, 8 tweets, 5 min read Read on Twitter
#Kıbrıs Girne-Güzelyurt dağ yolu üzerinde yer alan Çamlıbel beldesinde bulununan efsanelere konu olan Mavi Köşk var.
Birde Rum köyü var Rumca adı Kormacit (Kormatikis) olan..
Türkçe adı Koruçam Rum Köyü’dür. Bu köye çok sanatçı, çok artist geliyor..
Türkiye'den gelenlerin "Gayrimüslim'lerin" uğrak yeridir. Burada bir Restaurant var.
Restaurant’ın adı #Yorgo_Restaruant
Bu Restaurantın tam karşısında da büyükçe bir Kilise var..
Restaurantın içinde de
#Volkan_Konak'ın resmi var..
Volkan Konak bu Restaruant'ta çok sık geliyor ve şarkılar söylüyor.
Hatta Volkan Konak çok iyi de Rumca konuşuyormuş..
Düşünün 15 civarı bir masa ve Volkan Konak buraya şarkı söylemeye geliyor.
Onu buraya getiren irade soy bağı.
Boşuna değil Tayyip Erdoğan ve Osmanlı Düşmanlığı.
#Kıbrıs_Koruçam köyünde ikamet eden bu Rumlar, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla Güney Kıbrıs'a göç etmişler ama; sonradan geri gelmişler.
Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen bu Rumlara #Maronit’ler diyorlar..
Maronitler 7. asırda siyasi ve dini çatışmalar nedeniyle Lübnan dağlarıyla birlikte bölgeye dağılan Maronitlerin bir kısmı Kıbrıs’a yerleşmiş..
Aynı zamanda Maruni'de deniyor bu Rumlara.
#Maruni kaynaklarına göre, Haçlı Seferleri sırasında #Levant'tan Kıbrıs'a esir olarak getirilen Maronitler, Suriye,Lübnan, Ürdün, Filistin ve terör devleti İsrail ve Mısır’ın bir kısmı olan bölgeye coğrafi olarak Levant’lar denir.. .
Bu köyde Yunanca, Türkçe ve İtalya karışımı bir lehçeleri var.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tek Resmi Rum köyüdür.
Maronit asıllı Rum köyü sakinleri Avrupa Birliği ve BM’nin azınlıklara sağladığı desteklerden yararlanıyorlarmış...
Eskiden bu köy harabeyken Hem Rum kesimi, hem Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyeti, hem de Avrupa birliği bu köye ayrı önem veriyorlarmış..
Ne demişler cinsine tükürdüğüm cinsine çeker.. Sizce de öyle değil mi?
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Filiz'in Düşünceleri
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!