My Authors
Read all threads
Democratisch dieptepunt.

@WBHoekstra doet bij invoering AMLD5 alsof zijn neus bloedt en hij beleidsarme transpositie AMLD5 in Nederland voorstelt en DNB en AFM niet om extra regels hebben gevraagd.

Nu wordt online de visie van DNB gepubliceerd die tegendeel bewijst.

Draad/1
@WBHoekstra Liefhebbers kunnen beginnen met deze gedegen juridische analyse, die op een rij zet dat Financiën, bij de omzetting van de Europese witwasrichtlijn wel degelijk extra WFT-regels toevoegt aan de WWFT.

bitcoin.nl/img/posts/408/…

/2
@WBHoekstra De analyse is gemaakt omdat Financiën in de nota naar aanleiding van het verslag bij de wet, bij hoog en laag ontkent dat er enige extra eisen zijn toegevoegd. Lees hier maar even.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…

/3 @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman De afgelopen tijd probeerde de cryptoindustrie de 2e kamer en pers te overtuigen dat de Minister wél verder ging dan de richtlijn toestond (in strijd met advies Raad van State). Dat lukte niet.

Nu verschijnt bron DNB-document online met verzoek om extra vergunningsregels. /4
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman Lees de hele reactie van DNB hier en vraag je af.
internetconsultatie.nl/besluitwijzigi…

Waarom duikt deze brief opeens op bij een consultatie-reactie rond lagere AMVB-regels van deze wet? Termijn is al lang gesloten.

Is het omdat dinsdag de Eerste Kamer hierover besluit (in procedure)? /5
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman De brief bevestig feitelijk alle bezwaren die de crypto-industrie geplaatst heeft rond overmatige eisen die aan wetsvoorstel zijn toegevoegd.

De klachten van de industrie:
- extra eisen bovenop de richtlijn
- niet beleidsarm, in strijd advies RvS

bitcoin.nl/img/posts/408/…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman En lees gerust nog een keer de geruststellende tekst van @WBHoekstra dat volstrekt geen sprake is van nieuwe eisen in het wetsvoorstel en dat DNB en AFM daar niet om gevraagd hebben.

En dat er geen extra prudentiele eisen aan te treffen zouden zijn in de wet.

/7
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman Opmerkelijk is verder dat bij de voorlichting aan crypto-industrie op 8 november heel omzichtig de bijgaande slides (met in het geel de extra regels uit Wft) als geheim kwalificeerden.
toezicht.dnb.nl/binaries/50-23…

Deze kwamen -hoe toevallig- pas online na het 2e kamer debat ;-) /8
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman Reden genoeg om ook nog maar eens mijn eigen private reactie op de AMVB-consultatie openbaar te maken.
simonl.org/wp-content/upl…

Ik schets hierin dat wel of niet WFT-eisen toevoegen de hamvraag is (advies RvS: niet doen) en dat een time-out en bezinning op inhoud gewenst is. /10
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman Witwasregelgeving voor cryptobedrijven is politiek simpel: Iedereen wil boeven vangen-hoe meer regels hoe beter.

Maar Raad van State benadrukte dat de politieke afweging in Europa was om niet verder te gaan dan registratie. Advies DNB onrechtmatig.
raadvanstate.nl/adviezen/@1148…

/11
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman Voor wie liever een korte pagina met samenvatting leest, of een podcast luistert over #witwasregels voor #cryptobedrijven debat heb ik deze pagina gemaakt. Bevat ook links naar achtergrondinformatie.

simonl.org/nl/wwft-aanpas…

/12
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman De worst-case scenario is nu dat Hoekstra en DNB de @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer wijsmaken dat de witwas-wetgeving niet controversieel is en met spoed, zonder discussie kan worden afgehamerd.

Dan haalt de Minister misschien nog zijn deadline van 10-1-2020 /13
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer De best case scenario is dat Eerste Kamer haar rol vervult en de tijd neemt om dit technisch lastige dossier goed op te pakken.

Doel zou zijn om zorgvuldig onderzoek te doen, ter vermijding van wetten die blijk geven van institutionele vooringenomenheid (naar Donner).

