My Authors
Read all threads
Zeytin Cüzzamı
Bugün ülkemizde de görülen, İtalya'da şimdiye kadar 1 milyon zeytin ağacını kurutan bakteri hakkında yazacağız. İtalya, İspanya, Portekiz ve yakın zamanda da Mayorka'da görülen bu zararlılar umarım ülkemizde görülmez 🙏 Herkese iyi okumalar. Image
Xylella Fastidiosa olarak bilinen bakteri, zeytin ağaçları için ölümcüldür. Nemi bitkiden uzaklaştırıp, ağaçların yanmış gibi görünmesine neden olan derin bir kurutma etkisi yaratır. AB, bakterisi dünyadaki en tehlikeli bitki patojenlerinden biri olarak kabul etmektedir.
İlk olarak 1973 yılında keşfedilen edilen bu bakteri turunçgiller, zeytin, asma, şeftali, erik, kayısı, karaağaç, çınar, meşe, akçaağaç ve yonca gibi ekonomik olarak öneme sahip bitki türlerinde büyük kayıplara neden olmaktadır.
Bitkilerde su ve suda erimiş besin madde alımını sağlayan ksilem iletim demetlerinde yaşayan bir bakteridir. Etkileri yaprak yanıklığı, yeşil aksmda solgunluk ve dallarda kuruma, geriye ölüm, cüceleşme ve son olarak şiddetli enfeksiyonlardan dolayı bitkinin ölmesi şeklindedir.
X. fastidiosa tek çenekli ve çift çenekli türler, otsu ve ağaçsı bitkiler,yetiştiriciliği yapılan ürünler ve yabancı otlar olmak üzere geniş bir konukçu dizisine sahiptir. Bunun yanı sıra birçok bitkide belirti vermeden de kalabilir.
Asmada oluşturduğu belirtiler:
İlk olarak, asma yapraklarının bölümlü parçaları aniden
kurumaya başlar, sonra kahverengi renk alarak nekrotikleşir, çevresindeki dokular ise sarı
veya kırmızıya döner. Kavrulmuş yapraklar kırışır ve düşer, saplara bitişik
çıplak yaprak sapları Image
geride kalır. Enfekteli asma çubukları yama şeklinde, yeşil
kahverengi dokuları içerecek şekilde düzensiz olgunlaşır. Daha sonraki yıllarda
enfekteli bitkiler geç gelişir ve bodur klorotik sürgünler oluşturur. Kronik olarak enfekteli
bitkilerde damarlar arası sarı, küçük,
biçimsiz yapraklar ve boğum araları kısalmış
sürgünler oluşabilir. Hastalık salkımlarda solgunluğa neden olur. Çok hassas olan
asma çeşitleri ancak 2-3 yıl kadar canlı kalabilir.
Zeytinde oluşturduğu belirtiler:
Yapraklarda sararmalar şeklinde ilk belirtiler başlar. Belirtiler zeytin ağaçlarında hızlı ölüm şeklinde ortaya çıkabilir. Hasta ağaçlarda çok
yoğun yaprak yanıklığı ve sürgünler, dallar veya ağacın tamamında geriye ölüm belirtileri görülür. Image
Bu belirtilerin görüldüğü İtalya’daki zeytin ağaçlarında yapılan araştırmalar ağaçlarda X.
fastidiosa’nın yanı sıra Phaeoacremonium ve Phaemoniella cinslerine ait bazı fungal türler
ve Zeuzera pyrina isimli zararlının da bulunduğunu göstermiştir.
Şeftalide oluşturduğu belirtiler:
Sağlıklı ağaçların tersine, enfekteli ağaçların genç
sürgünleri daha yeşil ve yoğun yeşil aksama sahiptir, ancak ağaçlar sağlıklılara oranla bodur
kalır. Boğumlar arasının kısalması, yatay veya eğik olarak büyüyen yan dalların oluşumunu arttırır Image
Yapraklar ve çiçekler erken oluşur ve enfekteli ağaçların yaprakları, sağlıklı olanlara nazaran, daha uzun süre ağaçta kalır. Yapraklar dal üzerinde daha sık
(boğum araları kısa), daha koyu yeşil ve düzleşmiş bir şekilde görülür. Enfekteli ağaçlar genellikle
ölmez ancak
hastalık nedeniyle meyvede verim kaybı oluşur. Ayrıca bu ağaçlar böcekler ve
diğer hastalıkların saldırısına karşı hassaslaşır. Image
Mücadelesi
Kültürel mücadele
1. Hastaliktan ari, sertifikali fide ve fidanlarin kullanimi.
2. Enfekteli bölgelerden getirilen kalemler sıcak su uygulamasından geçirilmeli (3 saat 45 °C sıcaklıkta suda tutulabilir).
3. Enfekteli bitki dal ve sürgünler hastalıgın olmadığı bölgeye
kadar budanmalı ve artıklar yok edilmeli.
4. Bazı kültivarlar dayanıklı olabilir, bundan dolayı dayanıklı kültivarlar tercih edilmeli.
5. Hastalığın devamlı görüldüğü ve epidemi yapan bölgelerde yetiştiricilikten kaçınılmalı.
6. Vektör böcekler ile sıkı bir mücadele yapılmalı.
Kimyasal mücadele
Yapraklar yarı büyüklüğüne ulaşıncaya kadar ve budamalardan sonra Bordo bulamacı, bakırlı preparatlar ile kimyasal ilaçlama yapılabilir.
Ülkemizde yaygın olarak görülmemesini dileyerek bu bilgiselimizi bitiriyoruz. Okuduğunuz için teşekkür ederiz.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Sağlıklı Tarım

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!