadığını açıklıyorlar.
dunyabizim.com/soylesi/muslum…
68)DT'de Türk sözcüğü kullanılamıyor. O toprakların kadim Türkoğlu Türk olan yerli halkı bugün Türk olduğunu söyleyemiyor. Türklüğü ile övünemiyor. O insanlara Uygur, Kazak, Kırgız... denilebilir ama Türk denemez, Türk adı verilemez.
kokludegisim.net/haberler/cin_t…
69)Çin'de Türk adı ve Doğu Türkistan adları unutturulmak isteniyor. Stalin dönemi Rusya'sında Türklerin yok sayılması, Türk adının ağza alınmayışı gibi, Bugünkü Çin'de de hiç Türk bulunmadığı öne sürülüyor.
70)Çin İstanbul Başkonsolosu Wu Keming (sonra Büyükelçi) “Çinli diplomattan inanılmaz iddia: “Çin'de Doğu Türkistan ve Türkler yok” başlığıyla verilen 1989'daki bir demecinde Çin'de 56 milletin yaşadığını ancak bunların içinde Türk olmadığını iddia etmişti.
71)Wu Keming 88-91 yılları arasında Başkonsolosluktaki demecinden sonra gerek Yusuf İsa Alptekin başta olmak üzere TR'de bulunan DT'lilerden gerekse aydınlardan çok sert tepki görmesine rağmen 95-97 yıllarında TR'de istenmeyen adam ilan edilmeyip üstüne Büyükelçilik yaptı.
72)Çin işgalinden sonra soykırım plan ve politikaları sonucunda DT Türklerinin nüfusu yarı yarıya eridi. Bu dünyada uygulanan en büyük yok etme uygulamasıdır. Tibet de Çin yayılmacılığından payını aldı. Çinli göçleri sonucunda Tibetliler de ülkelerinde azınlığa düştüler.
73)Görüldüğü üzere İslamcılık işgal ve sömürü için bir bahane olarak kullanılmaktadır. Bugün islamcıların eline düşmesin diye toplama kampına kapatılan DT Türkleri 1980'lerde kendi elleriyle İslamcıların önüne atılmıştı.
uyghurcongress.org/tr/dogu-turkis…
74)Çin'deki Uygurların çilesi bazı mankurtların iddia ettiği gibi yeni başlamadı. Sorun ne Amerikancılık ne İŞİD sempatizanlığı, 150 yıldır sistematik 1 şekilde işkence ve soykırım görüyorlar. Bu bilgisel onların 150 yıllık çilesini ve mücadelelerini hatırlatma amacı gütmektedir
75)Çin bugün durdurulmazsa Asya Türklüğünün başına da Doğu Türkistan'ın başına gelenler gelecektir. Türklüğün kurtuluşu için Çin karşısında Uluslararası bir dayanışma gücü oluşturulması başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasının görevidir.
76)Türkistan ve Çin ile ilgili gelecek oldukça belirsizdir. Batılıların 90'larda gördüklerini biz 2019 yılında dahi görememekteyiz. Türklüğün stratejik aklı tamamen yok olmuş, 250 milyonluk Türk dünyası rüzgara göre yön alır olmuştur.
77)Türk Dünyası Jean Paul Roux'nun 90'larda sorduğu aşağıdaki sorulara acilen yanıt bulmak zorundadır. Bu sorularla bilgiseli bitirelim.
a)Çin 21. yy'da kuzey ve batıdaki komşu ülkeler için bir tehlike oluşturmakta mıdır?
bilgesam.org/incele/1758/-k…
78)b)Çin,atılımlarının ya da göçlerin verdiği cesaretle hakları olduğunu düşündükleri Moğolistan ve Han döneminden beri ele geçirmek istedikleri Batı Türkistan'ı askeri bir harekatla ya da barışçıl yollarla fethetme düşüncesine karşı koyabilecekler midir? eurasianet.org/china-taking-b…
79)c)Rusya, Moğolistan ve Orta Osya Cumhuriyetlerine 1 fetih girişimine karşı Çin'in karşısına tek başına çıkmaya cesaret edebilecek midir?
d)Rusya ve Bağımsız D. T. ülkeleri sınırlarının dokunulmaz olduğunu Çin'e anlatmayı başaracak bütünlüğe sahip midir?
80)e)Rusya Moğolistan'a yapılacak her türlü saldırıyı kendine yapılmış sayacak, Moğolistan'la birlikte tüm Sibirya'nın tehlikeye gireceğini bilse de, Moğolistan'a sahip çıkacak güçte midir? soruları yanıtları bakalım ne zaman yanıt bulacak?
uygurhaber.com/cinin-davetiyl…
81)Bu sorulara 1 ilave daha yapmak gerekirse, ABD Çin'i durdurmazsa Çin'in sadece kuzey ve batı yönlerine değil dönem dönem yönetiminde söz sahibi olduğu Kore ve tarihi düşmanı Japonya'ya bir bahaneyle saldırmasını kim engelleyebilir?
DT'de Uygurca'nın varlığı kabul edilse de, her türlü tarihsel bağlantı reddedilmektedir. Çin onyıllardır bilinçli bir asimile ve yok etme politikası uyguluyor ama ABD 5. kol faaliyeti yürütüyormuş. Na to kefari, Na to mermari!
Çin'de tutuklananlardan daha sonra çoğunlukla haber alınamaz. Örneğin 99 Uluslararası Af örgütü @amnesty DT insan hakları ihlalleri raporuna göre; bazı tutuklular tek ayaklarından veya tek ellerinden duvara monte edilmiş 1 raya asılıyor, bu pozisyonda 24 saat bekletiliyorlardı.
@amnesty Ayakta duramaz haldeki mahkumların bazılarının kerpetenle tırnakları çekiliyor, bazılarının tırnaklarının altına elektrik veriliyordu.
Türkistan-eki dünya esigi ğoy
(Türkistan iki dünya eşiğidir)
Türkistan-er Türiktin besigi ğoy
(Türkistan er Türk'ün beşiğidir) (Mağcan Cumabayev)
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to yumurta hesap
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!