, 5 tweets, 2 min read
Van harte gefeliciteerd VVD, CDA en CU, dit krijg je als je populistisch mee gaat lopen applaudisseren bij dit soort ongein.
Het is vooral sneu voor die 40 procent van de varkensboeren die zich graag zou laten uitkopen. Dat kan nu niet meer omdat @carolaschouten al heeft toegezegd dat de veestapel niet verkleind wordt. Die varkensboeren moeten nu voor een minimumloon verder ploeteren
@carolaschouten De grote winnaars hiervan zijn niet de boeren maar miljardenbedrijven als De Heus en Vion, die belang hebben bij een zo groot mogelijke veestapel voor hun woekerwinsten. Zo zitten die erbij: npostart.nl/kunstuur/10-08…
@carolaschouten Deze bedrijven hebben een communicatiebureau ingehuurd om een schijntegenstelling tussen stad en platteland te creëren. Of beter gezegd, een Stockholmsyndroom, boeren sympathiseren met grootkapitalistische bedrijven die hun gijzelen en uitbuiten
@carolaschouten Niet 'links', niet wetenschappers, niet mensen in de stad hebben schuld lieve boeren, Vion, De Heus en ForFarmers, daar moet je je hooivorken op richten
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Henk Willem Smits
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!