/14
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer Want het feitelijk gedrag van Financiën is herkenbaar en vergelijkbaar met de toeslagen-affaire:
- criminaliseren (sector) en gevaar, zonder feitenbasis
- vergaande maatregelen eisen en nemen,
- geen respect voor rechtsstatelijke randvoorwaarden (advies Raad van State).

/15
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer Wat ik zowel @WBHoekstra als @DNB_NL kwalijk neem is dat ze geen recht doen aan hun ambtelijke verplichtingen.

Ik mag verwachten dat wetgevingsambtenaren hun werk doen en onrechtmatige regels tegenhouden. Doordat ze dat niet doen moet ik nu publiek aan de bak.

/16
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL Of dat effect sorteert hangt van de Eerste Kamer af, maar we zien hier precies het mechaniek dat verklaart waarom zo vaak de rechters in dit land de Ministeries moeten terugfluiten om alsnog recht te doen aan onze democratische wetten en afspraken.

/17
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL Laat heel duidelijk zijn; ik heb geen zin in deze publieke discussie en mijn analyse en feedback vertrouwelijk gepubliceerd, hopend dat Financiën het argument zou volgen.
simonl.org/wp-content/upl…

Nu rest niets anders dan publieke discussie en verbaas ik me over de dynamiek. /18
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL Het verhaal over crypto-AMLD5 en ambtelijke fouten vervolgt. De DNB-brief is snel van website gehaald en vervangen door ander stuk: een uitvoeringstoets (een stuk dat medio september al beschikbaar had moeten zijn en er toen niet was). /19
@mrtbollen

internetconsultatie.nl/besluitwijzigi…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen Natuurlijk is het niet fijn als ik het Ministerie een consultatiereactie stuur met als binnenkomer dat ze (wellicht door werkdruk?) allerlei steken laten vallen.
simonl.org/wp-content/upl…

Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat de boel aan alle kanten rammelt.

/20
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen De origineel gepubliceerde (en nu verdonkeremaande) DNB-brief is hier alsnog te downloaden. Een wob-verzoek om dit document alsnog te krijgen zou vermoedelijk jaren duren. Fijn dat het internet een geheugen heeft.

/21


simonl.org/wp-content/upl…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen Inmiddels heeft Lekker Cryptisch de draad opgepakt en een mooi beeld gekozen voor bij het artikel. /22

@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen Zelf heb ik in de presentatie bij Emerce Finance, afgelopen maand, @WBHoekstra vooral vergelken met de Wizard of Oz.

Een man van magische proporties, totdat je dichterbij komt en de machinerie ziet waarmee hij zich tot Emerald City richt.

slideshare.net/SimonLelieveld…

/23
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen Wie de bijlage bij de brief van de Crypto industrie aan de Tweede Kamer leest (met alle rechtsstatelijke vraagpunten), kan zelf concluderen hoe de bijna weggepoetste DNB-brief feitelijk de verklaring is voor de toegevoegde extra eisen in de wet.
bitcoin.nl/img/posts/408/…

/24
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen En o ja, de Minister van Financien @WBHoekstra is heel toevallig ook vergeten dat ie nog een advies van de AP heeft gehad over de witwaswetgeving.

Niet op wetgevingspagina Eerste Kamer terug te vinden, maar bij deze alhier te lezen: autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws Tja, dan kan ik niet laten ook een vraag in te sturen.
Ben echt reuze benieuwd naar het antwoord.

@PerryFeenstra - lees even mee svp in deze draad./27
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 Inmiddels is duidelijk dat 10-1-2020 niet gehaald zal worden aangezien het wetsvoorstel gewoon in behandeling genomen wordt door commissie Financien @EersteKamer

Precieze data/tijdlijnen nu nog onbekend.

Maar er is wel deze mooie tijdlijn-tabel:
eerstekamer.nl/doorlooptijden…

/30
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 Verder komt nu de reflectieve periode in zicht van kerst en oud en nieuw. Ik hoop dat die aanleiding mag zijn voor @DNB_NL en @Financien om zich nog eens te bezinnen op het vervolg van het dossier.

Het is niet te laat; liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. /31
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien Op zoek naar de waarden die mij raken kom ik zelf uit op twee bronnen van inspiratie.

Tjeenk Willink: Groter denken, kleiner doen. -> Schets van afkalven kwaliteit regelgeving -> leidend tot betonrot in de democratie -> oproep professionals om zich uit te spreken.

