, 8 tweets, 2 min read
1/ Allah Türkiye'ye, başta #Kürtler olmak üzere, bölgedeki tüm halklarla birlik ve ortaklık kurma ve sistemin ipoteğinden onurla çıkma imkanlarını defalarca verdi ve her seferinde, günü birlik hırslarla kalpleri ve anlayışları kararmış iktidar sahipleri bu imkanları tekmeledi.+
2/ TR yöneticilerinin yaltaklanarak ve taşeronluk sözleri vererek izin aldıkları saldırının daha ilk günlerinde, dünya sistemi lordları, Türkiye'yi şamar oğlanına çevirme niyetlerini açık açık ilan etmeye başladılar. İngiliz kaynaklı SOHR'un tüm dünyaya geçtiği bilgilere göre:..+
3/ Adına Barış Pınarı dedikleri saldırıda, bugün itibariyle Türkiye askerleri ve işbirliği yaptıkları çetelerin #Suriye'de katlettiği masum sivil sayısı 21'i çocuk olmak üzere 71'e, evinden yurdundan edilmiş insan sayısı 250,000'e çıkmış. Bir ayanı tekrar beyan etmek gerekirse: +
4/ Ülkeyi ekonomi, hukuk, eğitim, kültür, huzur, sosyal adalet, çevre, güvenlik, tarım, halk sağlığı, gelecek umudu, bağımsızlık, itibar v.s. her açıdan uçurumun kenarına getirmiş zalim ve ahlaksız bir iktidara; o iktidarın beyinsiz bir #savaş ve istila tezkeresine, ...+
5/ ..HAYIR diyebilecekken evet diyen veya susan, savunan veya onaylayan her aklı-evvel, aydın, uzman, sanatçı, sporcu, akademisyen, yayıncı, aktör, mebus, parti, oluşum, kurum, kuruluş, STK veya cemaat; artık düpedüz onurlarından ve muhalefet etme haklarından vazgeçmişlerdir. +
6/ İktidara yaslanarak, iktidardan beslenerek veya iktidarı onaylayarak konuşan hiç kimse, ciddiye alınmayı veya saygı duyulmayı zaten haketmiyor. Canları ve hayatları hayatımızdan alınan her asker ve sivilin katline, acı düşen her hanenin uğradığı zulme ortak olmuşlardır. +
7/ Savaşa onay vermiş bütün partiler, oylamaya katılmayan veya çekimser kalan vekilleri dahil; ülkeyi haksız, kirli ve kanlı bir düzenbazlığa mahkum eden bu sürecin suç ortağı haysiyetsizler olarak tarihe geçtiler ve başlarına gelecek herşeyi hakettiler.+
8/ Türkiye onları haketmiyor. Hiç bir halk kendi adına konuşanlarda bu kadar onursuzluk ve hamakati hak etmemeli. Tanrı Türkiye'yi Türkçülerden, ırkçılardan, devletçilerden, omurgasızlardan, bağnazlardan, vicdansızlardan, haysiyetsizlerden, kifayetsiz muhterislerden kurtarsın. /.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Mehmet Efe

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!