, 21 tweets, 6 min read Read on Twitter
1- Borsa İstanbul Pazar Yapısı ve kurallarda değişikliğe gidiyor. Değişikliğin yürürlüğe girdiğinde A, B, C, D grubu düzenlemesi yürürlükten kalkacak. Yani kredi, özkaynak gibi hesaplamalar A, B, C, D ye göre değil pazarlara göre yapılacak.
2- Daha önce de var olan ve piyasanın en büyük hisselerinin bulunduğu Yıldız Pazar ve Ana Pazar kendi içinde iki gruba bölünüyor. Yıldız Pazar Grup 1, Yıldız Pazar Grup 2, Ana Pazar Grup 1 ve Ana Pazar Grup 2
3- Menkul Kıymet YO (örn. GRNYO), Gayrımenkul Y.O. (örn. EKGYO) ve Girişim Sermayesi Y.O (örn ISGSY) hisse senetleri Kollektif Yatırım Ürünleri Pazarından çıkarılıp, sahip olduğu büyüklüğe göre Yıldız veya Ana Pazardan birine dahil olacak.
4- Böylece yeni adıyla Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarında sadece Borsa Yatırım Fonları, Varantlar, Sertifikalar, Gayrımenkul Yatırım Fonları ve Gayrımenkul Yatırım Sertifikaları işlem görecek. Bu grubun işlem kurallarında hiçbir deşiklik yok.
5- Piyasa Öncesi İşlem Platformu eskisi gibi gün içinde 5 kez tek fiyata girecek, yine paran kadar alabileceksin, özkaynak kabul edilmeyecek,kredili alamazsın, açığa satamazsın, brüt takas uygulaması devam ediyor. Tek değişiklik gün içi fiyat marjı %20 den %10 a düşüyor.
6- Gözaltı (Yakın İzleme) pazarı da eskisi gibi gün içinde 5 kez tek fiyata girecek, yine paran kadar alabileceksin, özkaynak kabul edilmeyecek,kredili alamazsın, açığa satamazsın. Tek değişiklik gün içi fiyat marjı %20 den %10 a düşüyor.
7- Gelişen İşletmeler Pazarı artık gün içinde 10 kez tek fiyata girecekler, Eskiden GİP teki A ve B grubu olanlar krediye konu olabiliyor, özkaynak kabul ediliyordu; şimdi ne kredili işleme konu olabilecek ne de özkaynak kabul edilecekler. Fiyat Marjı da %20 değil %10 olacak.
PÖİP ve Gözaltında fiyat marjının %20 den %10 düşmesi dışında önemli bir değişiklik yok ancak GİP sağlam değişti. Örneğin GİP te olup A grubu olan #POLTK, #DENGE ve #BEYAZ artık krediye konu olamaz, özkaynak kabul edilmez ve en önemlisi GİP artık tek fiyatla işlem görecek.
9- Gelelim piyasanın devlerine 37 şirket Yıldız Pazar Grup 1 deler. Bunlarda tüm kurallar nerdeyse aynı. Tek değişiklik eskiden açığa satışta "yukarı adım" kuralı vardı şimdi bu kural yok. Yani istediğin fiyata açığa verebileceksin.
10- Ve Yıldız Pazar Grup 2. Burada da 58 hisse var. Bu grupta Açığa Satışta yukarı adım kuralı devam ediyor. Bu 58 hisseden bazılarında şu an Devre kesicisi 15 dakika sürüyor. Yeni uygulama başlayınca Yıldız Pazar Grup 2 nin devre kesicisi 5 dakika sürecek.
11- Yıldız Pazar Grup 1 in tablosu eksik olmuş.. Doğrusu aşağıda...
12- veee gelelim en büyük gruba Ana Pazar Grup 1. Grup 1 de 172 hisse var. Şimdinin A ve B grubu hisseleri bu grubu oluşturacak. Bu grubu iki bölümde inceleyeceğim. Öncelikle şimdi A grubu olan hisselere bakalım. Bunlarda Tek değişiklik hepsinin devre kesicileri 15 dakika oldu.
13- Ana Pazar Grup1 e devam ediyorum. Bugünün B grubundaki küçük bir grup Ana Pazar Grup 1 olacaklar. İşte bu hisselerde eskiden özkaynak oranı %50 idi şimdi %90 veya %75 olabilecek. Gün içinde paran kadar alınabilinirdi değişiklik olunca gün içi 5 kat alınabilecek. Bu hisseler
14- Son olarak Ana Pazar Grup 2 kaldı. O grubu da A’dan B’den ve C’den gelenler olarak inceleceğim... Asıl bombalar orada.... Birazdan...
15- Madem söz verdik. Uyumadan tamamlayalım. Son grubumuz Ana Pazar grup 2. Bu grupta 85 pay var. Ana Pazar Grup2'yi de 3 aşamalı inceleyelim. Şimdiki A'lar, şimdiki B'ler ve Şimdiki C'ler.
16- Bugün A ama uygulama başlayınca AnaPazar Grup2 olacak aşağıdaki hisseler Krediye konu olmaya devam edecekler ama artık Özkaynak olamayacaklar, gün içinde özkaynağın yarısı kadar açığa alım olabilecek, Fiyat marjı %20 değil %15 olacak ve Devre kesiciler tam 25+2 dak. çalışacak
17- Bugün B ama uygulama başlayınca Anapazar Gr2 olacak aşağıdaki hisseler krediye konu olmaya devam edecekler. Eskiden özkaynak kadar açığa alım yapılırken şimdi özkaynağın yarısı kadar açığa alım olacak. %50 özkaynak sayılırken özkaynak olamayacaklar. Devre kesici %10 da değil
%7,5 de çalışacak. (16. başlıkta yazdığım grup içinde %7,5 devre kesici geçerli, yazmayı unutmuşum), Fiyat marjı %20 den %15'e düşecek ve devre kesiciler 15+2 dakika değil 25+2 dakika çalışacak
18 ve son olarak bugünün C Grubu yarının AnaPazar Grup2 si olacaklar. Bu grup çok ilginç. Bu hisseler bugün kredi ve açığa satışa konu olamazlar ama uygulama başlayınca kredili alım ve açığa satışa konu olabilecekler. Mevcut durumda gün içinde özkaynak kadar açığa alım ...
yapılırken uygulama başlayınca özkaynağın yarısı kadar güniçi açığa alım yapılabilecek. Fiyat marjı %20'den %15; devre kesici tetikleyicisi %10'dan %7,5 e düşecek. Ve devre kesici 15+2 dakika değil 25+2 dakika çalışacak.
Ve son olarak. Yeni uygulamanın bir miktar sadeleştirme getirmesi olumlu. Fiil dolaşımdaki pay değeri küçük hisselerin hareket aralığını azaltması olumlu. Umarım piyasamız için hayırlı olur. Hisse dışındaki varantlar, borsa yatırım fonları vs. eski tas eski hamam devam ediyorlar.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Ercan Gocmen
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!