/32
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien En dan is er de gedragscode van DNB, die schetst hoe respect voor letter en geest van regelgeving centraal staat en goed ambtelijk handelen de leidraad is bij het eigen gedrag.

dnb.nl/binaries/Gedra…

/33
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien De lastige gewetensvraag die ik DNB voorleg is of het - kijkend naar de eigen gedragscode - passend is om als de EU-richtlijn de figuur vergunning uitsluit, bij de implementatie ervan in NL tóch te (blijven) pleiten voor invoering daarvan. Zelfs onlangs nog in UHT-toets.

/34
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien Daarbij wil ik direkt toevoegen dat de vraag veel dimensies heeft en er geen direkt eenduidig antwoord is. Het is aan DNB zelf om haar positie hierin te bepalen natuurlijk.

Wel merk ik dat voor mij de verhouding van DNB richting Financien, DNB en samenleving vragen oproept. /35
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien Mijn persoonlijke verwachting was dat DNB:
- niet zou aandringen op vergunning in de implementatiewet aangezien letter en geest van EU richtlijn zich daar tegen verzetten,
- wél zou zeggen dat een aparte toezichtwet nodig zou zijn, naast Implementatiewet
- .....

/36
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien Ook was mijn verwachting dat DNB:
- zich collegiaal zou neerleggen bij de visie van raad van State,
- het Ministerie van Financiën zou wijzen op de technische onjuistheden in communicatie met parlement, opdat volksvertegenwoordigers goed geïnformeerd een beslissing nemen.

/37
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien Nogmaals: ik hoop van harte dat de kerstreflecties mogen leiden tot een herbezinning op wat het beste is met deze wetgeving.

Met de imperatief van Kant wordt de vraag: als we voortaan allemaal op deze manier wetten gaan maken, wordt de wereld daar dan beter van?

/38
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien Praktisch gezien zijn er al diverse suggesties gedaan hoe de wet beleidsarm kan worden. Alle Wft-referenties eruit, toezicht naar Bft (en toetsing bestuurders zou ik als gedelegeerde van Bft bij DNB laten liggen) etc.

Daarbij kan de Raad van State vast behulpzaam zijn.

/39
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien In Tweets hierna zet ik artikelen / leesvoer neer rond dit thema. Voor onder de kerstboom.

Zoals artikel FD over bezwaar cryptobedrijven.

Cryptobedrijven verzetten zich tegen strenger witwastoezicht . fd.nl/ondernemen/132… #FD #FinanciëleSector
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl Wat ik me vandaag realiseerde is dat DNB feitelijk voor crypto het regime van toezicht op aanbieders van beleggingsobjecten voorstelt en invoert. Alleen het wordt registratie crypto genoemd.

Zie de eisen en de overeenkomsten.
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl De herkomst van het door DNB voorgestelde zwaardere toezicht, en de misvatting dat de EU richtlijn die toelaat, is te vinden in het AFM/Cryptorapport van januari 2019.
dnb.nl/binaries/Crypt…

De juristen van DNB zitten ernaast en dat hadden ze kunnen weten (zie RvS).

/46
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl We hebben niet het advies van de Raad van State nodig om zélf het politiek besluit rond richtlijn #AMLD5 (alleen registratie voor crypto) te vergelijken met het aanvankelijk voorstel (registratie/vergunning voor crypto én andere spelers).

Letter/geest: registratie.

/47
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl En dan kom ik full circle bij de gedragscode DNB, die de integriteitstoezichthouder voorhoudt hoe ze zelf in de wereld willen staan.

Hoe past dan toch het pleiten voor vergunning in Nederland, bij letter en geest van EU Richtlijn en wordingsgeschiedenis?

/48
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl Is het eigenlijk wel logisch c.q. collegiaal om twee identieke soorten toezicht bij 2 toezichthouders te beleggen?

/49


Crypto-registratie DNB toezicht
toezicht.dnb.nl/2/50-237995.jsp
is vrijwel gelijk aan vergunning beheer beleggingsobjecten toezicht door AFM.
afm.nl/nl-nl/professi…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl En vandaag is de dag die je dacht dat zou komen. 10 januari 2020, het moment waarop eigenlijk de #AMLD5 ingevoerd zou moeten zijn in Nederland.

