Duman Radmehr Profile picture
Feb 1, 2020 16 tweets 8 min read Read on X
درست است که در بین تورکها هم رفتارهای فاشیستی هم وجود دارد ولی این دلیل نمیشود که این سطح از #فاشیسم را با فاشیسم فارسی یکی دانسته و آن دو را یکسان ارزیابی کرد. چون اولی ذهنی، بالقوه و محدود است ولی دومی عینی، بالفعل، گسترده و سیستماتیک.
نمود رفتاری فاشیسم فارسی با
۱/۱۶
با محوریت هویت #فارسی و #شیعی از سوی نظام جمهوری اسلامی، همه جانبه و در تمام ابعاد از قانونگذاری و اجرا تا قوای قهریه به صورت روزمره اعمال میشود. در حالیکه نمود #فاشیسم مقابل، بیشتر در حد شعارها و کامنتهای شبکه های مجازی هست. در کنار سیاستهای پنهانی و اطلاعاتی،
۲/۱۶
سیاستگذاری و گفتمان فاشیستی حاکمیت به درجات مختلف بر علیه دیگر ملیتها و مذاهب با ساختار و شفافانه اعمال میشود، در حالیکه فاشیسم مقابل از سوی اکانتهای غیر واقعی و بی مسئولیت، ویا بعضا جمعی ناشناخته سر داده میشود.
در صورت اعتراض دیگران، مشت آهنین فاشیسم وارد عمل میشود
۳/۱۶
و رویکرد انکار روزمره، به سرکوب تبدیل میشود. از اینروست که، اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی در ایران مربوط به جنبش ملیتها و #مسئله_ملی است. در مقایسه با این، فاشیسم تورکی بیشتر به لینچ افراد و ترور شخصیتی در محافل و شبکه های اجتماعی میپردازد.
۴/۱۶
آموزش و پرورش و دستگاههای تبلیغاتی رژیم در خدمت فاشیسم حاکم، نسلهای بعدی را با همین قالب‌بندی ذهنی تربیت میکند. برای همین #اوپوزیسیون نیز اکثرا آلوده به این ذهنیت هست که پوپولیسم و تلاش برای کسب نظر غالب مردم آنها را در بهترین حالت به سکوت و همراهی وا میدارد.
۵/۱۶
دلیل اینکه زندانیان سیاسی مرکزگرا هم در این مورد با حاکمیت اتفاق نظر دارند و یا سکوت میکنند، همین هست.
در مقایسه، فاشیستهای “محلی” گرچه همین سعی را دارند، ولی تاکنون از امکانات چندانی برخوردار نبوده و حوزه فعالیت آنها بیشتر محفلی و شبکه های اجتماعی بوده است.
۶/۱۶
این نوع فاشیسم از هر فرصتی از جمله اهانت و اقدامات #فاشیسم فارسی و کردی برای توجیه موجودیت خود و گسترش آن تلاش میکند. ولی با اینحال، به جرات میتوان گفت که این اندیشه‌های خطرناک هیچ جایگاهی در بین
۷/۱۶
اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی #تورک نداشته است. در حالیکه فاشیسم فارسی به درجات مختلف در بین “روشنفکران” ایرانی نهادینه شده است، فاشیسم تورکی اصلا چنین جایگاهی ندارد. لیکن جنبه‌ی ارتجاعی ضد روشنفکری خود را نیز در رفتارها و حمله به فعالان حوزه‌های دیگر (زنان) نشان میدهد.
