DRAADJE over #Syrie: Als geopolitiek analist merk ik dat er soms gebrek is aan nuance erover in Nederland. Nu het nieuws rondgaat dat Assad een deal heeft met de Koerden hier een kleine duiding van mijn kant:
Waarom doet de YPG (Koerdische militanten gelieerd aan de PKK) ertoe in Syrie? In 2011, met 10% van de bevolking, geconcentreerd in 3 regios in het noorden waren de Koerden erg kwetsbaar. Dus de vraag rijst: hoe werden zo belangrijk? Twee voornaamste redenen.
1 is de manier waarop Assad het conflict wilde overleven. Toen de Arabische lente oversloeg en Turkije de druk ging vergroten maakte Assad een strategisch besluit: laat de Koerden gaan. Doe niks. En met een steen raakte hij drie vogels.
Ten eerste kon hij zich daardoor concentreren op het FSA, het Vrije Syrische leger, de oppositie. Ten tweede wist hij dat YPG groter probleem zou zijn voor Ankara dan voor Damascus. En Assad wist dat de jihadisten dan achter de kwetsbare Koerden zou gaan. Het klopte
Dat laatste zorgde voor de opmars van de YPG. Want IS was er op uit om die Koerdische gemeenschap aan te pakken. Assad wilde dat de jihadisten liever achter hen aangingen dan het regime.
Reden 2 voor de opmars van YPG was dus IS: door ze aan te vallen zorgde IS voor grotere mobilisatie van de YPG. En de YPG overleefde dit niet alleen maar maakte er gebruik van om zijn positie te versterken.
In 2014 nam IS Kobane bijna in, een regio met Koerdische meerderheid. YPG streed ertegen, met behulp van US army uiteraard, en versloeg IS daar. Kobane werd een belangrijke switch voor YPG: Koerdisch nationalisme &buitenlanders die tegen IS kwamen vechten
Ten tweede, YPG werd het gezicht van de strijd tegen IS in de publieke opinie in het westen. YPG, met vele slachtoffers, maakte gebruik van het momentum en profileerde zich dan ook zo. Ondanks Amnesty berichen dat ze ethnic cleansing hadden gepleegd op de Arabieren bijv.
Nog een belangrijk punt: waarom is YPG een groot probleem voor Turkije? Ik zeg expliciet niet Erdogan, want iedere andere Turkse politicus zou hetzelfde zeggen. Liberaal, nationalist, seculier, of sociaal-democraat. Is het Erdogan vs. Koerden? Nope. 3 redenen waarom:
Reden 1: YPG heeft volgens haar grondwet politiek-ideologisch verwantschap met de PKK. Turkije is bang dat YPG na oplossing in Syrie manschap en wapens naar TR brengt voor de PKK. Security wijs een chaos scenario voor Ankara.
Reden 2: de ideologie van de YPG. Ankara is bang dat de politieke ideologie, een soort mix van Leninism, socialisme en American-style radikaal environmentalism, zich gaat verspreiden binnen de Koerdische gemeenschappen in de regio. Niet alleen in Turkije.
·
3) Anders dan de Koerdische autonomie in Irak, beste bondgenoot van Erdogan overigens, is YPG zowel bestuurlijk als territoriaal kwetsbaar. YPG tracht daarom wat meer grond in te winnen in Syrie, wat hen gelukt is. En dat wil Turkije juist niet. Niet aan haar buitengrenzen.
Dus, wat doet Turkije nou? 3 motieven momenteel. 1) Ankara wil YPG invloed halt toeroepen. 2) Ankara wil gebruik maken van territoriale kwetsbaarheid ervan in Syrie. 3) TR wil YPG liever nu in Syrie aanvechten dan later in TR zelf.
Voor mij was het te verwachten dat de YPG op den duur bij Assad zou aankloppen voor bescherming. YPG is soms gesteund door de VS, dan door Rusland, dan weer VS. Ik denk niet dat Ankara Damascus zal gaan vechten nu. TR heeft liever Assad z'n controle van de buitengrenzen. EINDE
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Isa Yusibov 🇪🇺

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!