Maar we moeten nog even wachten. Lees hier de status van dit moment: medium.com/@finhstamsterd…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl Coindesk artikel laat zien dat in allerlei lidstaten op eigenzinnige wijze de AMLD5 wordt gebruikt om extra eisen toe te voegen.

Dat verduidelijkt ook waarom de Commissie, naar zeggen van Hoekstra, nu al met een inbreukprocedure bezig is.

/51


coindesk.com/european-crypt…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya Dat de AMLD een registratie eist, biedt de EU ruimte om na te denken over welk EU-vergunningsregime op zijn plaats is voor crypto. Die consultatie loopt sinds december, maar Financiën loopt eigenwijs voor de troepen uit met het eigen toezichtsmodel.

/53

ec.europa.eu/info/law/bette…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya Kortom, op lokaal niveau duwen lokale overheden die ten onrechte van de AMLD5 afwijken, nog snel even de lokale spelers met hoge kosten en onnodig toezicht de markt uit.

Grote niet-EU spelers lachen in hun vuistje, pakken nu de EU-markt en straks de EU-vergunning.

/54
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya De vergelijking met de PSD2 dringt zich op. Er moest en zou open banking komen in Europa. Vanwege EU ruzie Fintech vs banken over marktwerking.

Het bij-effect: betaaldata open voor alle bigtech werd over het hoofd gezien.

Pennywise, poundfoolish.

/55

moneyandpayments.simonl.org/2018/03/ec-giv…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya Post-a-coin, nice initiative also quitting.

Note: by qualifying this as supervision by the central bank, the industry gets hit by out of pocket cost for supervision of at least 25-50 K.

In the case of registration-only this would be a one off of 5000.

berk.es/2020/01/10/dut…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya Financiën gaat nl. tegen advies van Raad van State en eisen EU richtlijn in en verstopt een vergunningsregime voor beheerders van beleggingobjecten in de witwasregels, onder de noemer registratie.

Dat is onrechtmatig, onwerkbaar en disproportioneel.
/60


ftm.nl/artikelen/woor…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya De Raad van State was kritisch en de consultatiereacties overduidelijk; dit kan zo niet. Maar daar trekt @WBHoekstra zich feitelijk niets van aan. Dat is in strijd met zijn eigen visie op wat hij doorgaans als prudente werkwijze ziet.

Kijk zelf.
debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/finan…
/63
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris Waarom we in Nederland juridisch bij witwasbestrijding en cryptoregels verder gaan dan internationaal nodig is?

NL wil bij de evaluatie door de witwastijgers van de FATF de best in class zijn. Zie brief van Financien.

@mrtbollen @evarooijers @CryptocastNL @debitcoinshow

/66
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow Vorige week is de concept-AMVB over implementatie NL-witwasregels voor crypto naar de Raad van State gestuurd voor advies. Gezien het zware dictum bij de wet zou het goed zijn als de Eerste Kamer de Raad als eigen adviseur oproept voor de reflecties.