۸/۱۶
با این تفاسیر به این نتیجه میخواهم برسم که فاشیسم موجود در بین برخی فعالان تورک از نظر ساختار، امکانات و قدرت تاثیر، قابل مقایسه با فاشیسم مسلط واقعا موجود فارسی نیست. اما، این دلیلی بر مسامحه و #تلرانس در برابر آن نمیشود. معتقدم اگر انتقادها و مقابله‌ی فعالان تورک
۹/۱۶
با این نوع ذهنیت نبود، الان آنها توانسته بودند، تسلط گفتمانی نسبی بر جامعه مدنی #آذربایجان داشته و غیر خودیهایشان را مجبور به سکوت و ترک کنند. همانطور که اشاره شد، اگرچه فاشیسم در بین تورکها قابل مقایسه با فاشیسم حاکم بر ایران نیست، ولی تا اینجای کار تاثیر خودش را در
۱۰/۱۶
ضد تبلیغ، دافعه و ریزش در جنبش ملی آذربایجان داشته است. بهمین دلیل تفکرات فاشیستی به عنوان یکی از اصلیترین موانع بسط #گفتمان #دمکراسی کامل در بین تورکها باید بیرحمانه و بدون کوچکترین بخششی نقد شود.
فاشیستها از نوع مشابه خود تغذیه میکنند. فاشیسم فارسی، تورکی، کوردی، ارمنی
۱۱/۱۶
از همدگیر تغذیه میکنند. هر یکی آن دیگری را علت وجودی خود معرفی و ماهیت خودش را عکس‌ العملی و دفاعی معرفی میکند. باید دقت کرد که، این رویکرد در وهله نخست به نفع #فاشیسم حاکم است. چونکه با برجسته کردن جوجه فاشیسم ملیتها (مثلا #پانتورکیسم) از کل جنبش ملی مشروعیت زدایی میکند و
۱۲/۱۶
مبارزه بحق تورکها را از نظر اخلاقی پات میکند.
یکی دیگر از مواردی باید بهش دقت کرد، توجیه #ناسیونالیسم ملت محکوم است. چون ما محکوم هستیم،دلیلی بر توجیه هر وسیله‌ای‌ از سوی ما نمیشود.مثالهای تاریخی بسیاری هست که نشان میدهد که ناسیونالیسم ملت محکوم هیچ رحمی نه به ملت خودش و
۱۳/۱۶
و نه ملل دیگر نکرده است. پمپاژ و تسخیر افکار عمومی با گفتمان مظلومیت، دیگر ستیزی، و انتقام در این فرصت به #دیکتاتوری،قتل عام و پاکسازی نژادی میرسد. آنچه که در بغل گوشمان در عراق و سوریه از سوی #پیشمرگه و #پ‌ک‌ک به وقوع پیوست حاصل سالها تبلیغات فاشیستی از نوع ملت محکوم بود.
۱۴/۱۶
#پاکسازی_قومی در #قره‌باغ، بوسنی، رواندا و حتی #داعش (از نوع مذهبی آن) و دهها مثال دیگر حاصل تسلط فاشیسم ذهنی در طول زمان بر اکثریت افکار عمومی ملتی ستمدیده است که در بزنگاه تاریخی بالفعل شده و لکه‌ای ننگ بر تاریخ بشریت و صلح منطقه‌ای.
پس،
۱۵/۱۶
فاشیسم را از هر نوع آن،چه ظالم و چه مظلوم،باید جدی گرفت.#فاشیسم مظلوم در خدمت فاشیسم ظالم هست.باید بیرحمانه نقد و رسوا شود.نباید اجازه داد که جسارت یابند از پشت اکانتهای ناشناس مزخرف بیرون بیایند.اگر در سالهای اخیر فضا بهتر شده است،بدلیل دقت و همت شما بوده است.ادامه دهید...
۱۶/۱۶

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Duman Radmehr

Duman Radmehr Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DumanRadmehr

Oct 5, 2020
رشته توییت در مورد سابقه مذاکرات حول #قره‌باغ
آذربایجان تاکنون حاضر به آتش‌بس در نبرد فعلی و ادامه مذاکره نشده است.این مسئله، علاوه بر حقانیت حقوقی آذربایجان در آزادسازی مناطق اشغالی و همچنین برتری نسبی نظامی‌ش،برمیگردد به سابقه بد مذاکرات با #ارمنستان؛
۱/۲۱
#ما_خود_آذربایجانیم
مناقشه قره‌باغ ۱۹۸۸دوباره از آنجا شروع شد که ناسیونالیستهای ارمنی خواهان جدایی از آذربایجان و الحاق به ارمنستان شده و احزاب مسلح دست به کشتار و اخراج تورکهای منطقه زدند.با ادامه درگیریها،قبل از فروپاشی رسمی شوروی، ۱۹۹۱ اولین مذاکره جدی بین طرفین شکل گرفت.
