My Authors
Read all threads
1) Ahir va ser un gran dia, i no només per la gran mobilització, que demostra que l'independentisme segueix fort com una roca.

També per les paraules del President Puigdemont.

(Fil)
2) El President va enunciar tres missatges molt rellevants:

"Totes les estratègies són vàlides"
"Preparem-nos"
"Ens hem de preparar amb el control del territori"

Analitzem-les.
3) El primer missatge "totes les estratègies són vàlides" té dues lectures:
4) La primera és que, per culminar la independència, hem de treballar amb una estratègia multifront, en múltiples àmbits o fronts simultanis:
- Confrontació i diàleg
- Pacte i unilateralitat
- Institucions i carrer
- Legalitat (internacional) i desobediència civil
5) És a dir, tots som necessaris, tots els camins sumen per assolir el mateix objectiu, totes les vies contribueixen a avançar per fer efectiva la República Catalana Independent.
6) La segona lectura és que, si totes les estratègies són valides, és absurd i contraproduent mantenir guerres internes dins l'independentisme.

Cal acabar amb les picabaralles internes.
Tots som necessaris, tots junts ho aconseguirem.
7) El segon missatge és "Preparem-nos".

Crec que aquest missatge representa un punt d'inflexió.

Després d'estar resistint durant dos anys, després del judici als presos polítics, després de la repressió, el President diu que ha arribat l'hora de tornar a l'ofensiva.
8) Hem resistit la repressió de l'Estat durant dos anys.
I tots sabem que la repressió no s'aturarà.

I ara el President diu que hem de passar de resistir a avançar, a preparar el proper embat amb l'Estat Espanyol, i que per tal de guanyar aquest embat, hem de preparar-nos.
9) En aquest sentit, ahir va ser destacable també el missatge del Vicepresident Junqueras, quan va dir "el proper embat ha de ser el definitiu".

I si volem que sigui el definitiu, és evident que ens hem de preparar. I preparar-nos bé.
10) El tercer missatge ("Ens hem de preparar amb el control del territori"), és de fet una concreció sobre el "preparem-nos".

El President va voler transmetre la necessitat de preparar-nos per controlar el territori quan arribi el moment.
11) Aquest missatge enllaça molt bé amb aquest article d'avui de l'@andreubarnils, que exposa amb claredat que la via unilateral va agafant força com a eina necessària per culminar la República:

vilaweb.cat/noticies/unila…
12) Cal explorar la via del diàleg, cal intentar arribar a acords a la taula de negociació amb el PSOE, però en paral·lel cal preparar la via unilateral.

És exactament com diu avui el @peremarticolom:
13) En definitiva, crec que el President va enviar tres missatges importants que fan del dia d'ahir quelcom més que una nova manifestació multitudinària de l'independentisme.

Preparem-nos.
Tenim feina. Molta feina.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ramir De Porrata-Doria

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!