linkedin.com/pulse/de-crypt…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow Ook nu weer gaapt er een groot gat tussen wat de Minister meent dat mogelijk is onder EU regels en wat
@raadvanstate aangaf. Raad: verdere eisen en voorafgaande toetsing is niet de bedoeling. Minister vervangt woord vergunning door registratie, en voegt extra wft eisen in.
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState De vraag van de SP @b_v_apeldoorn over precieze verschil tussen oude en nieuwe regels wordt niet echt beantwoord. Een tabel laat zien hoe opeens een AMVB met extra WFT-eisen wordt tussengevoegd om voorafgaand aan de registratie een inhoudelijke toetsing te gaan doen.
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState Inmiddels kon Financien, anders dan bij de 2e kamer niet meer doen alsof DNB geen advies rond extra wft eisen had gegeven. Dus de frasering: er is niet door DNB aangedrongen op regels is nu opeens geworden. We hebben advies Raad van State aandachtig gewogen... #zoekdeverschillen
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState En dan het overzicht hoe doen de andere lidstaten het. Weet je wat; we sturen die Eerste Kamer leden gewoon een link, dan mogen ze zelf gaan websurfen en kijken wat er elder gebeurt. Dat grenst aan moedwillige sabotage. Link alhier eur-lex.europa.eu/legal-content/…
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState Wat de Eerste Kamer leden natuurlijk willen weten is: welke landen doen registratie en welke doen een tandje meer. Dat antwoord wordt niet gegeven. Wel wordt met verwijzing naar FATF regels een smokescreen opgeworpen. Die regels zaten niet in de AMLD5 maar worden soms ingevoerd.
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState Erg saillant is de vraag van de Christenunie. Raad van State heeft alleen in begin zijn commentaar gegeven en daarna buitenspel gestaan. Maar de Minister stelt dat de opmerkingen van de Raad zouden zijn meegenomen. Betreft echter alleen vervanging vergunning door registratie.
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState Inmiddels is duidelijk dat de vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer het onafhankelijk advies van de Raad van State gaat vragen over de vraag of het UBO register wel rechtmatig en proportioneel is. Ook komen er vervolgvragen rond Implementatiewet AMLD5.
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState Opvallend is ook dat 2 weken geleden de Eerste Kamer commissie Financiën een blanco verslag vaststelde over de wet verwijzingsportaal bankgegevens. Een vergaande wet die een Syri-achtig verwerkingssysteem inricht, tussen publieke én private partijen, met onvoldoende privacy-borg.
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState Ik stuit op een fascinerend passage rond het wetsvoorstel UBO-registers. CDA 1ekamer vraagt of getoetst is aan grondrecht privacy in EVRM. Minister zegt van wel maar daarbij valt op:
- in de eigen effectrapportage wordt EVRM niet genoemd
- relevante SyRi-case blijft onbesproken!
@WBHoekstra @evarooijers @Rikwassens @krijnsoeteman @EersteKamer @SP_eerstekamer @D66_EersteKamer @DNB_NL @mrtbollen @RTLnieuws @PerryFeenstra @Farah_Karimi @AWJAvanHattem @pauliengeerdink @MvRooijen @AvHuffelen @keesvendrik @Jorisbacker @b_v_apeldoorn @PeterEsterCU @CroneFerd @hendrikotten3 @Financien @CryptoSlate @CryptocastNL @FTM_nl @MahirAlkaya @GKBoris @debitcoinshow @RaadvanState Nu klinkt het mooi, zo'n opmerking dat @toezicht_AP geen verdere adviezen heeft over het wetsvoorstel UBO-register. Maar als je het commentaar op de hoofdwet: Implementatiewet gewijzigde 4e witwasrichtlijn erbij pakt, lees je hoe groot de zorgen zijn over inbreuk grondrechten..
Alhier de aantekeningen van de vergadering van gisteren, met dank aan @lekkercryptisch voor de URL... ;-)

Er komt nieuwe ronde vragen voor implementatiewet; advies Raad van State wordt niet expliciet gevraagd..

eerstekamer.nl/commissieverga…
Maar het advies over implementatiebesluit gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn is inmiddels al wel afgerond, zie ik op de site van de Raad van State... dus dat is snel gegaan...
Inmiddels sprak de Tweede Kamer over de rol van rechters. Zie dit lezenswaardig artikel van @BarbaraOomen

De (sterke !) vragen vanuit de @Eerste Kamer over de anti-witwaswet zijn binnen:
- gaat NL onnodig/onrechtmatig verder dan EU richtlijn?
- waar is cijfermatige onderbouwing?
- zijn feitelijke kosten/drempels disproportioneel?
- wat vindt @RaadvanState?

eerstekamer.nl/behandeling/20…
En een goede follow-up door @lekkercryptisch
Minister moet met de billen bloot.

lekkercryptisch.nl/nieuws/2020/03…
Het antwoord van @WBHoekstra is binnen:
- er zijn geen cijfers om zware regelgeving te onderbouwen
- er zijn inderdaad regels ingevoerd die niet in de EU richtlijn staan (anders dan aan 2K toegelicht)
-... 't vervolgt...

