Profile picture
, 15 tweets, 3 min read Read on Twitter
Thread: Probeer dit eens kapot te redeneren, want ik slaap er slecht van... De laatste 2 jaar stond het slechte nieuws in het teken van CO2. Ongeveer een maand geleden veranderde dit doem-narratief plotseling in N2. Op basis van dit verhaal over dit gas (80% bestandeel van lucht)
kwam ineens een extraparlementaire commissie onder leiding van oud VVD er, Remkes, tot conclusie dat max snelheid omlaag moet en de boeren hun vee moeten halveren. Dit terwijl het gehalte van N2 verbindingen, door nieuwe dieseltechniek en inspanningen van de boeren is gehalveerd.
Dat terwijl N2 geen broeikasgas is en niet bijdraagt aan opwarming van de aarde. Dat terwijl N2 hoofdbestanddeel is van kunstmest en juist goed is voor groene natuur. Alleen niet voor heide en zandverstuivingen (natuur, lol) en zeker niet giftig is of zo.
waarom ik mij grote zorgen maak:
1) De snelheid waarmee discussies over urgentie van maatregels, aan de kant worden geschoven en maatregels gewoon worden getroffen. De max snelheid IS al naar beneden. Het halveren van de veestapel wordt behandeld als onaantastbaar voldongen feit.
2)Het uitschakelen van wetenschap en parlement. We gaan van extraparlementaire commissie direct naar uitvoering.
3)De schaapachtige volgzame media en opiniemakers die alles herkauwen en het zelfs wagen om boeren, die brodeloos worden gemaakt, als rechts en vuil weg te zetten.
4)De onverschilligheid. "Deskundigen" die zich ineens een hele nare mening aanmeten over de "Bauern Frage". Ze moeten maar weg! Uitgekocht. Weg land, weg uitzicht, weg traditie, weg koeien. weg export, weg voedselvoorziening, weg eeuwen historie. De kilheid is STUITEND.
5) Dat ene gedeelte van het Nederlandse volk: Dat deel dat zijn schouders ophaalt.. "Oh moeten de boeren weg? Oh voor het milieu? Oh ok..." Diezelfde mentaliteit die we nog kennen uit de oorlog speelt weer op. Boeren zijn onze landgenoten, veel mensen interesseert het geen fuck.
6) What's next? Als regering er mee wegkomt om binnen 1 maand de mooiste traditionele groep Nederlanders, onze boeren, te slopen op basis van totale onzin, wat is dan de volgende groep die (mond)dood, brodeloos gemaakt moet worden? De rijken? witte mannen? subversieve denkers?
7) Komt straks de commissie Linschoten die concludeert dat het geld van mensen met meer dan een ton, beter gebruikt kan worden, als investering voor een duurzaam en groen Nederland. Als je de boeren kunt onteigenen, waarom dan niet een ander? Is bezit niet gewoon fascisme?
8) komt straks de commissie Pechtold die concludeert dat witte mensen ereschuld hebben aan slavenkinderen. Dat er een speciale slavernij belasting moet komen? Een maand geleden was ik er van overtuigd, dat een redelijk gezonde parlementaire democratie deze waanzin in de weg stond
Maar nu ik zie dat op basis van inert gas, het hoofdbestanddeel van lucht, een hele groep keihard werkende super productieve Nederlanders, ONZE TROTS, onverschillig wordt gesloopt, zonder ook maar naar rede en wetenschap te luisteren, weet ik het zo net nog niet. #boerenprotest
Een ding weet ik zeker. Stalin had dit geniaal gevonden. #boerenprotest #boereninactie
Aanvulling van een kenner. Kunstmest bestaat uit Stikstofverbindingen. Niet uit pure Stikstof. Stikstof is niet 100% inert, nl.wikipedia.org/wiki/Inert_gas
Interessante aanvullingen van mijn twitter vrienden. 1) Zou het kreupel maken van de Nederlandse boerenstand, zijn ingegeven door de wens van machtige landen in de EU, om minder efficiënte landen een betere concurrentiepositie te geven?
2) De analogie met de "Van het gas af" discussie en opvolgend draconisch beleid is zeer opvallend. Keiharde maatregelen, die geenszins de ons omringende landen, maar alleen Nederland zwaar treffen, terwijl de "redenen" voor dit beleid (N2 CO2) EU breed aanwezig zijn.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Superjan
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!