My Authors
Read all threads
De Slag om de Grebbeberg 1940

Het NL koningshuis top wist in 1939 al dat WW II eraan zat te komen.
Affaire Reynders - Sas
NL legerleiding weigerde te geloven dat de Duitse invasie zou komen.
2eKamer Verhoor Majoor Sas 16 maart 1948 (Sas stierf oktober, ongeluk, 😉)

mei1940.nl/Verslagen/Maj-…
Berhnard ruilde zijn SS uniform in brak zijn eed en liet zijn Duitse Volk in de steek.

members.chello.nl/m.elfers/oran0…

Prins Bernhard, lidmaatschap van de Sturm Abteilung (SA) en de Reiter-divisie Schutz Staffel (SS), was 1 vd oprichters vd Bilderberg. Dat is géén complot maar een machtsvoortzetting in Europa vd nazi's😉😊
groene.nl/artikel/het-na…
bilderberg.org/bilder.htm
Is alle wetgeving na 10 mei 1940 wel echte wetgeving? 😁🤔
MET DE SMADELIJKE VLUCHT NAAR LONDEN OP 13 MEI 1940 SCHONDEN KONINGIN WILHELMINA EN HAAR REGERING DE GRONDWET.
gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/met…
Wilhelmina & jodenvervolging
Een Engeland-vaardster die wel over de Joden-vervolging begon mocht haar verhaal niet verder vertellen, want dat vond de koningin niet leuk.’

dekanttekening.nl/samenleving/wi…
Collaboratie in de doofpot
Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog door Joggli Meihuizen. 848 p.
historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/620…
Werkspoor ontspoord
Na 1945 leefde bij veel Nederlanders het gevoel dat de kleine man het hardst gestraft werd voor collaboratie met de Duitsers, terwijl de hoge heren de dans ontsprongen.
onsamsterdam.nl/werkspoor-onts…
Ambtenaar in oorlogstijd deel 2 Economie belangrijker dan ethiek
Na 1945 werd bestraffing van die economische collaboratie gesaboteerd 🤔
F.H. Fentener van Vlissingen van de Steenkolen Handelsmaatschappij was commissaris van Werkspoor 😮
blikopdewereld.nl/geschiedenis/v…
Bernhard in zaken - Pseudologia fantastica 🤤
"Vaak heb ik mij verbaasd over de goedgelovigheid van interviewers aan wie prins Bernhard verhalen uit zijn leven opdiste".
absolutefacts.nl/royalty/actuee…
Bernhard, volledige documentaire met Gerard Aalders
"Bernhard trok dan met de Prinses Irene brigade, nadat een stadje was bevrijdt door anderen, het stadje binnen met een houding van 'de bevrijding hebben jullie aan mij te danken'"🤣
"Bernhard's brieven aan Hitler", onder kopje Tini en Alexei komt majoor G.J. Sas ook ter sprake.
Opmerkelijk dat in die brieven staat dat Bernhard een relatie met Eva Braun had, goh.
stormfront.org/forum/t174289/
Niet alleen prins Bernhard hielp nazi's naar Argentinië te vluchten.
Vandaag werd bekend dat koningin #Wilhelmina ook haar best deed om Nazi's via het Vaticaan ongestraft weg te laten komen.
Aldus de dagboeken van minister van BuZa Kleffens
#oranjes
ad.nl/binnenland/wil…
Today's Nazis are GREEN!
'The Agent Orange, Prince Bernhard, Bilderberg IG-Farben, Monsanto, Pharaonic Nazi's'
Short video 👇👇

In the PdF 'Operation Buzzkill' is some info on CO2 funds started in the 90ties.🤓
👇🤓👇
Operation Juliana was a covert Dutch military operation, in the German Soviet Occupation Zone, executed in August 1946 by the House of Orange-Nassau, the Dutch Armed Forces and the Dutch Government.
en.everybodywiki.com/Operation_Juli…
WOII-rol Fentener van Vlissingen niet helemaal zuiver
'Tot over zijn oren' in zaken gezeten hebben met IG Farben en Krupp.
Van Vlissingen ontving in 1937 zelfs het Kruis van Verdienste van de Orde van de Duitse Adelaar uit handen van Hitler. Jawohl✋
quotenet.nl/zakelijk/a3945…
Het blijkt dat Harold Fentener van Vlissingen aandeelhouder is van het vastgoedproject in Mozambique waarin ook prins Willem-Alexander en Máxima participeren.
Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Prins Bernhard, kenden elkaar ook goed.
quotenet.nl/quote-500/a275…
@threadreaderapp pls unroll 🤓👍🏻
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Bubba Rogowski

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!