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Er zijn geen cijfers die noodzaak onderstrepen slechts een beperkt gedefinieerd witwasgetal van 12 miljard (onderzoek Unger waarin witwassen belastingverdragen à 22 miljard per jaar ontbreekt). Over crypto feitelijk gebruik is niets, herhaal, niets bekend aan cijfers.
Er wordt verwezen naar nationale risk assessments over virtuele valuta. Mensen, lees die vooral even door...
rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
en zie hoe dat kwalitatief vangen van buikgevoel is, de experts aangaven geen idee te hebben over crypto, en het toch hoger in lijstje werd gezet
Dan de toename van FIU transacties als indicator.
Dat laat zich simpel verklaren.

Als banken elke interne overboeking van meer dan 15000 euro naar beleggingsrekening zouden melden bij FIU explodeert het FIU-systeem.

Maar nu gaat het naar crypto en is het opeens witwassen?
Dan een verwijzing naar rapport met cijfers; aard en omvang criminele bestedingen. Waarin belastingfraude, een witwasmisdrijf ter grootte van 22 miljard niet wordt meegerekend in de definitie witwassen.
zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869342.pdf

En waar cash king blijkt:
Dan de Europol analyses Staat goed in een voetnoot, maar als je die nader leest blijkt payment fraud een expliciete high(er) risk te zijn en virtuele valuta met name genoemd als begeerlijk object (denk aan boilerroom scams).

Giraalgeld kent hoger risico.
europol.europa.eu/sites/default/…
Vervolgens een verwijzing naar WODC analyses en de noodzaak tot privaat publieke samenwerking om witwassen tegen te gaan. Lees eerst eens de passage van het Ministerie. We moeten duidelijk maken wat mag en niet mag wat betreft privacy.
Lees dan wat de evaluatie witwasbeleid door WODC zegt. Er wordt met tunnelvisie, zonder respect voor privacy (denk FVS, denk kindertoeslag) een potje samengewerkt tussen privaat en publiek, zonder voldoende juridische basis.

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…

pagina 14
Daarna: de consultatiereacties op wet samenwerking gegevensverbanden. Een wetsvoorstel ter legalisering van illegale informatiedeling waarover WODC sprak. Vrijwel allen, niet alleen privacy voorvechters hebben bezwaar wegens artikel 8 Verdrag Rechten Mens
internetconsultatie.nl/wgs/reacties
In de reactie op de vragen ChristenUnie toont Ministerie van Financien dus in een wereldvreemde opsporingstunnel te zitten waarbij privacy-schending FvS en Kindertoeslag als volstrekt iets anders gezien wordt als die ze van plan zijn rond witwassen in te richten.

Hoe kan dat?
De kennisbasis bij het Ministerie is 4 medewerkers, die voor onbepaalde hoeveelheid tijd (ik denk niet echt fulltime) iets met crypto en regelgeving doen, maar vooral leunen ze op toezichthouders en andere deskundigen uit opsporingsland.

Degenen met wie de groupthink delen dus.
Het is de groep experts die zouden moeten kunnen uitleggen wat de kosten zijn van de toezicht-bepaling om een integere en beheerste bedrijfsorganisatie te hebben. Die bepalingen zijn toegevoegd aan de wet, wat eindelijk erkend wordt, maar de kosten ervan zijn nog niet in beeld.
Twee alinea's later geeft Hoekstra ook de Eerste Kamer een verkeerde voorstelling van zaken. Hij doet alsof de materiele wettelijke verplichtingen sinds de marktconsultatie niet gewijzigd zijn. Lees hier eerst de claim van Financien zelf en oordeel zelf over de werkelijkheid.
De witwasverplichtingen stonden in oude artikel 23e dat met de markt was geconsulteerd. De nieuwe regels na de consultatie staan in artikel 23j dat aan de 2e Kamer werd gestuurd in juli. Met de toevoeging integriteit en beheerste organisatie die uit de Wft komt.
Maar het Ministerie gaat nog verder. Er was een serieuze vraag over proportionaliteit en feitelijke kosten. Eerst doet het Ministerie alsof de extra WFT-regels niets kosten. Vervolgens vertikken ze het om te antwoorden hoeveel omzet er nodig is om de hogere kosten te dekken.
Als ik 30 (ipv de eerdere 70) aanbieders reken met 2 ton implementatiekosten voor de nieuwe wet pak (terwijl het waarschijnlijker 3 ton kan zijn door de extra regels) komen nalevingskosten op 6 miljoen plus rekening toezicht van 2 miljoen. Dus zeg 8 miljoen totaalkosten sector.
Als ik de sector een marge van 0,5 - 1,5 % per transactie geef dan moet er voor 400 miljoen -> 1,6 miljard extra omzet gedraaid worden in de sector om alleen de kosten van het toezicht eruit te halen.

