My Authors
Read all threads
Dit is een draad over 'herd immunity'. Wat is herd immunity en wat heeft het te maken met Nederland? #covid19 1/n
De UK heeft op dit moment als enige land ter wereld openlijk een herd immunity strategie voor #covid19. Die gaat ervan uit dat als minstens 60% van de bevolking de ziekte krijgt, de bevolking als geheel 'immuun' wordt.
Nagenoeg alle experts zetten zeer, zeer grote vraagtekens bij deze strategie, en de aannames waarop die is gestoeld.
Hier is de voormalige directeur van de WHO:
Viroloog Jeremy Rossman: "achieving herd immunity to COVID-19 in the UK could result in the deaths of more a million people with a further eight million severe infections requiring critical care."
theconversation.com/coronavirus-ca…
(meer critici hieronder)
Ik noem een paar van de belangrijkste punten:
1. Misschien werkt het helemaal niet voor covid19. Herd immunity wordt normaalgesproken bereikt met vaccins. En er zijn aanwijzingen dat mensen covid19 twee keer kunnen krijgen.
businessinsider.com/wuhan-coronavi…
Misschien is het een ziekte als de pokken of kinkhoest, waar we helemaal nooit herd immunity tegen hebben ontwikkeld. Of de griep, waar we ieder jaar nieuwe vaccins voor nodig hebben.
2. De "vertraagde en gefaseerde" verspreiding van de ziekte waar de UK naar streeft, is alleen te bereiken met zeer stringente social distancing maatregelen en lockdowns zoals in landen met een containment-strategie. Op dit moment is daar geen sprake van in de UK.
3. De strategie bevat ondertonen van eugenetica: de oudsten en zwaksten van de samenleving zullen dit niet overleven. Om die te beschermen zouden stringente maatregelen nodig zijn zoals in landen met een containment-strategie. Daar is zoals gezegd geen sprake van in de UK.
4. De cijfers zijn discutabel. Het percentage doden van 0,7% is gebaseerd op Zuid-Korea, een land met een containment-strategie. De WHO spreekt van 3,4%, en in landen waar de zorg het niet aankan, zoals Italië nu, zien we een percentage van rond de 7%.
5. De strategie gaat ervan uit dat mensen die genezen van de ziekte weer helemaal de oude zullen zijn. Maar er zijn aanwijzingen dat de ziekte blijvende longschade oplevert.
6. De modellen waarop het beleid is gebaseerd zijn volstrekt onduidelijk, niet publiek en niet te controleren. De hoofdredacteur van The Lancet:
Deels is de strategie bepaald door de zogeheten 'nudge unit', een organisatie zonder accountability:
7. De 'waarschijnlijkheden' waar het beleid vanuit gaat zijn in feite niets anders dan een vorm van Russische roulette.
8. Het is een groot gevaar voor andere landen:
Het alternatief voor de herd immunity strategie is de containment-strategie, die buitengewoon goed lijkt te werken in landen als China, Korea, Singapore, Taiwan, wordt geadviseerd door het WHO en en die nu ook door de meeste Europese landen wordt omarmd.
En leidt tot een steile daling van het aantal besmettingen.
Het doel is de verspreiding zo in te dammen dat de zorg niet overspoeld wordt en tijd wordt gewonnen voor een vaccin voor de rest van de bevolking.
Dat gebeurt via zeer grootschalig testen, isoleren, contact tracing, reisbeperkingen, verregaande social distancing maatregelen, opschalen zorg, lockdowns. Echt draconische maatregelen blijken niet eens nodig:
Wat heeft dit alles te maken met Nederland? Wie de uitspraken en het handelen van RIVM en de regering observeert, ziet dat er de facto een herd immunity beleid wordt gevoerd.
Zoals Jaap van Dissel in dit NRC-interview zegt, verwacht het RIVM dat de helft van de Nederlanders de ziekte zal krijgen. "We zullen dit als maatschappij moeten doormaken." "Het is de natuur die zich hier roert."
nrc.nl/nieuws/2020/03…
"Van Dissel waarschuwt dat je niet te snel te veel doen moet doen." Het RIVM streeft ernaar de golf van besmettingen te kunnen uitsmeren, en denkt dit te kunnen bereiken *zonder* verregaande social distancing maatregelen, het sluiten van instellingen, lockdowns etc.
En tot op gisteren geen enkele inreisbeperking.
(Hoe dit uitpakt, kunnen we op dit moment zien in Italië, een land dat tot voor kort een laissez-faire houding had en nu noodgedwongen en veel te laat is overgegaan op een containment-strategie.)
Ook het consequent negeren van onderzoek en de adviezen van de WHO over asymptomatische besmetting wijst erop dat Nederland een andere lijn trekt dan door het WHO wordt geadviseerd. Hoe dit tot verdere verspreiding leidde, laat dit artikel haarfijn zien:
irishtimes.com/news/world/eur…
En de extreme terughoudendheid met testen - lichte symptomen worden niet meer getest, medisch personeel wordt niet meer getest, gezinsleden worden niet meer getest - leidt niet alleen tot vervorming van de statistieken, het werkt verspreiding in de hand.
Medisch personeel ziek laten doorwerken zonder tests is vragen om problemen:
En adviezen van experts die tegen het RIVM-beleid ingaan, lijken geen gehoor te vinden.
nos.nl/nieuwsuur/arti…
De vraag is nu, voeren premier Rutte en het RIVM de facto een herd immunity beleid, zonder dit als zodanig te benoemen? Zo ja, zijn zij zich bewust van alle verregaande bezwaren zoals verwoord door de experts hierboven in de draad?
En zo nee, hoe komt het dat RIVM en de regering consequent adviezen van de WHO negeren en containment-maatregelen afwijzen?
De herd immunity strategie spaart de economie, ten koste van de bevolking. Maar is de regering zich bewust van de daaraan verbonden risico's? Hierover zou ik wel eens wat Kamervragen willen zien. @PieterOmtzigt @MarijnissenL @FleurAgemaPVV @thierrybaudet
@threadreaderapp plz unroll
De draad is gebroken, loopt door! 👇
threadreaderapp.com/thread/1238876…
Italiaanse arts: "Er is geen enkele wetenschappelijke basis om te spreken over groepsimmuniteit. Het is een heel groot risico dat de Nederlandse regering neemt. We weten namelijk nog helemaal niet of er wel immuniteit voor dit virus kan ontstaan."
telegraaf.nl/nieuws/1170005…
Covid19 veroorzaakt niet alleen longontsteking maar ook ARDS en myocarditis, aldus de intensivist die wordt geciteerd in de draad hieronder. Niet bepaald iets waar je een risico mee wil nemen.
threadreaderapp.com/thread/1239290…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Corine Vloet

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!