Media världen över skapar en lögn som de vill att du ska tro på, detta för sin agenda att skrämma oss. Med denna bevisning som följer kommer du förstå att det är rätt stor apparat som styrs av en mindre klick människor (Elit + media)
”Ebba” ca. 8 år vä. bild och Alba 15 år hö. bild i Marbella sommaren 2018 (samma person fast äldre).
Redan kodat att hon ska ”die” (låtsas dödas) i det planerade riggade terrorskådespelet.
Alba har ett tydligt ansikts ID som är väldigt lätt att känna igen. Samma posé och hållning i bilderna. De har alltså använt Albas barnbilder för att skapa en ”Ebba”!
Martin är (”Ebbas”) Albas riktiga pappa, han är med på bilderna som finns på Stiftelsen Ebbas Änglar. ”Ebba”:s bilder avslöjar att hon verkligen är inom teatervärlden!
Lorenda är (”Ebbas”) Albas riktiga mamma, hon är också med på bilderna från Stiftelsen Ebbas Änglar. Då likheter finns mellan Lorenda och Jeanette. De trodde inte att hennes riktiga mamma och pappa skulle uppdagas!
Detta är släkt till Jeanette, det märkligaste är att ingen av släkten har skrivit kondoleanser någonstans, varken på soc media eller i annan media!
Såklart inte, då avslöjas det att allt är en bluff!
Barn utnyttjas för att backa storys som de vuxna hittar på, det gör de för att själva få stora roller och idolstatus, eller inom annat område de är intresserade av!
Adrian fick huvudroll i Julkalendern t.ex.!
Fler barn som varit med och spelat in tv-program flera år innan Terrorskådespelet kommer ske, för att stämma in i ålder!
SVT hade en inspelning som måste varit gjord runt 5 år innan terrorhoaxet då Elma som spelar Ebbas kompis var så liten. Hon såg helt förskräckt ut under inspelningen, och syntes vara typ drogad!
Hela Kultur-stockholm och ensamblen vet om Alba, då hon växt upp bland skådespelare och musiker och varit i deras lokaler sen tidig ålder!
Så våra stora Tv-profiler och drama profiler vet om henne! De får fina jobb, och livstids försörjning av systemet (marxistiska kabbala freemason) för att bedra befolkningen!
Tar man ruta för ruta, ser man att videon är manipulerad. Att de lagt ett filter + tagit bort identifierande attribut.
Många Mediaprof. och känd. är vittnen i händelsen, vi har radioprofiler, skådespelare, kända musiker och det finns de som har flera roller. T.ex Lama Abulseifan.
Alba har redan bytt profil på Instagram, och låst den fast hon borde skapa en följarskara som de andra ungdomarna och främja sin kommande karriär inom sång och teater.
Mer att jämföra med följer...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AndersG ⭐️⭐️⭐️

AndersG ⭐️⭐️⭐️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sallvar

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(