۲/۲۱
#ما_خود_آذربایجانیم
توافق ژئلزنوودسک
۲۳ سپتامبر ۱۹۹۱، با وساطت روسیه (یلتسین)وقزاقستان(نظربایف) بین آذربایجان (آیاز مطلبوف)و ارمنستان(پتروسیان)امضا شد.طبق آن قرار بود که ارامنه قره‌باغ خلع سلاح شده، پناهندگان به خانه‌هاشان برگشته، ادعای جدایی قره‌باغ پس گرفته شود و در مقابل
۳/۲۱
#ما_خود_آذربایجانیم
Read 21 tweets
Oct 2, 2020
گزارش سایت «تحلیل سیاسی اروپا» از اعزام تروریستهای پ‌ک‌ک به #قره‌باغ

“تغییر ترکیب جمعیتی مناطق تحت اشغال #آذربایجان با اسکان ارامنه از کشورهای لبنان،سوریه و عراق اقدامی غیر قانونی است.ولی اسکان تروریستهای #پ‌ک‌ک مسئله بسیار جدی [برای امنیت اروپا] است.”
1/5
#ما_خود_آذربایجانیم
#پ‌ک‌ک در لیست گروههای تروریستی کشورهای غربی است. اجیر کردن تروریستهای پ‌ک‌ک و اسکان آنها در مناطق اشغالی از سوی دولت #ارمنستان، بایستی به عنوان جنایت جنگی در قانون بین‌الملل محکوم شود. چرا که صلح و ثبات را در منطقه به خطر میاندازد”
2/5
#ما_خود_آذربایجانیم
“بنا به اطلاعات موثق، تروریستهای پ‌ک‌ک قبل از اعزام به #قره‌باغ در کمپهای ویژه‌ای که توسط #سپاه پاسداران در خاک ایران ایجاد سده آموزش میبینند. علت اینکار عدم امنیت پایگاه‌ها در کوههای #قندیل است که اخیرا حمله [ترکیه] به آنها افزایش یافته”
3/5
#ما_خود_آذربایجانیم
Read 5 tweets
Oct 1, 2020
خبر فوری!
ادامه بازداشت فعالین تورک در اردبیل؛
نیروهای امنیتی اردبیل عصر امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ علی خیرجو و محسن اسمعیلی مقدم دو فعال مدنی را در اردبیل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
۱/۵
#ما_خود_آذربایجانیم
#KarabakhisAzerbaijan Image
گمان می‌رود بازداشت این دو فعال آذربایجانی در ارتباط با تجمعات حمایت از آزادسازی اراضی آذربایجان اشغالی صورت گرفته است.
نیروهای امنیتی امروز صبح طی تماسی با فعالین مدنی آذربایجان از جمله آقای خیرجو و اسمعیلی مقدم تهدید کرده بودند
۲/۵
#ما_خود_آذربایجانیم
که در صورت پافشاری به مواضع حمایت از آزادسازی اراضی آذربایجان اشغالی اقدام به بازداشت آنها خواهند کرد.

فضا در شهرهای آذربایجان از جمله اردبیل بشدت امنیتی گزارش می‌شود.نیروهای نظامی-امنیتی اردبیل امروز پارک جیرال و محله شهریار اردبیل را قرق نظامی کرده‌اند.
۳/۵
#ما_خود_آذربایجانیم
Read 5 tweets
Sep 29, 2020
قطعنامه تجمع مردم #اردبیل در رابطه با جنگ #قره‌باغ(۸ مهر ۹۹).
نیروی انتظامی و اطلاعات اردبیل قبل از قرائت بیانیه با هجوم و دستگیری تعدادی از فعالان شرکت کننده، از تجمع ممانعت کردند. متن قطعنامه را دقیقا همانگونه که بدستم رسیده، اینجا منتشر میکنم.
