My Authors
Read all threads
#soda TAKAS ANALİZ...
Asıl yükselişine Mayıs 2018 yılında geçen hissede, Mayıs 2018 de fiyat 4,15 ile 4,63 arasında gerçekleşti.. Mayıs 2018 başında İşyatırımın elinde 164 milyon, Citibankta 145 milyon, Deutsche de 95 milyon, Emeklilik yatırım fonlarında 22 milyon,
#soda diğer aracı kurumlarda ise 64 milyon lot hisse bulunuyordu..Mayıs 2018 de en düşük 4,15 gören hisse Ağustos 2018 de en yüksek fiyat olan 7,83 ü gördü.. Ağustos 2018 sonunda Citibankın elinde 200 milyon lot, İş Yatırımın elinde 175 milyon lot,Deutsche de 106 milyon lot,
#soda Emeklilik yat.fonların da 15 milyon lot, ve diğer aracı kurumların elinde 49 milyon lot hisse oluştu..
Soda Sanayi bu dönemde Mayıs 2018 de nakit temettü ödemesi ve Temmuz 2018 de bedelsiz sermaye arttırımına gitmiştir..
#soda Eylül 2018 de hisse en yüksek fiyat olan 7,83 ü gördükten sonra Ekim 2018 de son 2 ayın endüşük fiyatı olan 5,84 gördü.Bu 2 aylık dönem içerisinde Citibank 13.8 milyon lot , Deutsche 13.4 milyon lot,Türk Ekonomi Bankası 3,9 milyon lot elindeki hisselerden satış yaptılar..
#soda Kasım 2018 de en düşük fiyat olarak 6,44 gören hisse Mayıs 2018 a gelindiğinde 7,76 görerek tepede bir fiyat oluşturdu.. Mayıs 2019 sonunda İş yatırımın elinde 178 milyon lot, Citibankın elinde 172 milyon lot, Deutsche de 123 milyon lot, Emeklilik Yatırım fonlarında
#soda 26 milyon lot ve diğer aracı kurumlarda 45 milyon lot hisse olustu.. Soda Sanayi Mayıs 2019 da nakit temettü ödemesi gerçekleştirdi..
#soda Yakın döneme geldiğimizde hisse Ocak 2020 de en yüksek 7,11 fiyatını görürken, bu Mart ayı içerisinde 4,14 gördü.Hisse Mayıs 2018 de en düşük fiyat 4,15 i görmüş ve yükseliş trendine girmişti.2 yıl sonra yine aynı fiyata 4,14 görerek Mart 2020 yılında geri geldi..
#soda Son gelinen noktada İş yatırımın elinde 212 milyon lot , Citibankın elinde 112 milyon lot, Deutschenin elinde 51 milyon lot, Emeklilik Yatırım fonlarının elinde 44 milyon lot ve diğer aracı kurumların elinde 121 milyon lot hisse bulunmaktadır..
#soda Son 3 aylık dönemde Deutsche 21.1 milyon lotluk satıs yaparken bu büyük satısın 11 milyon lotunu Emeklilik yat.fonları karsıladı..İş Yatırım 7 milyon lot, Citibank ise 4 milyon lotluk alım yaptı..
#soda Burada dikkat edilmesi gereken kısım; Deutsche bu 21,1 milyonluk satısın 18,6 milyon lotunu son 1 aylık dönemde yapmış olması.. Buna karsın Citi bu rakamın 15,6 milyonunu karsıladı.. Günlük kısmında yani geçtiğimiz Çarsamba günü Citibank 754 bin lotluk bir satıs yaptı..
#soda Bundan sonra takip edilmesi gereken Deutsche'nin satısa devam edip etmeyeceği ve Citibank ın alım yada satım yönünde nasıl hareket edeceği.. Eğer piyasalardaki belirsizlikten dolayı her iki aracı kurum satış yönünde devam ederse kağıdın biraz daha canı cıkabilir..:))
#soda Burada belirtilmesi gereken bir diğer durumda #soda #sıse #anacm #trkcm #dencm ve paşabahce grubunun birleşme ile ilgili detaylarının henüz açıklanmamış olması da hisse alış/satısın da etkili olabileceğidir..
al-sat-tut-yat-kat tavsiyesi değildir.. asla da olamaz...
@threadreaderapp please unroll this. thanks..
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with MYABAKAN

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!