My Authors
Read all threads
#Taldiacomavui de 1452 va néixer prop de Florència una llegenda: Leonardo da #Vinci. Geni universal i home renaixentista per excel·lència, Da Vinci practicà totes (totes!) les #arts. Se li atribueix el disseny (1519) d'aquesta espatarrant escala al Château de #Chambord, a França.
El Château de #Chambord (1519-47) es començà a construir tot just un mes després que #Leonardo morís, però els estudiosos coincideixen en dir que el #disseny del castell i de les escales és seu. Tanmateix, l'arquitecte que finalment n'executà el projecte fou Domenico da #Cortona.
Per a verificar que el #disseny de l'escala és de Da #Vinci, els estudiosos fan servir els llibres que contenen els molts dibuixos que féu #Leonardo (fins a 13.000 pàgines!...). En un d'aquests, al Còdex #Arundel, hi ha el croquis d'una escala de cargol igual que la de #Chambord.
De fet, hi ha dues #escales d'aquestes, una a cada racó del #pati central del castell. I si l'interior de l'escala és de #fantasia, l'exterior no ho és menys: tres grans columnes #corínties van acompanyant l'escala de cargol mentre s'enfila sinuosament cap amunt com una #serp.
A part d'aquestes dues escales de #cargol, al Château, que és un monstre immens, hi ha una altra famosa escala de doble #hèlix a la gran torre central també de Da #Vinci... però com que d'aquí a dues setmanes hi ha l'#efemèride de la seva mort, ja en faré un altre #fil aleshores.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Efemèrides d'Arquitectura

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!