, 6 tweets, 2 min read
My Authors
Read all threads
Els Drets Humans són el nostre cavall de Troia contra l'Estat Espanyol.

Fixem-nos que tant el President Puigdemont avui, com el Toni Comín ahir estan utilitzant els drets humans com un ariet polític.

(Fil)
Avui el President Puigdemont ha proposat un debat sobre Catalunya al Parlament Europeu, apel·lant a la regla 144, relativa a ‘Debats sobre casos d’incompliments de drets humans, democràcia i estat de dret’.

vilaweb.cat/noticies/el-co…
Ahir, en el marc d'un debat al voltant de l'informe anual sobre drets humans i democràcia a Europa i al món, en Toni Comín ha acusat l'Estat espanyol de no respectar els drets humans.

elnacional.cat/ca/politica/co…
L'argument dels drets humans és molt més potent que la repressió, que és més subjectiva (el que per nosaltres és repressió, per l'Estat és compliment de la llei).

La repressió és qüestionable, subjectiva.
La vulneració de drets humans està reglada, és objectiva.
I a més, el Grup de Detencions Arbitràries de l'ONU i Amnistia Internacional han corroborat que l'Estat ha vulnerat els drets humans amb els presos polítics catalans.

Per tant, tenim arguments molt sòlids i difícils de rebatre.
Cal que passem del discurs de la repressió al discurs de la vulneració de Drets Humans.

El mal que això fa a l'Estat és gegantí.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ramir De Porrata-Doria

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!