My Authors
Read all threads
#Coronavirus handel voor slimme ondernemingen 😉
181 euro boete voor klant die geen 1,5 meter afstand houdt (28 MAART 2020)
Als klanten weigeren mee te werken, kan de winkelier handhavers of de politie inschakelen.
Zie deel 2 🤓
De overtreder krijgt dan naast de SODA-vordering van 181 euro nog een boete van 390 euro wegens overtreding van de noodverordening.
Gouden handel voor de Vrije Jongens en overheid 😉
#COVIDIDIOTS

beveiligingnieuws.nl/nieuws/181-eur…
Beetje Vrije Jongen begint nu een supermarkt in een popup store.
Kassa met boetes 😉
Customers (Brazil?) storm a supermarket while trampling each other.
m.facebook.com/10000280257924…
Bestuursrechtelijke handhaving, de bewijslast moet aannemelijk zijn in plaats van onomstotelijk zoals in het strafrecht. De dwangsommen vloeien naar de gemeentekas in plaats van naar het Rijk, dit spekt de gemeentekas🤔
handhavingsupport.nl/nieuws/persone…

Raymond IJsselstein op de foto?
De noodverordening #COVIDー19 werd uitgevaardigd door de voorzitter van de Veiligheidsberaad.
Remkes vd VVD is plv. vz. veiligheidsregio Haaglanden.
vrh.nl/nieuws/nieuwe-…

Wie zijn eigenlijk bevoegd tot handhaving van de noodverordening?

veiligheidenhandhaving.nl/coronavirus/vr…
Landelijke model-noodverordening voor de veiligheidsregio’s (per 16 maart 2020) veiligheidsberaad.nl/2020/03/17/lan…

Nieuwe noodverordening in Regio Haaglanden van kracht (26 maart 2020)
vrh.nl/nieuws/nieuwe-…
Noodverordening #COVID19 en de handhaving
Ingezet worden resp. Gemeentelijke Handhavers, Politie en eventueel Marechaussee.
De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een Nederlands krijgsmachtdeel😉

nl.m.wikipedia.org/wiki/Koninklij…
Veiligheidsregio NL
Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten.
nl.m.wikipedia.org/wiki/Veilighei…

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) is een Nederlandse wet 1-10-2010 in werking getreden.

nl.m.wikipedia.org/wiki/Wet_veili…
#COVID19
De Gemeentelijke Handhavers (15-01-19)
RTGB is een verplichte training voor boa’s die bevoegd zijn geweld te gebruiken, een veiligheidsfouillering toe te passen en/of geweldsmiddelen als handboeien, wapenstok of pepperspray te gebruiken.
handhavingsupport.nl/nieuws/examen-…
Regeling toetsing geweldsbeheersing (RTGB) buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten.
wetten.overheid.nl/BWBR0021973/20…

Besluit Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA)
wetten.overheid.nl/BWBR0007013/20…
@threadreaderapp pls unroll 🤓
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Bubba Rogowski

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!