#KarabakhisAzerbaijan
(0/12)
بسمه الله الرحمن الرحیم
ملت شریف #آذربایجان و سایر ملت های ساکن در جغرافیای ایران
مسئولین کشوری و لشکری
مراجع و جامعه روحانیت
ملت بزرگ آذربایجان در این سوی ارس 30 سال است که ناظر اشغال 20 درصد از (1/12)
سرزمین دولت دوست، برادر و شیعه جمهوری آذربایجان هست که توسط اشغالگران ارمنی به اشغال در آمده است. علیرغم هدایت روند 28 ساله مذاکرات صلح بر پایه عقب نشینی دولت اشغالگر ارمنستان توسط دولت های جهان مسیحیت به رهبری روسیه، فرانسه و آمریکا (گروه مینسک) و علیرغم صدور قطعنامه های (2/12)
Read 13 tweets
Feb 19, 2020
سئچکی‌لرین تحریمین‌دن سؤز گئدنده، کیملر داها اورکدن تحریم ائتملی‌دیرلر، دوشونورسونوز؟! من‌دن سوروشساز، دئیردیم تورکلر!
چونکو ج‌ا طرفیندن داها چوخ ظولم و تبعیضه معروض قالانلار ایچینده تورکلر ایلک سیرادادیرلار. آیریجا، بوندان اؤنجه‌کی سئچکیلرده وئریلن وعد‌لر، هئچ بیریسی
۱/۱۸
دئمک اولار‌ کی، یئرینه گئتمه‌ییب. عمومی اولان ایستیبداد، فساد و تروریسم کیمی موشکوللر بیر یانا، اؤزللیکله تورکلره مخصوص اولان یوخسوللوق، مهاجیرت، سرکوب کیمی موشکوللره باخساق، عادی بیر ایران تورکو نییه گرک سس وئرسین!؟
اؤزللیکله مجلیس سئچکیلرینده، کی اونون اختیاراتی
۲/۱۸
و سئچیم پروسه‌سی هر بیر عاغیللی و شریف اینسانا ایهانت‌‌دیر.
عادی اینسانلاریمیزی قیناساقدا- اؤز آرامیزدی- بعضی سببلردن دولایی، اولدن ده بیر او قدر گؤزلنتیمیز یوخ ایدی. آنجاق تورک میللی فعاللار نئجه؟! داها اونلارا، طایفابازلیق، هم‌کندلی‌بازلیق، جووه دوشمک، احسان یئمک کیمی
۳/۱۸
Read 19 tweets
Feb 16, 2020
حل #مسئله_ملی بدون همراهی جامعه فارس امکان‌ناپذیر هم نباشد، بسیار پرهزینه خواهد بود.در این بین، آن دسته از فعالان فارسی زبانی که بدور از ذهنیت فاشیستی مسئله_ملی را نسبتا درک میکنند، تعدادشان ناچیز است.این تعداد کم نیز یا خود سکوت میکنند و یا اینکه از هر دو طرف بایکوت میشوند.
1/4
معتقدم با آکتیو شدن #فعالین_فارس در مسئله_ملی جبهه جدیدی در مبارزه با فاشیسم باز خواهد شد و با عریض شدن فضای خاکستری، به تلطیف افکار و پرهیز از افراطی‌گری در هر دو طرف کمک خواهد کرد. فقط، فعالیت در #فضای_خاکستری بسیار سخت و حساس است. هر دو طرف به سبب عدم انطباق کامل افکار و
2/4
پیش ذهنیت های موجود، با انگ خائن یا #فاشیست از خجالت آنها در میآیند. حال آنکه شناخت این فعالین، شکستن بایکوت و نقد افکارشان میتواند هم در تدقیق نظراتشان به آنها کمک کند و در در نهایت با مطرح شدن بیشتر گفتمان مسئله_ملی، جبهه ضد تبعیض را نیرومندتر کند.
3/4
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(