My Authors
Read all threads
Aquests són els greus errors de l'Estat que han situat Espanya com un dels països amb més contagiats i morts:

- Subestimar inicialment el virus
- No preveure la compra de mascaretes, protectors, tests i respiradors
- No dur a terme tests massivament

(Fil)
- Reaccionar tard a la pandèmia
- No tancar Madrid
- No tancar aeroports i trens
- Centralitzar compres sense tenir cap experiència
- Impedir el confinament total excepte serveis essencials
Només cal comparar les xifres de mortalitat d'Espanya amb les d'Alemanya per constatar que la gestió de l'Estat ha estat nefasta.
Aquesta mala gestió de l'Estat està tenint dos efectes devastadors:
- Moltes morts
- Un allargament de l'epidèmia

I aquest allargament provocarà una crisi econòmica que deixarà molta gent a la ruïna.
Novament, veurem com països com Alemanya aconsegueixen minimitzar l'impacte de la crisi, mentre països com Espanya s'enfonsen.
Cal que tot això que està passant ens ajudi a reflexionar sobre qui ens governa.

Necessitem una solució estructural que permeti als catalans minimitzar l'impacte de futures crisis.
Cal que Catalunya tingui la sobirania i la llibertat d'acció necessària per actuar com Alemanya.

És la nostra obligació de cara als nostres fills.

Fem que ells no hagin de patir el que aquests dies estem patint nosaltres.

Ens cal esdevenir un Estat.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Ramir De Porrata-Doria

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!