Hoe moeilijk kan het zijn, dit soort rekensommen.
Maar er is meer.
Laten we het antwoord op de vraag hoe crypto-toezicht zich verhoudt tot vrijgestelde betaaldienstverleners (die aan minder eisen moeten voldoen) eens benchmarken.

Wat zegt de Minister over WFT versus wat zegt de Wft zelf?Eerste de vage en vermijdende bewoordingen uit Den Haag
De reactie van Financien is bedroevend.
Waarom niet een tabel gemaakt van de kosten/regels die gelden voor:
- vrijgestelde betaaldienstverleners,
- cryptospelers met extra regels na interventie DNB
- cryptospelers zoals eerst opgeschreven conform AMLD5.

Was dat echt zo moeilijk?
En dan een prachtige afsluiter. Als de Raad van State zegt dat artikel 23j niet rechtmatig zou zijn, gaat u dan direkt daar herstelactie op ondernemen?

Ja hoor, zo goed mogelijk.....
.. en in de minimalisitsche communicatie ontbreekt de mededeling dat het advies er al is.
Kortom: met pijn en moeite erkent de Minister bij 1 vraag dat er niet-EU eisen in de regels zijn toegevoegd omwille van DNB-toezicht, zonder toelichting op de verhouding daarvan tot advies van Raad van State, zonder cijfermatige onderbouwing en zonder kostenplaatje sector.
De gestelde vragen zijn dus weer niet beantwoord. Dat brengt mij terug tot het schrijven van de Minister zelf, die EK vroeg om vaart te maken.

De clausule 'uiteraard met inachtneming van een zorgvuldige behandeling' had kennelijk alleen geen betrekking op het eigen antwoord.
Nu realiseer ik me dat er nu andere onderwerpen aan de orde zijn in NL. Maar een cultuur waarin een Ministerie zo slordig en onjuist met Tweede en Eerste Kamer omgaat holt het parlementaire proces uit en schendt de grondrechten van bedrijven/burgers.

Democratisch dieptepunt.
En in stijl met het dossier is de brief opeens van de website van overheid.nl verdwenen. Wel hier nog te lezen:
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache…

Mocht het Ministerie een nieuwe meer accurate versie willen schrijven; gebruik gerust de tweets voor een nieuwe versie.
De nieuwe beleidsregel geschiktheid zet bestuurderstoetsing crypto in op de hoogste categorie, die -als toezichthouder dat ook doet- proportioneel kan worden toegepast.

Maar is die regel netjes geconsulteerd?
Zo te zien niet met de crypto-bedrijven.

zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-172…
Inmiddels is de ZBO begroting DNB bekend. Ziehier de toezichtkosten per cryptobedrijf. Dat is met 35.000 euro per jaar overtuigend meer dan het niveau trustkantoren, creditcardmaatschappijen en vrijgestelde betaaldienstverleners.

Die 'registratie' is duidelijk een vergunning.
Vandaar dat de cryptobedrijven de Minister dringen oproepen om ook voor hen alles te doen wat mogelijk is omwille van behoud werkgelegenheid -> teruggaan naar het aanvankelijke wetsvoorstel, zonder ingevoegde DNB-laag-toezicht eisen (dus 2500 per jaar).

bitcoin.nl/nieuws/vbnl-mi…
Op 21 april debatteert de Eerste Kamer over topzwaar toezicht dat Hoekstra oplegt aan de crypto-sector. Pleidooi van de sector is: gebruik het aanvankelijke wetsartikel en er is niets aan de hand. Gaat Hoekstra overstag?

Het buitenland leest/kijkt mee..

cryptobriefing.com/dutch-bitcoin-…
De @EersteKamer link en agenda van vergadering van 21 april vindt u hier.
eerstekamer.nl/plenaire_verga…
De vervolgstappen vind je hierna in deze tweetreeks.

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Simon Lelieveldt

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!